Ένα βίντεο αφιερωμένο στα GLAMs (galleries, libraries, archives and museums) σχετικά με το ΠΩΣ αυτά μπορούν να μοιραστούν την γνώση τους μέσα από τις άδειες ...

Via Informatics