biżuteria | www.ebursztyn.pl | Scoop.it

Bursztyn wykładany na oryginalnych plażach naszego morza bałtyckiego pochodzi sprzed 45 mln lat. Bursztyninaczej jantar jest swoistego rodzaju zastygłą żywicądrzewa-prawdopodobniej iglastego, zwanego sosną bursztynodajną(Pinussuccinifera). Świadczą o tym znaczne odciski kory drzewnej. Żywicasłużyła drewnom jako kompres na zniszczenia pnia, umożliwiała drzewomregenerację oraz zabezpieczała przed błotami oraz bakteriami. Wciążtrwają badania, które starają się uzgodnić z żywicy jakich drzeweoceńskich lasów powstał bursztyn bałtycki. Analiza drzewa oraz koryprzesyconych bursztynem pozwoliła ustalić, że stanowiła wersja gatunkówdrzew, której nadano nazwę – sosna bursztynodajna.