Adnoddau Newydd
293 views | +0 today
Follow
Adnoddau Newydd
Cyfres o adnoddau digidol newydd ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd
Curated by Sian Williams
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Pentre Bach 2

Pentre Bach 2 | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Yr ail adnodd yn y gyfres Pentre Bach sy’n cynnwys adnoddau lliwgar ac ysgogol i hyrwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd. Darllenwch am y cymeriadau hen a newydd yn y pentref ac yna defnyddiwch y gweithgareddau rhyngweithiol.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tymhorau yn y goedwig

Tymhorau yn y goedwig | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Pedair stori ryngweithiol, caneuon i’w canu a gweithgareddau yn seiliedig ar y tymhorau.Bydd y plant y cyfarfod â nifer o gymeriadau lliwgar wrth iddynt ddysgu patrymau iaith newydd sy’n ymwneud â newidiadau tymhorol yn y goedwig.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Fy mywyd fel Mwslim

Fy mywyd fel Mwslim | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau sy’n rhoi sylw i ddatblygiad plentyn mewn cymuned Fwslimaidd. Mae’r uned yn cynnwys clipiau fideo, gweithgareddau rhyngweithiol a nodiadau addysgu llawn sy’n cynnwys syniadau pellach am waith yn y dosbarth.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gemau darllen

Gemau darllen | Adnoddau Newydd | Scoop.it

Cyfres o weithgareddau cychwynnol byr i wella sgiliau darllen a sillafu. Mae’r gemau’n cynnwys gwaith ar: gyfystyron gwrthystyron teuluoedd geiriau homoffonau sillafau geiriau dryslyd cyfansoddeiriau (ar gyfer arddysgu Saesneg).

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

TGAU Iaith Lafar

TGAU Iaith Lafar | Adnoddau Newydd | Scoop.it

Cyfres o adnoddau i gefnogi TGAU Saesneg Iaith CBAC Uned 4 ‘ Astudio iaith lafar’. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys fideo, ffeiliau sain, trawsgrifiadau a gweithgareddau rhyngweithiol (ar gyfer arddysgu Saesneg).

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cerddi TGAU Haen Uwch

Cerddi TGAU Haen Uwch | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Cyfres o nodiadau a gweithgareddau sydd yn cefnogi astudio’r cerddi sydd yn yr haen uwch ar gyfer arholiad CBAC TGAU mewn Llenyddiaeth Gymraeg sydd i’w ddyfarnu o 2012.Mae’r nodiadau yn gymorth i ddisgyblion ymgyfarwyddo â chynnwys, themâu, mesur...
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Portffolios ac Adnoddau

Portffolios ac Adnoddau | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Uned ddwyieithog ar gyfer athrawon a disgyblion (TGAU a Safon Uwch) wedi ei rannu i ddwy adran sy’n cynnwys Portffolios ac Adnoddau sydd yma.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

E-ddiogelwch

E-ddiogelwch | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Ymunwch gyda chymeriadau Pentre Bach er mwyn dysgu sut i fod yn ddiogel ar-lein. Bydd y plant yn dysgu am bwysigrwydd gwarchod eu manylion personol a chadw’n ddiogel ar-lein gyda chyfres o weithgareddau lliwgar ac ysgogol.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Bywyd Plentyn Cristnogol

Bywyd Plentyn Cristnogol | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau sy’n rhoi sylw i ddatblygiad plentyn mewn cymuned Gristnogol. Mae’r uned yn cynnwys clipiau fideo, gweithgareddau rhyngweithiol a nodiadau addysgu llawn sy’n cynnwys syniadau pellach am waith yn y dosbarth.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Sgiliau Gweithredol – Gramadeg

Sgiliau Gweithredol – Gramadeg | Adnoddau Newydd | Scoop.it

Cyfres o gyflwyniadau PowerPoint yn edrych ar wahanol agweddau ar ramadeg. Bwriedir y gweithgareddau hyn i’w defnyddio fel gweithgareddau cychwynnol o flaen y dosbarth neu gan fyfyrwyr i astudio’n unigol ac adolygu’r hanfodion.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Her Mathelona Cymru

Her Mathelona Cymru | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Cyfres o heriau rhif i brofi eich ymennydd gan Paul Godding, sy’n ddyfeisydd gemau bwrdd a phosau. Datblygwyd y gwaith gan GCaD Cymru.Mae posau ar bedwar lefel ichi geisio eu datrys. Tybed pa mor gyflym y gallwch chi orffen y tasgau?
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cardiau Darllen

Cardiau Darllen | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Pwrpas y deunydd ydy ymestyn sgiliau darllen disgyblion cyfnod allweddol tri ynghyd â’u paratoi nhw at ofynion y tasgau llafar grwp yn yr arholiadau TGAU Cymraeg Ail Iaith (Cymraeg Ail Iaith Uned 3 / Cymraeg Ail Iaith Gymhwysol Uned 4).
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Athroniaeth Gristnogol a Moeseg

Athroniaeth Gristnogol a Moeseg | Adnoddau Newydd | Scoop.it
Pwrpas y deunyddiau yw ategu'r elfen 'Bodolaeth Duw' yn yr adran 'Credoau, Dysgeidiaeth a Ffynonellau' yn Uned 5 o faes llafur TGAU Astudiaethau Crefyddol, Manyleb A.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

TAG Saesneg Iaith

TAG Saesneg Iaith | Adnoddau Newydd | Scoop.it

Cyfres o adnoddau yn Saesneg yn unig i gefnogi astudiaethau ynglŷn â sut mae iaith yn newid sydd yn rhan  o fanyleb Saesneg Iaith A2.

more...
No comment yet.