ADY
182 views | +0 today
Follow
ADY
ADY
Adnoddau Anghenion Dysgu Ychwanegol
Curated by Sian Williams
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Creu Cerddi

Creu Cerddi | ADY | Scoop.it

Dewch am dro drwy’r goedwig, a byddwch yn barod i greu cerddi…...

 

Mae’r adnodd yn cynnwys yr unedau canlynol:

 

Dweud mewn delweddau

Dal ati i odli

Cewri’r cyflythrennu

Miwsig mewn mesur

Cerddi’r cof

Cynghanedd

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Trin a Thrafod Arian - Rheoli Arian

Trin a Thrafod Arian - Rheoli Arian | ADY | Scoop.it
Pecyn o adnoddau i gynorthwyo dysgwyr ag anghenion addysgol ychwanegol i drafod arian. Un ffeil pdf sydd yma yn cynnwys dros 130 o dudalennau lliwgar y mae modd eu hargraffu i’w defnyddio yn y dosbarth.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gweithgareddau AAA

Gweithgareddau AAA | ADY | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol sy’n dilyn 11 thema megis anifeiliaid, lliwiau, teganau a dwr. Maent yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau sy’n hyrwyddo rhifedd, cydsymud, adnabod patrymau, didoli a threfnu.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Rhifau Coll 1-10

Rhifau Coll 1-10 | ADY | Scoop.it
Cynlluniwyd y gyfres hon o gridiau Clicker i atgyfnerthu trefn rhifau hyd at 10.Ar bob tudalen, cynhwysir dilyniant o rifau gyda rhifau ar goll.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Adnabod Lliwiau

Adnabod Lliwiau | ADY | Scoop.it
Crëwyd y gyfres hon o gridiau Clicker fel cynhaliaeth i ddisgyblion sy'n dysgu adnabod y lliwiau coch, gwyrdd, oren a melyn. Cyflwynir grid gwybodaeth sy'n dangos amrywiaeth o wrthrychau ar gyfer pob lliw.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Dewi Sant - Clicker 5

Dewi Sant - Clicker 5 | ADY | Scoop.it
Mae'r pecyn Clicker 5 yn cynnwys gweithgareddau am Dewi Sant megis 'dewis llun' a llyfr darllen rhyngweithiol syml.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Deall Arian

Deall Arian | ADY | Scoop.it
Llyfr i ddysgu am arian drwy chwarae gemau ar gyfer plant rhwng pedair ac wyth oed. Gyda chymorth parod athrawon neu rieni, bydd y plant yn casglu arian, yn edrych yn fanwl arno ac yn ei drin a’i drafod.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Technoleg Bwyd

Technoleg Bwyd | ADY | Scoop.it

Rhennir yr adnoddau i bedair adra:

Adeiladu brawddegau – Offer Cegin a Defnyddio Offer Cegin

Didoli – Didoli Iach a Platiad Iachus

Labelu – Labelu Bwyd, Labelu yn y Gegin ac Yn y Gegin

Llyfrau Llafar – Bwyd Iach,  Gwneud Brechdan, Gwneud Tost a Phethau sydd yn y Gegin

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cyfres Moi a Twm

Cyfres Moi a Twm | ADY | Scoop.it
Cyfres o storïau am ddau frawd sef Moi a Twm sy’n cynnwys geirfa gyfarwydd â chystrawennau syml addas. Mae yma lyfrau llafar digidol sydd yn cynnwys sain a llyfrau gwaith perthnasol i’w hargraffu i gefnogi’r gwaith gwrando a darllen.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Synau Anifeiliaid

Synau Anifeiliaid | ADY | Scoop.it
Adnodd rhyngweithiol sy’n galluogi disgyblion i adeiladu brawddegau syml ar y thema anifeiliaid, gan gyfeirio yma at synau anifeiliaid.Gall disgyblion gyfansoddi brawddeg am anifail ar bob grid trwy ddewis dechrau, canol a diwedd brawddeg.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Enwau Anifeiliaid

Enwau Anifeiliaid | ADY | Scoop.it
Crëwyd y gyfres hon o gridiau Clicker er mwyn cynorthwyo disgyblion i adnabod ac enwi anifeiliaid o chwe grŵp gwahanol.Mae pob tudalen yn cynnwys lluniau chwech o anifeiliaid a naidlen labelu i gyfatebu enw a llun.
more...
No comment yet.