Woordenschatschrift
39 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

 

 

291: Aanbesteding: een officiële toewijzing van een opdracht aan een bedrijf, zin: NS-topman Timo Huges heeft onjuiste en onvolledige verklaringen afgelegd in de kwestie rond de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, eigen zin: men was verbaasd dat de aannemer koos om een aanbesteding te doen bij het van corruptie veroordeelde bedrijf

 

 

292: Dochterbedrijf: Bedrijf dat gedeeltelijk of helemaal eigendom is van een hoofdbedrijf, zin: Woensdag maakte de waakhond ACM bekend dat de 'top' van NS en het dochterbedrijf Abellio een actieve rol hebben gespeeld in het benadelen van concurrerende vervoersbedrijven die ook uit waren op de ov-concessie in Limburg (waarde: twee miljard)

Dat de zaken slecht gingen in het dochterbedrijf had zijn weerslag op het hoofdkantoor.

 

 

293: Cruciaal: Beslissend, doorslaggevend., zin: René de Beer van de directie van vervoersbedrijf Veolia speelde ook een cruciale rol

De trainer/coach maakte een cruciale beslissing door een perfecte wissel toe te passen.

 

 

294: Reconstructie: Het herstellen in oorspronkelijke vorm., zin: Daarvoor werd hij via een U-bocht betaald. Reconstructie van een oneerlijke biedingsstrijd

Iedereen applaudisseerde toen men de reconstructie van het beroemde schilderij zag.

 

 

295: Bedrijfsspionage: Zich onrechtmatig toeëigenen van geheime bedrijfsinformatie van een concurrerende onderneming., zin: Dat hele gedoe rond bedrijfsspionage staat gelukkig buiten Limburg en zo wil ik het graag houden

De joviale nieuwe werknemer werd tot zijn grote verbazing beticht van bedrijfsspionage

 

 

296: Gesjoemel: Fraude,  geknoei,  knoeierij, zwendel., zin: 'Dat ga ik eerst met hen bespreken en daarna met u.' VVD-kamerleden Betty de Boer en Aukje de Vries vergeleken het gesjoemel bij de NS met de FIFA

In dat bedrijft wordt enorm gesjoemeld met de betalingen.

 

 

297: Betreuren:Er spijt van hebben, het jammer vinden., zin: Het spoorbedrijf zegt alleen het te 'betreuren' dat 'tijdens het proces van de aanbesteding in Limburg ongelukkige emails zijn verstuurd waar dat niet had gemoeten

De ministers betreuren het feit dat zoveel mensen door deze wet gedupeerd zijn.

 

 

298: Monopolie: Officieel recht om als enige iets te doen of te verkopen., zin: Particuliere ov-bedrijven gingen in 2008 met elkaar in zee om het monopolie van de NS te breken

De Albert Heyn had een monopolie positie in het winkelcentrum

 

 

299: Vertrekbonus: Premie voor arbeiders die een bedrijf verlaten., zin: Dat is voor de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) aanleiding geweest het vertrouwen in hem op te zeggen. Huges krijgt geen vertrekvergoeding mee

Hij kreeg na jaren trouwe dienst een riante vertrekbonus.

 

 

300: Tumult: Opschudding met veel lawaai, zin: Patrick van der Broeck, gedeputeerde provincie Limburg laat tegen ANP weten dat het tumult rondom de NS-topman niks verandert voor de aanbesteding: 'Wij hebben ervoor gekozen NS-dochter Abellio uit te sluiten en gekozen voor Arriva, die een hartstikke goede bieding heeft gedaan

Na de verloren wedstrijd was er veel tumult in de stad

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

betoog

271: Zweem

 een heel klein beetje van (iets

Er hangt een zweem van triestheid om mijn herinneringen aan Schiedam.

 ik drink mijn thee altijd met een zweempje honing.

272: Invechten

 invoegen

Mijn vader vluchtte, werkte, studeerde opnieuw, solliciteerde honderden keren tot hij zich voldoende had ingevochten voor de hypotheek van zijn eerste eigen huis.

 ik vlocht mij in voor mijn plek als aanvaller

273: Tierend

 Boos

Hoe ik soms in winkels eerst mijn tas moet openen voor ik naar binnen mag om vervolgens tierend naar buiten te stormen.

 ik was echt tierend toen ik zag dat mijn vaas kapot was.

274: Ongegrond

 zonder reden

Want ik ben bang dat zolang men de moeilijke namen die hier al wonen niet wil kennen, de ongegronde haat voor de potentiële nieuwkomer blijft oplaaien.

 ik werd laatst ongegrond beschuldigt voor lawaai maken

275: Potentieel

 met de mogelijkheid om ... te worden 

Want ik ben bang dat zolang men de moeilijke namen die hier al wonen niet wil kennen, de ongegronde haat voor de potentiële nieuwkomer blijft oplaaien.

 die man daar is een potentiële klant

276: Verontwaardigd

  boos omdat onrecht is gedaan

Mensen schrikken van die reacties, zijn verontwaardigd.

 ik ben verontwaardigd over de korting van de salarissen 

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

betoog

257: Weduwe

Vrouw van wie de man overleden is

Nadat weduwen uit Rawagede en uit Zuid-Sulawesi genoegdoening hadden geëist en schadevergoeding kregen toegewezen, hebben nu ook de kinderen van Indonesische vaders, die soms voor hun ogen werden vermoord, volgens de rechtbank recht op compensatie vanwege het leed dat hen is aangedaan.

De weduwe woont nu alleen in het grote huis.

258: Genoegdoening

Schadevergoeding

Nadat weduwen uit Rawagede en uit Zuid-Sulawesi genoegdoening hadden geëist en schadevergoeding kregen toegewezen, hebben nu ook de kinderen van Indonesische vaders, die soms voor hun ogen werden vermoord, volgens de rechtbank recht op compensatie vanwege het leed dat hen is aangedaan.

Na het ongeluk wilde de man genoegdoening van de dader.

 

259: Geïnitieerd

Ingevoerd

De rechter stelt onmiskenbaar vast allereerst dat ons land verantwoordelijk moet worden gehouden voor oorlogsmisdaden gepleegd tijdens een door Nederland geïnitieerde koloniale oorlog.

De geïnitieerde regels zijn geaccepteerd door iedereen.

260: Verjaren

De termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat.

Heel gemakkelijk vond het Nederlandse parlement dat de daden verjaard waren en de daders zouden daarom nooit kunnen worden vervolgd.

Het document is verjaard, we hebben geen recht meer op het geld.

261: Gros

Het grootste aantal ervan

Ze verschuilen zich achter het gros van de veteranen: de meerderheid wil nog steeds niets weten van fouten. Maar zij hebben geen oog voor de Indonesische slachtoffers en voor rechtvaardigheid.

Het gros van de mensen wil in vrede leven.

262: Dagvaarding

Een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen

Op 1 april moet de staat antwoorden op de dagvaarding over twee nieuwe schokkende zaken van marteling en groepsverkrachting.

De dader  was niet bij de dagvaarding aanwezig.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

betoog

 

234: Senaat

Andere benaming voor de Eerste Kamer.

Kortgezegd lijkt de Senaat steeds meer op de Tweede Kamer en moet het instituut weg of tenminste ingrijpend hervormd worden.

Hij is minister van de senaat.

235; Instituut

Instelling

Kortgezegd lijkt de Senaat steeds meer op de Tweede Kamer en moet het instituut weg of tenminste ingrijpend hervormd worden.

In dit instituut worden mensen opgeleid tot leraar.

236; Waarborgen

Als garantie geven

Deze kritiek gaat voorbij aan een centrale taak van de Eerste Kamer: het waarborgen van grondrechten.

De veiligheid wordt gewaarborgd.

237: Handhaafbaar

Zorgen dat iets blijft zoals het is of zoals het volgens de wet of regels moet zijn

Eerste Kamer doet meer dan beoordelen of een wetsvoorstel wel uitvoerbaar is of handhaafbaar genoeg: de toets van rechtmatigheid vereist dat voorstellen niet in strijd zijn met Europese en internationale regelgeving en, bovenal, de grondwet.

De agenten handhaven de rust in de stad.

238: Vetorecht

Het recht om met één stem een bepaald besluit te doen verwerpen.

Vandaar dat de Eerste Kamer zwaar tilt aan grondrechten, en soms zelfs bereid is van haar vetorecht gebruik te maken.

De minister maakt gebruik van het vetorecht om het besluit af te keuren.

239; Mom

Om een andere reden dan het lijkt

Onder het mom van veiligheid surveilleert de overheid naar hartenlust ons internet.

Onder het mom van bezuinigen wordt er geen geld meer uitgegeven.

240: Detineren

Gevangenzetten

 

Onder het mom van strengheid detineren we hardhandig asielzoekers, of ontzeggen we ze bed, bad en brood.

De agenten detineren de dieven.

241; Ontzeggen

Zeggen dat iemand iets niet (meer) mag

Onder het mom van strengheid detineren we hardhandig asielzoekers, of ontzeggen we ze bed, bad en brood.

De vaders en moeders ontzeggen hun kinderen de lekkernijen.

242: Propere

Netjes

En onlangs haalde de Hoge Raad vernietigend uit naar het Openbaar Ministerie, dat dikwijls zonder voldoende bewijs en enige vorm van propere rechtsgang straffen uit blijkt te delen.

Het meisje is altijd proper.

243: Constitutionele

Grondwettig 

Juist nu zou de Eerste Kamer, nog veel meer dan het al doet, zijn constitutionele verantwoordelijkheid op moeten pakken.

Engeland was de eerste constitutionele monarchie van Europa.

244: Senatoren

Lid van de Eerste Kamer.

Als senatoren moeten luisteren naar de orders van hun partijleiders, zal er van onafhankelijk toezicht weinig terecht komen.

De senatoren waren klaar met vergaderen.

245: Distantiëren

Beweren niet betrokken of verantwoordelijk te zijn voor iets.

Het is daarom van groot belang dat senatoren zich ondanks alles distantiëren van de alledaagse politieke strijd.

De jongen distantieerde zich van de vechtpartij.

246: Tandeloos maken

Lam

Die moeten we dus niet afschaffen of tandeloos maken, maar met de juiste instelling gebruiken.

De minister heeft de afspraken tandeloos gemaakt.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

Betoog

219: Waterschappen

Zij moeten het land tegen water beschermen

8 maart zijn er verkiezingen voor provincie en waterschappen, maar de discussie wordt geheel gedomineerd door landelijke vraagstukken.

De waterschappen vragen belasting van de burgers om zo het land te kunnen beschermen tegen het water.

220: Allicht

Vanzelfsprekend

Zo ontstaat allicht de indruk dat nationale belangen steeds groter zijn geworden ten koste van regionale belangen.

Allicht kwam de juffrouw met ons mee naar het Rijksmuseum.

221: Afknijpen

Dwingen zich heel erg in te spannen

Het is dus zinloos de Nederlandse boeren af te knijpen als er verder geen internationale afspraken worden gemaakt.

Bekende sporters worden vaak afgeknepen om zo beter hun best te doen.

222: Decentraliseren

Dingen minder centraal regelen

De andere kant op geldt dit ook. Nederland decentraliseert en het Rijk draagt steeds meer taken over aan de regio.

Bij centralisatie worden dingen vanuit één punt geregeld maar bij decentralisatie is dat juist andersom.

223: Overhevelen

Overbrengen

Jammer is daarom dat de landelijke politiek taken overhevelt naar de regionale autoriteiten, de rekening niet betaalt en daarna moord en brand roept als de lokale lasten dreigen te gaan stijgen.

Wij hebben ons geld van de ene bank naar de andere banken overgeheveld.

224: Autoriteit

Gezag

Jammer is daarom dat de landelijke politiek taken overhevelt naar de regionale autoriteiten, de rekening niet betaalt en daarna moord en brand roept als de lokale lasten dreigen te gaan stijgen.

In een land zijn meerdere autoriteiten, de lokale, de regionale, etc.

225: Vraagstukken

Een kwestie

8 maart zijn er verkiezingen voor provincie en waterschappen, maar de discussie wordt geheel gedomineerd door landelijke vraagstukken.

De oplossingen van dat vraagstuk staan achterin het boek.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

 betoog

193: Column, Regelmatig verschijnende, rubriek in een dag- of weekblad of digitaal medium, met een eigen karakter, zin: En nu ben ik even naar Artis, voor dat óók verboden wordt', verzucht Sylvia Witteman in haar column in de Volkskrant van 16 december, eigen zin: Mijn vader leest de column in de volkskrant elke dag.

 

194: verzuchting, klacht, zin: Die verzuchting slaat op de aankondiging van staatssecretaris Sharon Dijksma dat wilde dieren vanaf 15 september niet meer in circussen mogen optreden, eigen zin: De verzuchting over de rekening is in behandeling.

 

195: aanvechten, twisten over recht of juistheid, zin: Het viel inderdaad te verwachten dat nu ook het bestaansrecht van de dierentuin aangevochten zou worden (Opinie & Debat, 11 februari), eigen zin: Hij vocht het oordeel aan bij de rechter.

 

196: pleidooi, verdedigingsrede, zin: Dierenactivisten beroepen zich voor hun pleidooiom wilde dieren uit circussen te verbannen en dierentuinen en dolfinaria te sluiten op de dierenrechtentheorie van Tom Regan of op de dierenbevrijdingstheorie van Peter Singer, eigen zin: 

Hij hield een pleidooi om de mensen te ointrinintvertuigen.

 

197: dierethici, Vakgebied van de filosofie dat zich bezighoudt met wat goed en slecht is voor dieren, zin: Dat beide dierethici afwijzend staan tegenover circus en dierentuin heeft alles te maken met het feit dat ze de wildernis allebei zien als de enige ware en authentieke omgeving waaraan het welzijn, de integriteit en de intrinsieke waarde van dieren moeten worden afgemeten, eigen zin: De dierenethici vinden dat de kippen vrij rond moeten lopen.

 

 198: integriteit, het eerlijk en betrouwbaar zijn, zin: Dat beide dierethici afwijzend staan tegenover circus en dierentuin heeft alles te maken met het feit dat ze de wildernis allebei zien als de enige ware en authentieke omgeving waaraan het welzijn, de integriteit en de intrinsieke waarde van dieren moeten worden afgemeten, eigen zin: Hij staat bekend om zijn integriteit.

 

199: intrinsiek, van binnen afkomstig, zin: Dat beide dierethici afwijzend staan tegenover circus en dierentuin heeft alles te maken met het feit dat ze de wildernis allebei zien als de enige ware en authentieke omgeving waaraan het welzijn, de integriteit en de intrinsieke waarde van dieren moeten worden afgemeten, eigen zin: zij heeft een intrinsieke motivatie  om goed te presteren.

 

200: floreren, op zijn best, zin: Zo beschouwd kunnen dieren ook floreren in een minder natuurlijke omgeving, zoals een dierentuin, circus of dolfinarium, mits zij maar de juiste zorg krijgen, eigen zin: De kinderen floreren door de klas in hun mooiste kleren.

 

201: mits, op voorwaarde dat, zin: Zo beschouwd kunnen dieren ook floreren in een minder natuurlijke omgeving, zoals een dierentuin, circus of dolfinarium, mits zij maar de juiste zorg krijgen eigen zin: Ik ga morgen mee mits het niet regent.

 

202: veeleer, liever, zin: Volgens de bekende biologe en filosofe Donna Haraway moeten we onze aandacht op dit punt niet zozeer richten op de categorie van de rechten, maar veeleer op die van de arbeid, eigen zin: We kijken veeleer naar zaken die wel goed verlopen.

 

203: trainee, stagiair, zin: Training vraagt om samenspel waarbij trainer en trainee over en weer naar elkaar moeten luisteren, wil de act of oefening slagen, eigen zin: Deze trainee moet zich beter voorbereiden

 

204: hedonistisch,Levensleer volgens welk genot het hoogste goed,zin: Geluk' wordt, zeker als het om dieren gaat, vaak opgevat als synoniem voor 'plezier' (in hedonistische zin) en als antoniem voor 'pijn' en lijden.

 

205: laakbaar, afkeurenswaardig, zin: Of een bepaalde setting moreel toelaatbaar dan wel laakbaar is, is dan ook afhankelijk van de mogelijkheid van dieren om 'verzet' te plegen als zij voor hun individuele wensen geen gehoor vinden en in plaats daarvan tot 'dociliteit' gedwongen worden, eigen zin: De wetsvoorstellen over asielzoekers waren laakbaar, vond de koning.

 

206: dociliteit, leerzaamheid, Of een bepaalde setting moreel toelaatbaar dan wel laakbaar is, is dan ook afhankelijk van de mogelijkheid van dieren om 'verzet' te plegen als zij voor hun individuele wensen geen gehoor vinden en in plaats daarvan tot 'dociliteit' gedwongen worden, eigen zin: De bewaker vindt dociliteit in de gevangenis erg belangrijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

Er word een intern onderzoek gehouden door Britse banken op de FIFA

 

170; Intern, betekenis; van binnen of binnen een bepaalde groep, zin; Twee Britse banken zijn een intern onderzoek gestart om te achterhalen of vertegenwoordigers van voetbalbond FIFA corrupte betalingen hebben gedaan, eigen zin; blauwe plekken kun je ook wel interne bloedingen noemen, bron; Volkskrant.

 

171; Omvangrijk, betekenis; groot, zin; Een van de redenen voor Davidson om op te stappen was dat hij geen toegang kreeg tot het omvangrijke corruptierapport van zijn collega Michael Garcia, eigen zin; Het plan om een brug over het IJ te maken is heel omvangrijk, bron; Volkskrant.

 

172; Comité, betekenis; groep mensen met een bepaald doel of belang, zin; De onafhankelijke ethische commissie controleert het uitvoerend comité van de FIFA, eigen zin; Het comité van MML pleit voor meer kansen om voor de rekentoets te slagen, bron; Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Geduld EU is op: Frankrijk moet extra bezuinigen | Buitenland

Geduld EU is op: Frankrijk moet extra bezuinigen | Buitenland | Woordenschatschrift | Scoop.it
Frankrijk moet tot 2017 fors meer bezuinigingen dan het pakket van 50 miljard euro dat president Hollande eerder toezegde. Pogingen van Parijs om de saneringsopdracht tot dat bedrag te beperken, stuitten donderdag op een hard 'nee' van de andere eurolanden. Die vinden dat Frankrijk al genoeg gematst wordt omdat het twee jaar extra krijgt om zijn begrotingstekort onder de 3 procent terug te dringen.
Tobin Melis's insight:

Frankrijk moet 7 miljard tot 30 miljard euro besparen

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

164. woord: Respijt, betekenis: uitstel, zin: . De Commissie acht dit inmiddels onhaalbaar, vandaar het respijt, eigen zin: Hij haalde een onvoldoende voor de toets door zijn respijt van leren, bron: Volkskrant.

 

165. woord: Souplesse, betekenis: buigzaamheid, zin: De andere eurolanden wezen het Franse verzoek om souplesse bij de bezuinigingstaakstelling dan ook af, eigen zin: Onze leden trainen met veel succes volgens de "Souplesse methode", bron: Volkskrant

 

166. woord: Tijdpad, betekenis: periode, zin: De lidstaten houden echter vast aan het tijdpad dat de Commissie heeft opgesteld, eigen zin: Dit tijdpad 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Politie sust rel bij Hindoe-omroep | Media

Politie sust rel bij Hindoe-omroep | Media | Woordenschatschrift | Scoop.it
De verhoudingen binnen Hindoe-omroep OMH staan op scherp, nadat de politie woensdag moest ingrijpen bij een handgemeen tussen de raad van toezicht en enkele redacteuren in het omroepgebouw in Hilversum.
Tobin Melis's insight:

De politie grijpt in bij een handgemeen 

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

156. woord: Ontstemmen, betekenis: in een slecht humeur brengen, zin: De toezichtsraad is op zijn beurt ontstemd over de redactie en de directeur, eigen zin: Hij werd enigszins ontstemd door al dat gezeur, bron: Volkskrant.

 

157. woord: Verschaffen, betekenis: ervoor zorgen dat (iets) beschikbaar komt, zin: De directeur mocht zich geen toegang meer verschaffen tot het pand, eigen zin: dat werkgelegenheid verschaft word, is belangrijk, bron volkskrant.

 

 158. woord: Subsidie, betekenis: financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en personen om hun activiteiten te ontwikkelen, zin: De omroep krijgt dit jaar voor het laatst subsidie, ongeveer 1,9 miljoen euro per jaar, eigen zin: Ik kreeg een subsidie van de overheid om me te ontplooien, bron: Volkskrant.

 

159. woord: Commissariaat, betekenis: ambt van commissaris, zin: Het Commissariaat voor de Media eist dat de omroep de organisatie en het toezicht voor 2 februari op orde heeft, eigen zin: vandaag zit ik aan het bureau van de commissariaat, bron: Volkskrant.

 

160.  woord: Dwangsom, betekenis: bedrag dat je moet betalen als je iets niet doet wat officieel wel moet, zin: Lukt dat niet, dan volgt een dwangsom van duizend euro per dag, eigen zin: als een verhuurder een  de regels blijft overtreden leg ik een dwangsom op, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Bram van Ojik: 'Tijd om thee te drinken' | 4 Uur Nieuwsbreak

Bram van Ojik: 'Tijd om thee te drinken' | 4 Uur Nieuwsbreak | Woordenschatschrift | Scoop.it
Frankrijk staat onder hoogspanning na de aanslag op Charlie Hebdo. En ook in Nederland kwamen tienduizenden mensen samen. Hoe kijkt partijleider van GroenLinks Bram van Ojik naar de gebeurtenissen?
Tobin Melis's insight:

Een nieuwsbreak over wat er deze week gebeurt is in europa

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

139. woord: Escaleren, betekenis: (van conflicten) erger/heviger worden, zin:  Ik vind dat de politiek het debat in die zin moet de-escaleren, eigen zin: Het geweld escaleerde toen ze een discussie begonnen, bron: Volkskrant.

 

140. woord: Inkrimping, betekenis: Bezuiniging, zin: De AIVD-top zelf heeft aangeven: de snelle opmars van het jihadisme is niet te combineren met de inkrimping, eigen zin: er is een inkrimping gekomen in mijn salaris, bron: Volkskrant.

 

141. woord: Gemoederen, betekenis: bij veel mensen heftige emoties opwekken, zin: Wat voegt zoiets dan toe? De politiek moet verdere escalatie voorkomen en de gemoederen zo veel mogelijk tot bedaren brengen, eigen zin: De moord op het kind brengt de gemoederen in beweging, bron: Volkskrant.

 

142. woord: Bedaren, betekenis: kalm en rustig laten worden, zin: Wat voegt zoiets dan toe? De politiek moet verdere escalatie voorkomen en de gemoederen zo veel mogelijk tot bedaren brengen, eigen zin: het duurde niet normaal lang, voordat de storm bedaarde, bron: Volkskrant

 

143. woord: Associëren, betekenis:   de ene gedachte met de andere verbinden, zin: Ik weet heus dat theedrinken wordt geassocieerd met geitenwollensokkentypes als Job Cohen en GroenLinks, maar ik geloof dat de maatschappelijke dialoog met het veld van onschatbare waarde is, eigen zin: Die supermarktketen wil niet dat mensen het merk associëren met 'duur', bron: Volkskrant.

 

144. woord: Extremistisch, betekenis: Radicaal, zin: Die zaken hebben niets met elkaar te maken. In elke religie, ideologie komen er extremistische elementen naar boven, dus om dit nu exclusief aan de islam te koppelen, vind ik niets, eigen zin: Ik vind dat extremisten geëxecuteerd mogen worden, bron: Volkskrant.

 

145. woord: Kreet, betekenis: korte, bondige niet erg overtuigende bewering, zin: Juist de afgelopen jaren leggen wij de nadruk op integratie en multiculturele samenleving, dat het geen holle kreten mogen zijn, eigen zin: Ik word gek van al die reclamekreten op tv, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Saoedische blogger krijgt 50 zweepslagen voor belediging islam, 950 volgen nog | Buitenland

Saoedische blogger krijgt 50 zweepslagen voor belediging islam, 950 volgen nog | Buitenland | Woordenschatschrift | Scoop.it
De Saoedische blogger Raif Badawi, die is veroordeeld tot tien jaar cel en duizend zweepslagen voor het beledigen van de islam, is vandaag voor het eerst publiekelijk gegeseld. Dit melden diverse ooggetuigen. Badawi kreeg vijftig zweepslagen bij de Al-Jafali moskee in Jeddah.
Tobin Melis's insight:

Een Saoedische blogger is publiek gegeseld wegens het beledigen van de islam

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

131. Woord: Saoedisch, betekenis: als iets of iemand uit Saoedi-Arabië komt of met Saoedi-Arabië te maken heeft, zin: De Saoedische blogger Raif Badawi, die is veroordeeld tot tien jaar cel en duizend zweepslagen voor het beledigen van de islam, is vandaag voor het eerst publiekelijk gegeseld, eigen zin: Het Voetbalelftal van Saoedi-Arabië bestaat alleen uit Saoedische spelers, bron: Volkskrant.

 

132. Woord: Geselen, betekenis: slaan met een zweep, zin: Badawi belde zijn familie donderdag vanuit de gevangenis om hen te laten weten dat de geseling op handen was, eigen zin: Diepgelovige christenen geselen zichzelf soms tot bloedens toe, bron: Volkskrant.

 

133. Woord: Afvallig, betekenis: niet trouw of loyaal aan, zin: Badawi is schuldig bevonden aan onder meer cybercriminaliteit, ongehoorzaamheid aan zijn vader en afvalligheid, eigen zin: De werknemers waren afvallig en verlieten het in moeilijkheden verkerende bedrijf, bron: Volkskrant.

 

134. Woord: Ageren, betekenis: handelend optreden, zin: Ook diverse mensenrechtenorganisaties ageerden tegen de zweepslagen voor Badawi, eigen zin: gemeenten ageren tegen uitbreiding vliegveld, bron: Volkskrant

 

135. Woord: Aankaarten, betekenis: aan de orde stellen, zin: Volgens de minister heeft Nederland de zaak van Badawi al meermalen in Europees verband aangekaart bij de Saoedische autoriteiten, eigen zin: Ik ga kritiek op de bezuinigingen aankaarten bij de minister, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Twaalf doden bij aanslag Parijs, daders nog voortvluchtig | Aanslag op Charlie Hebdo

Twaalf doden bij aanslag Parijs, daders nog voortvluchtig | Aanslag op Charlie Hebdo | Woordenschatschrift | Scoop.it
Bij een terroristische aanslag op het redactiekantoor van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs zijn zeker twaalf doden gevallen. Drie gemaskerde aanvallers schoten acht journalisten, twee agenten, een receptionist en iemand die op de redactie te gast was dood. Vier gewonden verkeren nog in kritieke toestand. President Hollande spreekt van 'een aanslag op de vrijheid van meningsuiting'.
Tobin Melis's insight:

De aanslag op de journalisten van charlie hebdo, 2 agenten en een receptionist.

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

123. Woord: Satirisch, betekenis: op geestige wijze kritiek leverend, zin: Bij een terroristische aanslag op het redactiekantoor van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs zijn zeker twaalf doden gevallen, eigen zin: Bij de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs is vanochtend een schietpartij geweest, bron: Volkskrant. 

 

124. Woord: Arrondissement, betekenis: onderdeel van een opgedeeld grondgebied van een stad of land, zin:  De zwarte Citroën stond in het negentiende arrondissement van de stad, ten noorden van het elfde arrondissement waar de aanslag werd gepleegd, eigen zin: ik woon in het vijfde arrondissement van Parijs, bron: Volkskrant.

 

125. Woord: Circuleren, betekenis: rondgaan (in iets); zich verspreiden, zin: Op Twitter circuleert een schokkende video van de daders die een agent op straat executeren, eigen zin: Er circuleren allerlei geruchten in mijn school, bron: Volkskrant.

 

126. Woord: Verijdelen, betekenis: zorgen dat iets gewelddadigs mislukt, zin:  Het dreigingsniveau in heel Frankrijk is verhoogd. Hollande zei dat er de afgelopen weken meerdere aanslagen in Frankrijk zijn verijdeld, eigen zin: Een taxichauffeur wist de aanval van drie wolven op een kudde bizons te verijdelen, bron: Volkskrant.

 

127. Woord: Dompelen, betekenis: in water doen en er snel weer uit halen, zin: 'Dit bloedbad dompelt ons land, onze stad en onze democratie in rouw, eigen zin: Ik dompelde in het water, omdat het koud was, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Het voetbalmoment: Ron Jans heeft PEC op de (Europese) kaart gezet | Eredivisie

Het voetbalmoment: Ron Jans heeft PEC op de (Europese) kaart gezet | Eredivisie | Woordenschatschrift | Scoop.it
Elke maandag kiest sportverslaggever Charles Bromet zijn moment van het weekend. Deze keer: de handdruk van Ron Jans voor de 18-jarige Max de Boom.
Tobin Melis's insight:

De jonge Max de Boom maakt als achttienjarige een belangrijke assist op zijn debuut.

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

120. woord: Stamelen, betekenis: met moeite en met onderbrekingen praten of (iets) zeggen, zin: Na afloop stamelde de tiener dat hij het allemaal ook nog niet kon bevatten, eigen zin: Hij was zo verliefd dat hij alleen maar lieve woordjes kon stamelen, bron: Volkskrant.

 

121. woord: Tenger, betekenis: (van iemand) slank en fijntjes, zin: Willem II - PEC Zwolle was zaterdagavond halverwege, toen de trainer van de bezoekers de hand vastpakte van een tengere tiener die zijn debuut zou gaan maken, eigen zin: Een fotomodel heeft meestal een tenger figuurtje, bron: Volkskrant. 

 

122. woord: Murmelen, betekenis:  zacht ruischen, zin: Nu hoor je jezelf murmelen: waarom speelde Lukoki eigenlijk niet? Ah, zijn vrouw stond op het punt te bevallen, eigen zin: Frans murmelde tegen mij omdat hij niet wou dat anderen het hoorde, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

betoog

 

277: retoriek, manier van spreken waarbij je veel mooie woorden zonder veel inhoud gebruikt, zin: 

Het lijkt retoriek - bedoeld voor het publieke debat - maar beleidsmakers gebruiken achter gesloten deuren dezelfde verwijzingen, eigen zin: vandaag sprak ik een retorieke zin.

 

278: raamwerk, schematisch plan dat nog verder moet worden ingevuld, zin: Hoewel de motieven van beleidsmakers natuurlijk complexer zijn, levert de Tweede Wereldoorlog ook het raamwerk waarbinnen zij nadenken over Amerikaanse macht, Europese eenwording en het gebruik van de krijgsmacht, eigen zin: ik maakte gisteren een ingewikkeld raamwerk.

 

279: interventies, actieve handeling om een probleem op te lossen, zin: 

De wereldwijde Amerikaanse diplomatieke en militaire aanwezigheid kwam daaruit voort, en ook interventies, zoals in Vietnam en Irak, waar Amerikaanse belangen niet direct in het geding waren, eigen zin: de interventie van simon was erg verontrustend.

 

280: geding, rechtszaak voor een kwestie waar haast bij is, zin: 

De wereldwijde Amerikaanse diplomatieke en militaire aanwezigheid kwam daaruit voort, en ook interventies, zoals in Vietnam en Irak, waar Amerikaanse belangen niet direct in het geding waren, eigen zin: bij het geding was er vandaag niet zoveel haast.

 

281: excessen, Tonen, zin: 

Duitsland is op zijn beurt het voorbeeld van het naoorlogse Europese vertrouwen in internationale instituties, zoals de EU, om nationalistische excessen in bedwang te houden., eigen zin: ik ga vandaag mijn presentatie excessen. 

 

282: proactief, als je iets doet voordat iets gebeurt, bijvoorbeeld om het te voorkomen, zin: 

Door sommigen wordt Merkels leiderschap in de Oekraïnecrisis gezien als de wending naar een meer proactieve rol in Europa, maar deze blijft beperkt en eenzijdig., eigen zin: het is handig om proactief door het leven te gaan.

 

283: Isolement, toestand dat je geen of heel weinig contact hebt met anderen, zin: 

Door het Britse isolement na het instorten van Frankrijk - totdat de VS bij de oorlog betrokken raakten - geloofden naoorlogse Britse beleidsmakers niet dat de veiligheid van Europa zonder de aanwezigheid van de VS kon bestaan., eigen zin: Toen mijn vriend verhuisde ontstond er tussen ons een isolement, dat vond ik jammer.

 

284: Halfslachtig,  vaag en zonder heldere visie of duidelijk doel, zin: 

Daarom benadrukken zij het belang van de NAVO en de 'speciale relatie' met de VS, terwijl zij tegelijkertijd een halfslachtige houding richting Europa aanhouden., eigen zin: Ik vond het onderzoek van Jaap er maar halfslachtig uitzien.

 

285: Uittreding, de situatie waarbij mensen het gevoel en de indruk hebben dat ze hun lichaam hebben verlaten, zin: 

De onvoorwaardelijke Britse steun voor het Midden-Oostenbeleid van de VS en het huidige debat over uittreding uit de EU zijn voorbeelden daarvan., eigen zin: bij een knock out voelt het een beetje als een uittreding.

 

286: autonoom, zelfstandig in het bepalen wat je wilt, zin: 

Het verzet tegen de VS bij de aanloop naar de Irakoorlog is een illustratie van die autonome Franse houding, het trage afblazen van de verkoop van de Mistralvaartuigen aan Rusland is een recenter voorbeeld., eigen zin: in de 17e eeuw gingen kunstenaars meer autonoom te gang.

 

287: wrok, gevoel van wraak, zin: 

En hoewel China een rijzende macht is, die voorlopig weinig belang heeft bij confrontatie, speelt ook hier historische wrok een rol, met betrekking tot de eeuw van vernedering door imperialistische machten die haar climax vond in de Japanse invasie., eigen zin: Toen hij ook nog mijn meisje inpikte steeg mijn wrok enorm.

 

288: imperialistisch, strevend naar machtsuitbreiding buiten de eigen natie, zin: En hoewel China een rijzende macht is, die voorlopig weinig belang heeft bij confrontatie, speelt ook hier historische wrok een rol, met betrekking tot de eeuw van vernedering door imperialistische machten die haar climax vond in de Japanse invasie., eigen zin: Hitler was erg imperialistisch.

 

289: climax, het belangrijkste moment, zin: 

En hoewel China een rijzende macht is, die voorlopig weinig belang heeft bij confrontatie, speelt ook hier historische wrok een rol, met betrekking tot de eeuw van vernedering door imperialistische machten die haar climax vond in de Japanse invasie., eigen zin: de clixmax vind ik altijd erg spannend.

 

290: strijdtoneel, Arena, zin: 

De Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe is het strijdtoneel van dit nieuwe multi- sportevenement., eigen zin: romeinen vochten vroeger in een strijdtoneel.

 

291: binnenharken, aanharken, zin: Neem bijvoorbeeld de 'Olympische familie' IOC, die alle rechten bezit van de organisatie, marketing en televisiebeelden van de Olympische Spelen, en hierdoor miljarden binnenharkt., eigen zin: ik hoop veel geld binnen te harken volgende maand

 

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

betoog

263: Moreel

Wat te maken heeft met hoe het hoort

Sinds vorige week is het er: het nieuwe woord voor alle producten die niet door onze morele beugels kunnen.

Het is moreel verplicht om oude mensen te helpen.

264: Complex

Het geheel van angsten, dreigingen, fantasieën en wensen

Jarenlang is de consument een moreel complex aangepraat.

Zij heeft al heel lang een minderwaardigheidscomplex

265; Heling

Het afnemen, verkopen of verhandelen van iets dat iemand anders gestolen heeft.

Hij vond zichzelf als consument schuldig aan heling: het verwerven van een goed, waarvan duidelijk is dat het afkomstig is van een misdrijf.

Wij willen niets met mensen te maken hebben die spullen helen.

266; Aldus

Als gezegd door

'Hun probleem, zou ik zeggen', aldus Van de Keuken

“We moeten verder gaan” , aldus de docent.

267: Collectief

Van meer mensen

Om er een collectief probleem van te maken in plaats van een probleem van de individuele consument, producent of winkelier.

We gaan hiermee collectief aan de slag.

268: Allianties

Samenwerkings-verband

Dat soort allianties mogen best meer uitgesproken worden.

De soldaten sluiten een alliantie.

269: Woekerproduct

Afzetterij

 

In de toekomst die Haan - met een ironische knipoog - schetst, zijn de normale producten in de winkel duurzaam en eerlijk, en is de rest woekerproduct.

We kopen geen woekerproducten meer.

270: Grootgrutters

Grote kruidenier,

Uiteindelijk is het aan de consument om ervoor te zorgen dat de grootgrutters meer goede dan slechte producten in de schappen gaan leggen.

De grootgrutters kopen hun producten op de markt.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

betoog

247: Weren

Beletten ergens te komen

Maar wie weet er dat Libische vrouwen al anderhalf jaar IS proberen te weren?

De auto’s werden geweerd.

248: Strijdig zijn met

Wat niet met elkaar klopt

Door de eerste grote anti-IS demonstratie te organiseren, door hun wapens af te pakken én door luidkeels te verkondigen dat IS strijdig is met de Koran.

Dit uniform is strijdig met de kledingvoorschriften.

249: Handvest

Stuk waarin verschillende partijen vastleggen welke doelen ze hebben en wat ze met elkaar hebben afgesproken om die doelen te bereiken

Vorige maand hebben vrouwen het eerste handvest voor vrouwenrechten in Libië gepubliceerd.

In het handvest kun je lezen wat de afspraken zijn.

250; Pleiten

De verdediging voeren

Deze Libische activiste is vorige zomer door IS om het leven gebracht omdat zij pleitte voor volledige participatie van vrouwen in de politiek.

Wij pleiten al heel lang voor een nieuwe speeltuin in onze buurt.

251: Onbeduidende

Van weinig belang of waarde

De 'excuusdames' zijn weggezet op onbeduidende thema's.

Het onbeduidende plaatsje werd nu druk bezocht.

252: Idem

Op dezelfde manier

Idem in andere conflictgebieden.

Je hebt je werk niet af, idem je beste vriendin.

253; Gelieerde

Verbonden

Het Nederlandse leger is aanwezig in Mali, waar ook talloze Malinese vrouwenorganisaties zich verzetten tegen aan Al Qaida gelieerde troepen.

De kok is gelieerd met zijn restaurant.

254: Desalniettemin

Ondanks dat

Desalniettemin zijn maar 2 van de ongeveer 100 vertegenwoordigers in Algiers vrouw.

Het is erg koud desalniettemin gaan we toch naar buiten.

255: Ondermijnen

Zwakker maken

Dat de actieve vredesrol van vrouwen op informeel niveau niet is terug te zien in hun deelname aan formele vredesonderhandelingen ondermijnt onze kansen om gewelddadig extremisme tegen te gaan.

De kinderen ondermijnen het gezag van de meester.

256: Resolutie

Besluit waarin een vergadering haar mening formuleert

Precies 15 jaar geleden heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen waarin wordt gesteld dat lokale vrouwen in conflictgebieden volledig - en tot op het hoogste niveau - moeten deelnemen aan vredesonderhandelingen.

De minister heeft de resolutie aangenomen.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

betoog

 

226: Klantenbestand

Aanwezig aantal klanten

Ondanks de aantrekkende economie hebben de voedselbanken hun klantenbestand in 2014 met 11 procent zien groeien. 

Het klantenbestand van deze winkel was erg klein.

227: Omvangrijk

Groot

De Nederlandse voedselbanken zijn in de 13 jaar van hun bestaan uitgegroeid tot een goed georganiseerd concern met bijna 10.000 (onbetaalde) medewerkers, 157 bedrijven, acht distributiecentra en een omvangrijk wagenpark.

De grond die de koning van Frankrijk vroeger bezat was omvangrijk.

228: Instandhouding

Het zorgen dat iets blijft bestaan

En hoewel de voedselbanken uitdragen dat ze zich zo snel mogelijk willen opheffen, zal hier net als bij elke andere organisatie de drang tot instandhouding gaan spelen.

De instandhouding van monumenten in Amsterdam is al jarenlang aan de gang.

229: Hanteren

Er zo mee omgaan dat je er wat aan hebt

Inkomensnormen die voedselbanken hanteren zijn al jaren niet verhoogd vanwege een gebrek aan levensmiddelen om weg te geven

De schilder hanteert de kwast en maakt een mooi schilderij.

330: Kentering

Verandering

Een kentering in die ontwikkeling lijkt niet erg waarschijnlijk.

Er is een kentering in de maatschappij.

331: Particulier

Iemand die niet namens een bedrijf zaken doet, maar voor zichzelf

Nog een belangrijke reden waarom voedselbanken en andere vormen van particuliere armoedebestrijding de komende jaren verder zullen groeien is dat ze perfect in het tijdsbeeld passen.

Wij willen geld van bedrijven ontvangen en niet van particulieren.

332: Solidariteit

Het idee van betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen.

In plaats van druk uitoefenen op de overheid om de solidariteit te organiseren, melden betrokken burgers zich nu als vrijwilliger bij de voedsel- en kledingbanken of zetten ze eigen steunacties op.

Ik doe vrijwilligerswerk uit solidariteit voor de bejaarde mensen.

333: Bedenkelijk

Wat bezorgd maakt

Allemaal heel goed bedoeld en - helaas - erg hard nodig. Maar ook bedenkelijk.

Ik vind dat idee van jou bedenkelijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

 betoog

207: Benijdenswaardig

 

Waard om benijd te worden

De universiteiten bevinden zich in een niet erg benijdenswaardig spanningsveld: de overheid stelt ons steeds meer taken, en doet tegelijkertijd de budgetten in reële termen krimpen.

Het meisje vond de nieuwe tv van de buren benijdenswaardig.

208: Kil

 Onhartelijk

Het is dan heel erg gemakkelijk van de Nieuwe Universiteit (NU) om te roepen dat er kil rendementsdenken heerst.

De leraar riep kil tegen ons dat we moesten stoppen.

209: Eenieder

Iedereen

Moet niet eenieder die van het geld van de taxichauffeur en verpleegster mag leven zich gehouden voelen dat een beetje doelmatig uit te geven?

De betoog voor Nederland moest eenieder van de klas maken.

210: Betrachten

Uitoefenen

Het is goed om solidariteit te betrachten tussen vakgebieden, maar tegen blijvende afwezigheid van nieuwe eerstejaars is geen kruit gewassen.

Hij moest veel geduld betrachten om te blijven wachten.

211: Huzarenstukje

Daad waarvoor je veel moed, kundigheid en geluk nodig hebt

Een huzarenstukje van waandenken is ook de steeds weer zeer gemakkelijke kritiek op de samenwerking met de VU.

De bevrijding van de gegijzelde mensen was een huzarenstukje van de politie.

212: Waandenken

Onjuiste manier van denken

Een huzarenstukje van waandenken is ook de steeds weer zeer gemakkelijke kritiek op de samenwerking met de VU.

Hij zegt dat ik aan het waandenken ben terwijl zijn manier van denken ook niet erg goed is.

213: Duplicatie

Verdubbeling

Waarom de natuurwetenschappers belachelijk maken omdat zij zelf in goed overleg kostbare duplicaties van infrastructuur willen inruilen voor meer middelen voor onderwijs en onderzoek, en een krachtig centrum van bètawetenschap op de kaart zetten in Amsterdam?

De duplicaties van onze uitgaven maken het moeilijker om rond te komen met het overige geld.

214: Schoothondje

Iemand die zich overdreven volgzaam toont.

 

Interessant is ook dat de sloganroepers van de NU de medezeggenschap ervan beschuldigen dat ze schoothondjes van het bestuur zijn, terwijl ze in 2013 mans genoeg bleken het belangrijke fusievoorstel van de bètafaculteiten af te wijzen.

Sommige leerlingen spelen het schoothondje van de leraar om betere cijfers te kunnen krijgen.

215: Overmaat

Te grote hoeveelheid

Van die overmaat aan ondersteuning en management merken wij in onze omgeving erg weinig.

Er is een overmaat aan criminaliteit in onze buurt en het moet gestopt worden.

216: Swap

Uitwisseling van verschillende munten tussen banken door gekruiste boekingen

En wie denkt dat je dat alles kunt bereiken zonder lenen, dan wel dat het slecht was renterisico's middels een swap af te dekken, die mag dat eens uitleggen.

Door de oneerlijke swap kregen we minder geld terug.

217: Geweeklaag

Jammeren

Geweeklaag over onze kwaliteit is misplaatst: de UvA is met trots lid van de LERU, de top-21 van Europese universiteiten.

Geweeklaag van de kinderen over het eten bezorgde de moeder hoofdpijn.

218:Gedegen

Van goede kwaliteit

Die komt uit een ordelijke discussie, waarin goed doordachte plannen worden gemaakt en gedegen met de medezeggenschap doorgesproken.

Ik heb een erg gedegen opleiding waar ik veel van kan leren.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

 betoog

 

173: Bekruipen, op iets of iemand kruipen, zin: Die indruk bekruipt ons.' Hij sluit af: 'Waarom ging snelheid boven zorgvuldigheid?', eigen zin: ik probeerde te slapen, maar er bekroop mij de hele tijd een angstige gedachte, bron: Volkskrant.

 

174: Interruptie, uitlating waarmee je iemand onderbreekt bij het praten, zin:  Zij werd door de VVD en de PvdA onder vuur genomen via interrupties, eigen zin: een onderschepping na een actie bij voetbal, kan ook een interruptie genoemd worden, bron: Volkskrant

 

175: schrijden, langzaam lopen, zin: Dagelijks ontvangen wij schrijnende mails die bewijzen dat we er nog niet zijn, eigen zin: ze schreed lang het graf van mijn moeder bij de begrafenis, bron: Volkskrant.

 

176: indexeren, Opnemen zodat het makkelijk kan worden opgezocht, zin:  'Het verrekenen van verkeerde betalingen, het indexeren van tarieven, eigen zin: ik vond het fijn dat Bas het toernooi had geïndexeerd, bron: Volkskrant.

 

177: keten, reeks van elkaar opvolgende gebeurtenissen of processen, zin:  'De keten is zo sterk als de zwakste schakel', zegt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, eigen zin: in minder dan 1 minuut had hij een keten van geweld veroorzaakt, bron: Volkskrant.

 

178: Duperen, schade of nadeel veroorzaken voor, zin: 'Hoe worden gedupeerde zorgverleners gecompenseerd?', eigen zin: De bezuinigingsplannen duperen mensen die het al moeilijk hebben, bron: Volkskrant. 

 

179: regulier, wat algemeen gebruikt of gedaan wordt, zin: Functioneert het uitbetalingsregime sinds 15 mei op reguliere basis?, eigen zin: een handdruk is een voorbeeld van iets reguliers in Nederland, bron: Volkskrant.

 

180: Declaratie, rekening (voor gemaakte kosten of geleverde diensten, zin: Van Rijn heeft een stekproef gedaan naar 'betaalbaar gestelde declaraties, eigen zin: een declaratie indienen voor gemaakte reiskosten, bron: Volkskrant.

 

181: Hekelen, scherpe kritiek leveren op, zin: Ze hekelt het feit dat Van Rijn niet duidelijk kan maken hoeveel mensen nog steeds hun geld niet krijgen, eigen zin: Ik hekel vaak op mijn wiskunde docent, omdat hij nooit les geeft, bron: Volkskrant.

 

182: compenseren, (iets ongunstigs) aanvullen (met iets goeds), zin: Ze wil van Van Rijn precies weten wie om welke redenen nog niet zijn uitbetaald. 'Hoe worden gedupeerde zorgverleners gecompenseerd?, eigen zin: ik compenseerde mijn saaie woonkamer door het een ander kleurtje te geven, bron: Volkskrant.

 

183: pleidooi, toespraak waarin je probeert anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te bereiken, zin: Ze start haar pleidooi met een referentie naar het VVD-congres waarop premier Rutte een normatieve speech hield, eigen zin: ik hield laatst een pleidooi over sporten, bron volkskrant.

 

184: normatief, aangevend wat normaal en gewenst is, zin: Ze start haar pleidooi met een referentie naar het VVD-congres waarop premier Rutte een normatieve speech hield, eigen zin: het is normatief dat je je schoenen uit doet in dit huis, bron: Volkskrant.

 

185: vaandeldrager, iemand die een vaandel draagt, zin: Wij zijn de vaandeldrager van de waarden van de hardwerkende Nederlander, eigen zin: de vaandeldrager zag er bij de ceremonie maar knullig uit, bron: Volkskrant.

 

186: reconstructie, in zijn oorspronkelijke vorm hersteld of opnieuw gebouwd, zin: Ze begint met een reconstructie van wat er zich eind vorig jaar en de afgelopen maanden heeft afgespeeld, eigen zin: De reconstructie van het Oud-Griekse oorlogsschip leverde een heleboel kennis op over de Griekse oorlogvoering, bron: volkskrant.

 

187: overhevelen, van de ene plaats naar de andere brengen, zin: Hij heeft de Kamer erop gewezen dat een meerderheid heeft ingestemd met het veranderen van de wet en het overhevelen van de pgb-betalingen naar de SVB, eigen zin: ik overhevelde mijn gewicht op het platform, bron: Volkskrant.

 

188: aangrijpen, een diepe, verdrietige indruk maken, zin: de staatssecretaris blijft. Zij wil het debat aangrijpen om Van Rijn de kans te geven uitleg te geven, eigen zin: die film greep mij erg aan, bron: Volkskrant.

 

189: fractie, groep vertegenwoordigers van een politieke partij in het parlement, zin: Mijn fractie heeft steeds prioriteit gelegd bij een snelle uitbetaling, eigen zin: de eerste-kamerfractie heeft een beslissing genomen, bron: Volkskrant.

 

190: prioriteit, voorrang, zin: Mijn fractie heeft steeds prioriteit gelegd bij een snelle uitbetaling, eigen zin: ik gaf vandaag prioriteit aan een voetganger, bron: Volkskrant.

 

191: interrumperen, (iemand die praat) onderbreken, zin: Ze spreken af dat ze elkaar maximaal drie keer zullen interrumperen, eigen zin: een leerling interrumpeerde vandaag meerdere keren de juffrouw, bron: Volkskrant.

 

192: exclusief, waarbij andere dingen zijn uitgesloten, zin: Zie in de pdf de sprekersvolgorde van het debat. Alle partijen hebben vijf minuten tijd om hun verhaal te houden, dat is exclusief de tijd dat ze door collega-Kamerleden worden onderbroken en ondervraagd, eigen zin: de exclusieve rechten op het publiceren van de foto’s, bron: Volkskrant.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Cookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant

Tobin Melis's insight:

 De FIFA wordt steeds minder vertrouwd

 

 

167; Argusogen, betekenis; met wantrouwen scherp in de gaten houden, zin; Met argusogen kijkt de wereld vandaag naar Zürich, waar ondanks alles de presidentsverkiezing van wereldvoetbalbond FIFA wordt gehouden, eigen zin; Gisteren had ik de hele tijd de linksback zitten  argusogen, omdat hij zei dat

 hij last had van zijn enkel, bron; Volkskrant.

 

168; Repercussie, betekenis; nadelig gevolg van iets, zin; officials uit Afrika, Azië, Noord- en Midden-Amerika zeggen te vrezen voor repercussies op hun eigen continent als ze hun stem aan de Jordaanse prins Ali Bin-Al-Hussein geven, eigen zin; als je iemand neerschiet moet je de repercussies onder ogen zien, bron; volkskrant.

 

169; dissident, betekenis; iemand met een andere mening dan anderen in een groep, zin; Dissidenten kunnen in de problemen komen als ze het stemadvies negeren, eigen zin; Ik ben bang dat er een dissident onder ons is, bron; Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Ruim 2700 incidenten in Nederlandse asielcentra | Binnenland

Ruim 2700 incidenten in Nederlandse asielcentra  | Binnenland | Woordenschatschrift | Scoop.it
In Nederlandse asielzoekerscentra zijn de eerste zes maanden van vorig jaar 2.741 (gewelds)incidenten geregistreerd. Daaronder zijn 124 intimidaties en bedreigingen, 80 zelfmoordpogingen, 13 zelfmoorden, 47 mishandelingen en 4 zelfverbrandingen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), die de Volkskrant verkreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
Tobin Melis's insight:

COA besloot het registratiesysteem te verbeteren na de vele incidenten in de Nederlandse asielcentra en na de zelfmoord van de  Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov.

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

161: woord: Dermate, betekenis; zodanig, zin: Als mensen overgaan tot dermate heftige acties als zelfverbrandingen, zegt dat iets over de wanhoop, eigen zin: dermate de armoede verminderd, hoe meer inwoners de stad trekt, bron: Volkskrant.

 

162: woord: Statistici, betekenis; Zij die de statistieken bestuderen of ermee werken, zin: We zijn geen statistici, maar een opvanglocatie, eigen zin: statistici denken dat Pec Zwolle de reden is voor de winst in de eredivisie, aangezien hun in 2 jaar van de 1e divisie naar de 3e plek van de eredivisie gingen, bron; Volkskrant.

 

163; woord: Urgentie, betekenis; wat heel dringend is, zin: Zeker na het Dolmatov-debat mogen we meer urgentie verwachten van de staatssecretaris, eigen zin: Als er sprake is van een medische urgentie, moet er snel en efficiënt gehandeld worden, bron; Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Wat is ons antwoord op de aanslag in Parijs? | Opinie

Wat is ons antwoord op de aanslag in Parijs? | Opinie | Woordenschatschrift | Scoop.it
Het verband tussen de wandaden en de idealen waaruit ze voortvloeien valt niet te ontkennen.
Tobin Melis's insight:

Wat europa doet na de aanslag in parijs

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

146. woord: Wandaad, betekenis: slechte daad, zin: Het verband tussen de wandaden en de idealen waaruit ze voortvloeien valt niet te ontkennen, eigen zin: Hij besefte niet wat de gevolgen van zijn wandaad waren voor het slachtoffer, bron: Volkskrant.

 

147. woord: Eenling, betekenis: iemand die graag alleen handelt, zin: Dit was geen aanslag van een gestoorde eenling, eigen zin: Hij is een eenling die het opneemt tegen de staat, bron: Volkskrant.

 

148. woord: Wreken, betekenis: iemand straffen om het onrecht dat hij of zij je heeft aangedaan, zin:  je kon de daders horen schreeuwen dat zij de profeet Mohammed hadden gewroken, eigen zin: Hij wil de moord op zijn ouders wreken, bron: Volkskrant.

 

149. woord: Autoriseren, betekenis: machtigen erkennen, zin: Hij beweert dat de voorschriften in de Koran over oorlog zwaarder wegen dan de wetten van gewone stervelingen, omdat God, Allah, zelf elk woord van de Koran heeft geautoriseerd, eigen zin: Het autoriseren van facturen geschiedt eenvoudig en snel, bron: Volkskrant.

 

150. woord: Concessie, betekenis: wat je toegeeft of opgeeft om een conflict op te lossen, zin: En elke keer als we concessies doen aan hun visie van gerechtvaardigd godienstig geweld, geven we ze precies wat ze willen, eigen zin: De jongen biechtte een grote concessie om het dilemma te stoppen, bron: Volkskrant.

 

151. woord: Gespuis, betekenis: ongure, slechte mensen of dieren, zin:  Als we het standpunt innemen dat we te maken hebben met een handjevol moordzuchtig gespuis zonder enig verband met datgene wat ze zelf luid en duidelijk claimen, dan geven we hen geen antwoord, eigen zin: het gespuis van tegenwoordig, dat zichzelf verliest in drank, drugs en games is niet wijs, bron: Volkskrant.

 

152. woord: Ingebed, betekenis: omsloten, zin: We moeten erkennen dat de islamisten van nu gedreven worden door een politieke ideologie, die ingebed is in de teksten die de basis van de islam vormen, eigen zin: We moeten leren leven met de paradox dat wetenschap die niet maatschappelijk is ingebed, bron: Volkskrant.

 

153. woord: Censureren, betekenis: alle dingen die verboden zijn weghalen uit (publicaties of films, zin:  We komen de moslimleiders van regeringen tegemoet die bij ons lobbyen om onze pers, onze universiteiten, onze geschiedenisboeken en onze schoolcurricula te censureren, eigen zin:  de strijd om kinderporno van het internet te censureren gaat door, bron: Volkskrant.

 

154. woord: Basaal, betekenis: van zeer eenvoudig of laag niveau, zin:  Dat is de verplichting van de westerse media en westerse leiders, religieus en leek, om de meest basale rechten op vrijheid van meningsuiting te beschermen, hetzij in satirische hetzij in andere vorm, eigen zin: mensen op een lagere school hebben ook meestal  basale kennis, bron: Volkskrant.

 

155. woord: Eensgezind, betekenis: met dezelfde bedoeling, zin: We moeten de terroristen een eensgezinde boodschap sturen: jullie geweld is niet in staat onze ziel te vernietigen, eigen zin: ik ben meestal eensgezind over de aanpak van de problemen, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Nederland treft geen extra veiligheidsmaatregelen | Binnenland

Nederland treft geen extra veiligheidsmaatregelen | Binnenland | Woordenschatschrift | Scoop.it
Het kabinet ziet nog geen reden voor nieuwe, extra veiligheidsmaatregelen na de aanslag in Parijs afgelopen woensdag. Dat bleek uit de woorden van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en minister Jeanine Hennis van Defensie vandaag na de ministerraad.
Tobin Melis's insight:

de veiligheid in Nederland na de aanslag in Parijs blijft beperkt.

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

136. woord: Substantieel, betekenis: wezenlijk, zin: Hennis wees er op dat het dreigingsniveau voor terreuraanslagen in Nederland al substantieel is, eigen zin: ik ga een substantiële bijdrage leveren aan een arm land, bron: Volkskrant.

 

137. woord: Reëel, betekenis: werkelijk, zin: De kans op een aanslag is reëel, maar er zijn geen concrete aanwijzingen over beraamde aanslagen, eigen zin: Het is niet reëel om te verwachten dat je met schoonmaakwerk een ton per jaar kunt verdienen, bron: Volkskrant.

 

138. woord: Beraamd, betekenis: voorgenomen, zin: De kans op een aanslag is reëel, maar er zijn geen concrete aanwijzingen over beraamde aanslagen, eigen zin: Ik heb mij beraamd minder te drinken dit jaar, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

Live - 'Hoofdverdachten gesignaleerd in noorden Frankrijk' | Aanslag op Charlie Hebdo

Live - 'Hoofdverdachten gesignaleerd in noorden Frankrijk' | Aanslag op Charlie Hebdo | Woordenschatschrift | Scoop.it
Een dag na de bloedige aanslag op de redactie van het Franse weekblad Charlie Hebdo is de politie nog op zoek naar twee van de drie hoofdverdachten. Die zijn 'gewapend en gevaarlijk'. Er zijn foto's van het tweetal verspreid. Ondertussen staan de internationale ochtendkranten vol met steunbetuigingen aan het satirische tijdschrift. In Frankrijk is vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Lees hier de laatste ontwikkelingen.
Tobin Melis's insight:

er zijn hoofdverdachten gesignaleerd van de aanslag in Parijs

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

128. woord; Opschroeven, betekenis: opdrijven, zin: Ook de beveiliging rond het pand van TMG, waar onder meer de redacties van De Telegraaf en Metro zijn gevestigd, zou sinds vannacht zijn opgeschroefd, eigen zin: De krant maakte bekent dat SBS 6 zijn kijkcijfers wilt opschroeven, bron: Volkskrant

 

129. woord; Arsenaal, betekenis: grote hoeveelheid, zin: De doodstraf moet worden ingevoerd in ons juridische arsenaal', aldus de rechtse politica, eigen zin: Hij had een heel arsenaal aan uitvluchten, toen ik hem vroeg om mee te gaan, bron: Volkskrant.

 

130. woord; overweldigend, betekenis: als iets onverwacht heel veel indruk maakt, zin: De jongen zou 'overweldigd' zijn van het nieuws dat hij als verdachte werd genoemd, eigen zin: het was zeer overweldigend dat Jim een voldoende haalde voor zijn proefwerk, bron: Volkskrant.

more...
No comment yet.
Scooped by Tobin Melis
Scoop.it!

VVD-ultimatum: PvdA moet vandaag met oplossing komen | Binnenland

VVD-ultimatum: PvdA moet vandaag met oplossing komen | Binnenland | Woordenschatschrift | Scoop.it
De PvdA moet vandaag nog zicht bieden op een oplossing voor het door drie PvdA-senatoren afgeschoten zorgplan. Dat ultimatum heeft de VVD, bij monde van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, vandaag gesteld bij een overleg met de PvdA-top op het ministerie van Sociale Zaken. Volgens sommige bronnen rond het overleg heeft Schippers haar ministerspost aan het ultimatum verbonden, dit wordt echter door anderen ontkend.
Tobin Melis's insight:

Pvda zoekt nog naar een oplossing voor het Pvda-senatoren afgeschoten zorgplan

 

Woord

Betekenis

Zin (geciteerd uit tekst)

Eigen zin

Bronvermelding tekst (genoteerd volgens regels)

 

114. Dissident, betekenis: iemand met een andere mening dan anderen in een groep, zin: Schippers overlegde vanochtend een uur lang op het ministerie van Sociale Zaken met PvdA-leider Diederik Samsom en de dissidente senator Marijke Linthorst, eigen zin: In de politiek kom je bijna alleen maar dissidenten tegen, bron: Volkskrant.

 

115. Sussen, betekenis: met kalmerende woorden rustig maken, zin: Vanochtend was het aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën om de eerste sussende woorden uit te spreken, eigen zin: Ik vond het knap dat zij haar kind zo makkelijk in slaap kon sussen, bron: Volkskrant.

 

116. Pikeren, betekenis: figuurlijk ergeren, zin: Gepikeerd zijn ze, stuk voor stuk: Samsom was toch een man van zijn woord?, eigen zin: Mijn vriendin vond het irritant dat ik de hele tijd zat te pikeren, bron

 

117. Nipt, betekenis: met een klein verschil, zin: Maar plots waren daar Adri Duivesteijn, Guusje ter Horst en Marijke Linthorst, drie PvdA'ers die tegenstemden en de nipte meerderheid teniet deden, eigen zin: dit jaar verloor het Nederlands voetbal elftal het duel tegen Argentinië nipt, bron: Volkskrant.

 

118. Schofferen, betekenis: iemand beledigen of vernederen, zin: Een lange rij geschoffeerden wil tekst en uitleg van Samsom, eigen zin: Ik voelde me de hele dag slecht, nadat die jongen mij had geschoffeerd, bron: Volkskrant.

 

119. Agiteren, betekenis: zenuwachtig maken, zin: Het ANP meldde gisteren dat de PvdA'er niet 'geagiteerd' was, eigen zin: Wie is de mol? is een programma dat je probeert te agiteren, bron: Volkskrant

 

 

more...
No comment yet.