Flat design (2013 Trends) | Web Design | Scoop.it
Khái niệm thiết kế phẳng (Flat Design) đã bắt đầu phát triển trong năm 2013. Nó là một phương pháp đơn giản trong thiết kế web và giao diện người dùng, khi những hiệu ứng như đổ bóng, hiệu ứng 3D, gradients hoàn toàn vô nghĩa.