WVS Sociale Wetgeving
874 views | +0 today
Follow
WVS Sociale Wetgeving
Alle artikels over sociale wetgeving
Curated by WVS
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by WVS
Scoop.it!

Meer kinderbijslag in augustus

Meer kinderbijslag in augustus | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Op 8 augustus wordt – samen met de kinderbijslag van juli – een extra leeftijdstoeslag uitbetaald. Deze jaarlijkse leeftijdsbijslag is beter gekend als de vroegere 'schoolpremie'.Is uw zoon of dochter geboren tussen 1 juli 1989 en 30 juni 2014 (incl.), ontvangt u net zoals vorig jaar deze leeftijdsbijslag. De toekenning van deze bijslag hangt af van het recht op kinderbijslag voor de maand juli. Indien uw zoon of dochter geen recht heeft op kinderbijslag voor de maand juli, is er ook geen recht op de jaarlijkse leeftijdsbijslag.


more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Daar is de negatieve index weer

Daar is de negatieve index weer | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Vijf sectoren worden deze maand juli geconfronteerd met een negatieve index. Voor een aantal andere sectoren evolueren de prognoses ook in die richting. Een woordje uitleg is dus op zijn plaats… Lonen en koopkracht In België worden de lonen gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptiegoederen om de koopkracht van de gezinnen op peil te houden.

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Fiscale relance: Nieuwe gunstregeling voor investeringen in 'steunzones'

Fiscale relance: Nieuwe gunstregeling voor investeringen in 'steunzones' | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Een laatste fiscale maatregel die voorzien werd in de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance is een fiscale gunstregeling voor investeringen in zones in moeilijkheden (de zogeheten ‘steunzones’) die gepaard gaan met nieuwe arbeidsplaatsen. Die fiscale gunstregeling zal bestaan uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.De bedoeling van die maatregel is om regio’s die getroffen werden door collectieve ontslagen of sluitingen van grote firma’s aantrekkelijk te maken voor investeerders, zodat de gevolgen van zulke grote afvloeiingen voor de betrokken regio’s kunnen worden opgevangen.Een koninklijk besluit van 13 juni 2014 heeft al enkele regels vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze maatregel.

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

“Artikel delen op Facebook kan gevaarlijk zijn”

“Artikel delen op Facebook kan gevaarlijk zijn” | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Dit nieuwe instrument, 'canvas fingerprinting', omzeilt de huidige wetgeving op cookies. De wetgever moet dringend ... je op veel websites vindt.

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Eenheidsstatuut: Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en activerend beleid

Eenheidsstatuut: Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en activerend beleid | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever met het oog op een SWT moeten de normale opzeggingstermijnen toegepast worden. Voor ondernemingen erkend in herstructurering of in moeilijkheden kunnen de opzeggingstermijnen (of opzeggingsvergoeding) worden verkort tot minimaal 26 weken. Het Koninklijk besluit van 13 juni 2014 (BS 7 juli 2014) verduidelijkt nu de voorwaarden en modaliteiten die de werkgever moet naleven wanneer hij de termijn (of vergoeding) inkort.   

      

more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Hoe wordt aanvullend pensioen van een langdurig zieke belast?

Hoe wordt aanvullend pensioen van een langdurig zieke belast? | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

In een artikel in De Standaard heb ik gelezen dat de belasting op aanvullende bedrijfspensioenen slechts 10 procent bedraagt (in plaats van 16,5 procent) voor mensen die tot 65 jaar aan het werk blijven. Is dat ook het geval wanneer men voorafgaand aan de pensionering op 65 jaar het statuut heeft van invalide (langdurige ziekte) erkend door het Riziv?

more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Ouderschapsverlof steeds vaker opgenomen

Ouderschapsverlof steeds vaker opgenomen | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
In 2011 hebben 52.539 personen ouderschapsverlof genomen. Dat is de helft meer dan in 2007 (34.111), blijkt uit het antwoord van minister van Werk Monica De...
more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Ziekenhuizen zetten hun score zelf online

Ziekenhuizen zetten hun score zelf online | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
In welk ziekenhuis kan ik best terecht met borstkanker? Hoe groot is de kans dat ik in het plaatselijke ziekenhuis een infectie oploop? In het buitenland staat die informatie voor alle ziekenhuizen online.
more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Ouderschapsverlof uitgebreid naar vier maanden? Nog geen definitieve wetgeving!

Ouderschapsverlof uitgebreid naar vier maanden? Nog geen definitieve wetgeving! | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Begin 2010 vaardigde de Europese Unie een richtlijn uit die bepaalde dat het ouderschapsverlof werd opgetrokken van drie naar vier maanden. De verschillende lidstaten kregen twee jaar tijd om deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Mijn werkgever wil dat we binnen een straal van 40 kilometer

Mijn werkgever wil dat we binnen een straal van 40 kilometer | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
De afstand tussen woon- en werkplaats is in principe geen objectief te verantwoorden criterium in de beslissing om een toekomstige werknemer al dan niet aan te werven.
more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Een vakbond voor mensen zonder papieren?

Een vakbond voor mensen zonder papieren? | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
Ook arbeiders zonder papieren hebben rechten. ‘Alleen kunnen of durven ze die te weinig te gelde maken', zegt Ana Isabel Rodriguez, ACV-vakbondsmedewerker in Brussel-Halle-Vilvoorde.
more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Vlaamse huurpremie vanaf deze zomer

Vlaamse huurpremie vanaf deze zomer | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
Vanaf deze zomer begint de uitbetaling van een huurpremie aan mensen met een zeer laag inkomen die al minstens vijf jaar wachten op een sociale ...
more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Halftijds brugpensioen: verduidelijking overgangsregeling (Programmawet)

Halftijds brugpensioen: verduidelijking overgangsregeling (Programmawet) | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk om in halftijds brugpensioen te gaan. De nieuwe programmawet verduidelijkt de overgangsregeling op basis waarvan men toch nog van het stelsel van halftijds brugpensioen kan (blijven) genieten.

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Beperkte cumul tussen RVA-uitkeringen tijdskrediet en overlevingspensioen

Beperkte cumul tussen RVA-uitkeringen tijdskrediet en overlevingspensioen | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Vanaf 1 juli 2014 kunnen de RVA-uitkeringen tijdskrediet in beperkte mate gecumuleerd worden met een overlevingspensioen.

Een werknemer die zelf op pensioen is, heeft geen recht op tijdskrediet, er is immers geen arbeidsovereenkomst meer.

Een werknemer met een overlevingspensioen, heeft daarentegen wel recht op tijdskrediet. Maar tot voor kort had deze werknemer echter geen recht op de bijhorende RVA-uitkeringen tijdskrediet.
Sinds 1 juli 2014 is er wel een beperkte cumul mogelijk tussen een overlevingspensioen en de RVA-uitkeringen voor tijdskrediet.
 

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

"Toepassing verbod op weekendrust in cabine in Frankrijk en België is protectionisme"

"Toepassing verbod op weekendrust in cabine in Frankrijk en België is protectionisme" | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
Enkele dagen geleden is in Frankrijk een wet aangenomen die bepaalt dat een chauffeur die zijn reglementaire weekendrust neemt in de cabine van zijn voertuig, een gevangenisstraf van een jaar kan krijgen. Zijn bedrijf kan een boete van 30.000 euro opgelegd worden. Ook in België is een dergelijke maatregel genomen, zij het met mildere straffen. "Dit is een protectionistische interpretatie van verordening 501/2006", klaagt de IRU aan.
more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Een nieuwe trend: burgers muilkorven - Anton Schuurmans

Een nieuwe trend: burgers muilkorven - Anton Schuurmans | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Vorige week beklommen activisten van Greenpeace in hun gekende stijl de Vuurtoren van Moncloa, een oude communicatietoren in Madrid. Ze hingen er spandoeken op met de tekst “Neen tegen de Muilkorfwet”. In de buurt van die toren vergaderde de Spaanse regering onder leiding van premier Rajoy op dat moment over de Ley de Seguridad Ciudadana. Dat wetsontwerp maakt het voor de Spaanse overheid makkelijker om maatschappelijke protesten en sociale acties te beteugelen. Een zorgelijke evolutie en symptomatisch voor hoe overheden wereldwijd pogen mondige burgers monddood te maken

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel : 0,3468 EUR/km op 1 juli 2014

Dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel : 0,3468 EUR/km op 1 juli 2014 | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.   De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.   Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.   

more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Themaverlof: soepelere regeling bij de hospitalisatie van een zwaar ziek kind

Themaverlof: soepelere regeling bij de hospitalisatie van een zwaar ziek kind | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Bron: SDWorks: Vanaf 1 november 2012 kunnen werknemers 1 week thematisch verlof opnemen voor de zorg van een gehospitaliseerd zwaar ziek kind. Tot op heden kon zulk verlof slechts per minimumperiode van 1 maand opgenomen worden.

more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Ziekenfondsen moeten onterechte terugvorderingen stoppen.

Ziekenfondsen moeten onterechte terugvorderingen stoppen. | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Als een ziekenfonds door eigen fout te veel uitbetaalt, en de verzekerde dit niet kon weten, mag het het teveel niet meer terugvorderen.

more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

"Werknemers dienstencheques hebben recht op hogere kostenvergoeding

"Werknemers dienstencheques hebben recht op hogere kostenvergoeding | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
De sector van de dienstencheques laat werknemers veel te veel kilometers afleggen tegen een te kleine vergoeding. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de Algemene Centrale van het ABVV.
more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Vrijwilliger of werknemer? Motief doorslaggevend ..

Vrijwilliger of werknemer? Motief doorslaggevend .. | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

Volgens het arbeidshof van Brussel is de beweegreden van vrijwilligers doorslaggevend om te bepalen of zij als werknemers kwalificeren en of de beperkte voordelen die zij genieten beschouwd moeten worden als loon waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

Socialistische en liberale vakbond met meer kandidaten

Socialistische en liberale vakbond met meer kandidaten | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
De socialistische vakbond ABVV en de liberale ACLVB hebben beduidend meer kandidaten kunnen lokken voor de sociale verkiezingen, die van 7 tot en met 20 mei plaatsvinden in meer dan 6.500 ondernemingen.
more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

17.000 scholieren en studenten met leefloon

17.000 scholieren en studenten met leefloon | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
Ruim 17.000 studerende jongeren krijgen een leefloon van het OCMW, vier keer meer dan tien jaar geleden. Bijna de helft zit op de middelbare school. ...
more...
No comment yet.
Scooped by WVS
Scoop.it!

‘Hoe denkt Hans Bonte zijn wet te handhaven?’

‘Hoe denkt Hans Bonte zijn wet te handhaven?’ | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it
‘Al 5 jaar poogt Hans Bonte een wetsvoorstel goedgekeurd te krijgen waarbij bedrijven die niet antwoorden op aanmeldingen van sollicitanten een boete krijgen van 500 euro.
more...
No comment yet.
Rescooped by WVS from WVS - Website voor Syndicalisten
Scoop.it!

Bedrijfswagen: wijzigingen vanaf 1 mei 2012 (Programmawet)

Bedrijfswagen: wijzigingen vanaf 1 mei 2012 (Programmawet) | WVS Sociale Wetgeving | Scoop.it

De Programmawet voorziet een 2-tal belangrijke wijzigingen bij de berekening van het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen vanaf 1 mei 2012. Deze wijzigingen werden u reeds in verscheidene eerdere Nieuwsflashes gemeld. Hieronder vindt u ter herinnering de wijzigingen vanaf 1 mei 2012.

more...
No comment yet.