Adnoddau Cynradd
3.8K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by NGfL Cymru from Primary Resources from NGfL Cymru
Scoop.it!

Croeso i GCaD Cymru - Welcome to NGfL Cymru: Eich mynedfa at adnoddau addysgu a dysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru.Your gateway to teaching and learning resources online for schools in Wales.

Croeso i GCaD Cymru - Welcome to NGfL Cymru: Eich mynedfa at adnoddau addysgu a dysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru.Your gateway to teaching and learning resources online for schools in Wales. | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Eich mynedfa at adnoddau addysgu a dysgu ar-lein i ysgolion yng Nghymru.Your gateway to teaching and learning resources online for schools in Wales.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Tywydd

Tywydd | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cychwyn gyda chân fel man cychwyn ac yna’n datblygu i weithgareddau sy’n cynnwys datblygiad mathemategol, datblygiad creadigol, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd.
Mae’r patrymau ieithyddol yn cynnwys y tywydd a dillad.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Ogof Arthur

Ogof Arthur | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Ynys hwyl a sbri

Ynys hwyl a sbri | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol yn seiliedig ar gân a stori sydd yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith newydd i blant ifanc.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Llyfrau Lleu Llygoden

Llyfrau Lleu Llygoden | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o 12 llyfr stori siarad â thema ar gyfer plant y Cyfnod Sylfaen yn cynnwys Lleu Llygoden. Mae gweithgaredd rhyngweithiol yn mynd gyda phob llyfr sy’n cryfhau’r ddealltwriaeth o’r eirfa sydd wedi’i chynnwys ym mhob stori.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Caneuon - Cyfri gyda ni

Caneuon - Cyfri gyda ni | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Dyma gyfres o ganeuon ar gyfer pob rhif o 1 - 10 y gellir ei canu gyda trac llais a trac heb lais. Mae'n bosib lawrlwytho copi o'r geiriau a copi SCORCH o'r gerddoriaeth.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

E-ddiogelwch

E-ddiogelwch | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Ymunwch gyda chymeriadau Pentre Bach er mwyn dysgu sut i fod yn ddiogel ar-lein. Bydd y plant yn dysgu am bwysigrwydd gwarchod eu manylion personol a chadw’n ddiogel ar-lein gyda chyfres o weithgareddau lliwgar ac ysgogol.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Pentre Bach 2

Pentre Bach 2 | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Yr ail adnodd yn y gyfres Pentre Bach sy’n cynnwys adnoddau lliwgar ac ysgogol i hyrwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd. Darllenwch am y cymeriadau hen a newydd yn y pentref ac yna defnyddiwch y gweithgareddau rhyngweithiol.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Dewch i edrych : Capeli

Dewch i edrych : Capeli | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o glipiau fideo a gweithgareddau celf yn seiliedig ar waith Cefyn Burgess ar gapeli.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Oes y Tywysogion

Oes y Tywysogion | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau sy’n cryfhau'r defnydd o Gymraeg tra hefyd yn dysgu am Hanes Cymru ac yn benodol Oes y Tywysogion.Mae’r adnoddau yn cynnwys stori wedi ei hanimeiddio gyda gweithgareddau rhyngweithiol sy’n rhoi sylw i gelf a dylunio, mathemateg a...
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Trydan

Trydan | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog y dysgwyr i ystyried eu syniadau am drydan a’r defnydd a wneir ohono.Yna mae’r unedau yn gofyn i’r plant gynnig syniadau am sut y credant y mae trydan yn cael ei gynhyrchu, cyn iddynt ymarfer adeiladu a lluniadu...
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Anifeiliaid a Phlanhigion

Anifeiliaid a Phlanhigion | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Mae’r uned yma yn annog y dysgwyr i ystyried eu syniadau a’u dealltwriaeth am y planhigion a’r anifeiliaid yn ein hamgylchfyd.
more...
No comment yet.
Rescooped by NGfL Cymru from Primary Resources from NGfL Cymru
Scoop.it!

Video Guidance

Video Guidance | Adnoddau Cynradd | Scoop.it

Video Guidance supporting the use of NGfL Cymru resources

more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Cyfnod Sylfaen Themâu

Cyfnod Sylfaen Themâu | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau sydd yn cefnogi’r Cyfnod Sylfaen yr ydym yn ychwanegu atynt yn gyson.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Tymhorau yn y goedwig

Tymhorau yn y goedwig | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Pedair stori ryngweithiol, caneuon i’w canu a gweithgareddau yn seiliedig ar y tymhorau.Bydd y plant y cyfarfod â nifer o gymeriadau lliwgar wrth iddynt ddysgu patrymau iaith newydd sy’n ymwneud â newidiadau tymhorol yn y goedwig.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Ymholiadau gwyddoniaeth wrth chwarae

Ymholiadau gwyddoniaeth wrth chwarae | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Gweithgareddau sy’n cefnogi addysgu a dysgu gwyddoniaeth wrth i ddisgyblion bontio rhwng y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Mae’r adnodd yn cynnwys chwe uned sy’n cyd-fynd a gofynion Y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer gwyddoniaeth yng Nghymru.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Cŵn Bach - Datrys Problemau

Cŵn Bach - Datrys Problemau | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Deuddeg gweithgaredd datrys problemau rhyngweithiol yn seiliedig ar gŵn bach y gellir eu defnyddio i bontio rhwng y Cyfnod Sylfaen a CA2.Mae’r gweithgareddau wedi eu graddio ac yn ymdrin â phob agwedd o’r cwricwlwm Mathemateg.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Pentre Bach

Pentre Bach | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau thematig, lliwgar a rhyngweithiol sy’n seiliedig ar gyfresi teledu Pentre Bach a Sali Mali gan S4C.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Cerbydau

Cerbydau | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Mae'r adnodd hwn yn ymchwilio i agweddau o wahanol gerbydau a sut mae'n bwysig dylunio'r cerbyd fel y bydd yn diwallu anghenion y person a fydd yn ei ddefnyddio.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Chwedl Llyn y Fan

Chwedl Llyn y Fan | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Dyma adnodd cynhwysfawr a deniadol sydd yn cyflwyno Chwedl Llyn y Fan drwy gyfrwng llyfr llafar, gweithgareddau rhyngweithiol, a gweithgareddau papur ychwanegol sydd yn cyfateb â’r 5 rhan neilltuol o fewn y pecyn hwn.
more...
No comment yet.
Scooped by NGfL Cymru
Scoop.it!

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid

Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid | Adnoddau Cynradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau sy’n cryfhau'r defnydd o Gymraeg tra hefyd yn dysgu am Hanes Cymru ac yn benodol y Celtiaid a’r Rhufeiniaid.Mae’r adnoddau yn cynnwys stori wedi ei hanimeiddio gyda gweithgareddau rhyngweithiol sy’n rhoi sylw i gelf a dylunio,...
more...
No comment yet.