Op 21 november j.l. zijn de kosten voor tandartsen vastgesteld voor 2013.