ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ « labs.opengov.gr | Wiki_Universe | Scoop.it

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Φορέα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) / Κέντρου Ψηφιακής Εκπαίδευσης (Center for Digital Government) η πλήρης ανάπτυξη του οποίου θα περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης: πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, καθώς και τη δια βίου μάθηση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση.


Via Aris P. Louvris