The Net in Higher Education: Nästan allt av värde har skapats utanför nätet | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Jag läser en krönika av Henrik Berggren, historiker, journalist och författare i Pedagogiska magasinet, nr 3, 2012, där Berggren påstår att nästan allt med kvalitet har genererats utanför nätet. Jag tar ett djupt andetag och läser vidare.