สร้าง Backdoor อย่างง่ายด้วย Gawk | XcupidZ | Scoop.it

สร้าง Backdoor อย่างง่ายด้วย Gawk

Credit: thegrugg


Via Citec Evolution