• ลองสำรวจและจดบันทึกว่าใน 1 วันคุณใช้รับข่าวสารจากสื่ออะไรมากน้อยแค่ไหน: โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์วิทยุคอมพิวเตอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนฯ จากนั้นลองไปสอบถามแบบเดียวกันกับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นพ่...