Wijkgerichte Zorg Zuyd
463 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Leernetwerken wijkverpleging

Leernetwerken wijkverpleging | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it


De Zorg voor Beter werkplaats ‘Leernetwerken wijkverpleging’ beschrijft wat een leernetwerk is, voor wie een leernetwerk geschikt is, hoe je een duurzaam leernetwerk opzet en welke werkvormen je kunt gebruiken.


Zie ook de video: https://vimeo.com/263823865

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Professional belangrijk bij integraal werken in de wijk

Professional belangrijk bij integraal werken in de wijk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Waarmee is de cliënt of het huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in het eerste deelonderzoek van het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk naar werkzame elementen van integraal werken bij meervoudige problematiek. Niet geheel verrassend: een professional is voor cliënten van enorm  belang.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Bezielende interventies: ondersteuning of keurslijf?

Bezielende interventies: ondersteuning of keurslijf? | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Professionals gebruiken sociale interventies om hun cliënten te begeleiden. Of niet, omdat ze vinden dat maatwerk betekent dat je niet in het ‘keurslijf’ van de methodiek moet werken. Met het boek “Bezielende interventies” wordt aan de hand van 5 voorbeeldinterventies ‘onbevangen’ naar de praktijk gekeken.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Meer aandacht voor wijkverpleging in hbo-v's

Meer aandacht voor wijkverpleging in hbo-v's | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Bekijk voorbeelden van nieuwe leermethoden in het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Wijkteam kampt met hoge werkdruk door zwaardere problematiek

Wijkteam kampt met hoge werkdruk door zwaardere problematiek | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Wijkteams kampen met een hoge werkdruk, mede als gevolg van de zwaardere en complexere problematiek in de wijk. Aan taken als preventie, het bevorderen van participatie en aanwezigheid in de wijk komen de teams onvoldoende toe. Lees meer via de link.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

'Eigen-kracht-drempel is soms erg hoog'

'Eigen-kracht-drempel is soms erg hoog' | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
'Is het voor wanhopige burgers die hun problemen zelf niet meer aankunnen duidelijk dat het wijkteam hen zou kunnen helpen? Ik bekeek vast twaalf gemeentelijke websites van middelgrote gemeenten, één per provincie,' schrijft Margo Trappenburg in het vakblad Sociale Vraagstukken.
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Congres Het wijkteam onder de loep - Naar een betere praktijk

Congres Het wijkteam onder de loep - Naar een betere praktijk | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Het wijkteam ligt onder de loep! Hoe gaan we de taaie werkelijkheid waarmee wijkteams te maken hebben ombuigen naar een betere praktijk?

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Wetenschappelijke informatie voor wijkverpleegkundigen

Wetenschappelijke informatie voor wijkverpleegkundigen | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Wetenschappelijk onderbouwde informatie voor hun cliënten voor wijkverpleegkundigen. Niet langer zoeken, alle informatie en tools in een handige toolbox voor wijkverpleegkundigen.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Focusgroepen kwaliteitskader wijkverpleging

Focusgroepen kwaliteitskader wijkverpleging | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

V&VN wil in gesprek met (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden over het kwaliteitskader wijkverpleging en organiseert daarvoor in februari 2018 drie regionale focusgroepbijeenkomsten.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Handreiking 'Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten'

Handreiking 'Ouderenparticipatie in wijk- en buurtgerichte projecten' | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Deze handreiking wil ouderenparticipatie in buurt en wijkgerichte projecten voor ouderen in een kwetsbare positie stimuleren en ondersteunen.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Landelijke Cliëntenraad biedt hulp aan bij optuigen onafhankelijke cliëntondersteuning

Landelijke Cliëntenraad biedt hulp aan bij optuigen onafhankelijke cliëntondersteuning | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

In het Regeerakkoord staat onafhankelijke cliëntondersteuning expliciet genoemd en daar is de Landelijke Cliëntenraad (LCR) erg blij mee. Bezorgd is de LCR over de huidige beschikbaarheid van onafhankelijke ondersteuning in het land. Vaak weten mensen niet dat zij terug kunnen vallen op deze ondersteuning.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Actiedag wijkverpleging: meer zorg, minder papier

Actiedag wijkverpleging: meer zorg, minder papier | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Op initiatief van wijkambassadeur Caroline Smeets en samen met voorzitter Marjolein Zilverentant van de vakgroep wijkverpleegkundigen, voert V&VN op 20 november actie.

Het actiemiddel: een dag geen onnodige administratie.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Wijkverpleegkundige screent dagritme cliënt met sensoren

Wijkverpleegkundige screent dagritme cliënt met sensoren | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Cordaan is gestart met ‘VerzorgingsThuis’.

Hiermee kan de wijkverpleegkundige een oogje in het zeil houden bij alleenwonende cliënten met dementia.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Zorgenz laat zorg in de praktijk zien. Waar samen sterker het succes bepaalt.

Zorgenz laat zorg in de praktijk zien. Waar samen sterker het succes bepaalt. | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Zorgenz.nl is een onafhankelijk online communicatieplatform. Met nieuws, achtergronden en opinies over zorg in de regio, de wijk en de buurt.

Het accent ligt op zorg in de praktijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Lokaal organiseren

Lokaal organiseren | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it


Door zorg en ondersteuning lokaal te organiseren op een goede manier, kunnen mensen langer zelfstandig wonen en hun eigen keuzes maken.


Themapagina van Vilans.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Professional moet verbinding maken met eenzaamheid

Professional moet verbinding maken met eenzaamheid | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Sociale professionals worstelen vaak met het bespreekbaar maken van eenzaamheid bij cliënten. Ze willen een oplossing bieden, maar dat werkt niet altijd.
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

RIVM-toolkit ondersteunt om inwoners in wijken gezond houden

RIVM-toolkit ondersteunt om inwoners in wijken gezond houden | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
In deze toolkit zijn negen verschillende wijktypen beschreven. Per wijktype zijn preventiethema’s en bijbehorende effectieve interventies beschreven op basis van opvallende wijkkenmerken.
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Tips om migrant beter te bereiken

Tips om migrant beter te bereiken | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Uit onderzoek blijkt dat zestig procent van de Nederlandse wijkteams behoefte heeft aan ondersteuning bij 'diversiteitsproof werken'. Ook gemeenten kunnen hierbij hulp gebruiken.

Om hen te helpen inclusiever te werken, heeft het Verwey-Jonker Instituut een 'diversiteitskader' opgesteld.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Zorgvisie - Thema Wijkverpleging

Zorgvisie - Thema Wijkverpleging | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Wijkverpleging is verpleging en verzorging aan huis. De wijkverpleging valt sinds 2015 onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zorgverzekeraars doen de inkoop.
Lees er alles over via de link.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Jos de Blok: 'Eigen regie over vakbekwaamheid, geen punten'

Jos de Blok: 'Eigen regie over vakbekwaamheid, geen punten' | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

De nieuwe beroepsvereniging voor wijkverpleegkundigen, Voor de Wijk, riep veel op. Jos de Blok licht toe.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Ggz in de wijk, wat gebeurt er allemaal al?

Ggz in de wijk, wat gebeurt er allemaal al? | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er psychologische hulpverleners komen in wijken. Agenten moeten volgens hem steeds vaker in actie komen voor zaken waarbij mensen met psychische problemen betrokken zijn. GGZ Nederland steunt de oproep van korpschef Erik Akerboom om elke wijk een eigen psychologische hulpverlener te geven, maar benadrukt ook dat er de afgelopen jaren al veel is gebeurd.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geriatrie Zuyd
Scoop.it!

Lilian Marijnissen wil zorgbuurthuizen voor ouderen

Lilian Marijnissen wil zorgbuurthuizen voor ouderen | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

De zorgbuurthuizen moeten het gat opvullen dat is ontstaan door het afschaffen van verzorgingshuizen, zegt het Tweede Kamerlid.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Kennisbouwstenen: handige tool voor wijkteams

Kennisbouwstenen: handige tool voor wijkteams | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

Welke kennis heb je als wijkteam nodig? Waarvan zeg je: dit doen wij niet! En hoe kun je ervoor zorgen dat kennis van alle professionals in het team is geborgd? Om wijkteams en -netwerken te helpen met het vinden van antwoorden op dit soort vragen ontwikkelde het programma IWW Kennisbouwstenen. 'Je kunt niet alles weten en beheersen

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Scharrelruimte nodig voor het sociaal wijkteam

Scharrelruimte nodig voor het sociaal wijkteam | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it
Professionals in het sociaal wijkteam verwijzen meer door dan nodig is.‘Sociaal werkers hebben ruimte nodig om met de cliënten aan de slag te gaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Bezuiniging wijkverpleging van de baan, Rutte geeft toe

Bezuiniging wijkverpleging van de baan, Rutte geeft toe | Wijkgerichte Zorg Zuyd | Scoop.it

De wijkverpleegkundigen worden uitgezonderd van bezuinigen. Premier Rutte liet zijn aanvankelijke voorzichtigheid vanavond varen, waarna de motie van de oppositie om niet te snijden in de wijkzorg met algemene stemmen werd aangenomen. Lees meer via de link.

more...
No comment yet.