Web 2.0 och högre utbildning
698 views | +0 today
Follow
Web 2.0 och högre utbildning
Åtskilligt skiljer web 2.0 från traditionell utbildning
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Corridor of learning
Scoop.it!

Week 2: The Quality of Massive Open Online Courses by Stephen Downes | MOOC Quality Project

Week 2: The Quality of Massive Open Online Courses by Stephen Downes | MOOC Quality Project | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

The Quality of Massive Open Online Courses

The primary criticism of what I will address in this chapter is that success is process-defined rather than outcomes-defined.[1] Without outcomes measurement we cannot measure success, we can’t focus our efforts toward that success, we can’t become more competitive and efficient, we can’t plan for change and improvement, and we can’t define what you want to accomplish as a result. All this is true, and yet there is no measure of outcome or success that can be derived from designer and user motivations, or even from the uses to which MOOCs are put. The only alternative is to identify what a successful MOOC ought to produce as output, without reference to existing (and frankly, very preliminary and very variable) usage.


Via Alastair Creelman
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Digital närvaro

The Net in Higher Education: Digital närvaro | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Conole för en diskussion om vad närvaro (presence) innebär. I sitt inlägg tar hon avstamp mot ett annat inlägg av Mark Childs  där denne sätter likhetstecken mellan immersion och presence. Conole menar till skillnad från Childs att de här uttrycken har olika innebörder eftersom immersion i hennes tolkning är ett personligt tillstånd medan presence endast kan förekomma i relation till andra.

Lars-Erik Jonsson's insight:

Om man skall leda kurser på nätet tror jag att närvaro är något eftersträvansvärt.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Lära gratis, fritt, undervisad eller vetgirig

The Net in Higher Education: Lära gratis, fritt, undervisad eller vetgirig | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Under år 2012 talade man allt mer om företeelsen MOOC. Bokstavskombinationen står för massive open online course, vilket i svensk tolkning innebär att det är en sorts kurs (course) som vänder sig till ett mycket stort antal deltagare (massive) som utan behörighetskrav eller andra restriktioner kan registrera sig som deltagare (open) utan några förpliktelser utöver ett eget intresse.

Lars-Erik Jonsson's insight:

Vi kan notera här att för den enskilde individen innebär en sådan här kurs ett antal positiva paradoxer.  Individen har maximal frihet samtidigt som man ingår i ett nätverk av kontakter med andra resurspersoner.  Innehållsligt kan varje individ fokusera på sitt intresseområde samtidigt som alla kursresurser i form av förslag och nyproducerat material är tillgängligt. Slutligen finns det inga speciella kursmål som skall läras utan lärandet består i att man faktiskt knyter an till de resurser - personer och andra källor - som är relevanta för det intresse man har (eller som växer fram).

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

MOOCs and Hype Again

MOOCs and Hype Again | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
I have a confession to make. I dropped out of a Massive Open Online course (MOOC) on Artificial Intelligence at Stanford university in the Fall of 2011. There were over 160,000 other students in th...
more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Quality and benchmarking in open learning, OER and UGC
Scoop.it!

20+ Powerful Online Presentation Tools

20+ Powerful Online Presentation Tools | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Online presentations are considered as a really effective marketing and communication tool.


Via Kathleen Cercone, Timo Ilomäki, Ebba Ossiannilsson
more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Recept för framgångsrikt lärande tillsammans på nätet

The Net in Higher Education: Recept för framgångsrikt lärande tillsammans på nätet | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

För den som oraniserar kurser på nätet handlar det mindre om att trycka ut ett färdigt innehåll till deltagarna än att skapa sådana förutsättningar där deltagarna kan och vill delta till fullo. Det handlar, i pedagogiska termer, om ett social-konstruktivistiskt, deltagarcentrerat sätt där deltagarna tillsammans med kursledning tar ansvar för det som sker och där allas erfarenheter räknas som värdefulla.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: När behöver vi ses?

The Net in Higher Education: När behöver vi ses? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

På morgonen läser jag ett, som jag tycker, kreativt blogginlägg där en person hävdar att undervisning där man möts f-2-f egengligen bara är för väldigt speciella tillfällen. Redan här tänker jag att många "reser ragg" och menar att det där med att sitta framför datorn absolut inte kan jämföras med "riktig" undervisning av "kött och blod" eller någon liknande karakterisering.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Lärarrollerna igen!

Stephen Downes talar om lärarens roll i dagens nätbaserade undervisning med titeln "We don't need no educator". Det är en provocerande titel och man kunde kanske tro att Downes har fallit för den vanliga retoriken där det hävdas att läraren numera skall vara en "coach" men detta är liksom lite för enkelt för att en klok och erfaren person som Downes skall falla för det. Istället beskriver han en rad olika roller som lärare på nätet måste anta.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Att se tillbaka

The Net in Higher Education: Att se tillbaka | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

"Äntligen stod prästen i predikstolen!" Helt olikt den berömda inledningen i Gösta Berlings saga var det inte att avsluta den nätkurs som varit så intressant för mig även om det naturligtvis inte har vare sig predikats eller försiggått några bravader likt de Gösta Berling var med om. Dock känns det som om lite predikan kunde vara på sin plats inledningsvis i det här inlägget.

Lars-Erik Jonsson's insight:

Nu är ju alla erfarenheter begränsade till det sammanhang där de har gjorts och jag inser att man hade gjort helt annorlunda erfarenheter i ett annat sammanhang. Kanske är det också rentav lite slumpartat vilka erfarenheter man gör. I mitt fall utgörs erfarenheterna av att ha lett kurser med vuxenstuderande som därtill har varit kompetenta och studievana.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Konkurrensen från nätet eller kanske löftet?

The Net in Higher Education: Konkurrensen från nätet eller kanske löftet? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Ett inlägg med titeln Medelmåttiga föreläsares död publicerades i DN  fredagen den 15 mars 2013. Det är ursprungligen skrivet av Thomas Freidman en amerikansk journalist och författare och är översatt av Margareta Eklöf. Artikeln reflekterar över konsekvenserna av ny teknik för formella utbildningar.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

Online Teaching & Learning: It’s harder than it looks | Pedablogy: Musings on the Art & Craft of Teaching

Online Teaching & Learning: It’s harder than it looks | Pedablogy: Musings on the Art & Craft of Teaching | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

It has been said that no plan survives first contact and that has certainly been my experience teaching online this semester.  I thought I was well prepared to teach this course, as well prepared as anyone can be who has never taught a fully online course before.  I have explored teaching with different digital technologies in my otherwise face-to-face courses since about 1992. 

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education- Vad motiverar studenter att fortsätta nätkursen?

The Net in Higher Education- Vad motiverar studenter att fortsätta nätkursen? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Vad motiverar studenter att bli kvar i kurser och gå vidare? Den här frågan ställs i artikeln Who am I and What Keeps Me Going? Profiling the Distance Learning Student in Higher Education av Jacqueline Baxter vid Open University, UK. Baxter gör ett försök att besvara den här frågan med hjälp av tidigare forskning och en intervjustudie med studenter vid OU.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lars-Erik Jonsson from Quality and benchmarking in open learning, OER and UGC
Scoop.it!

How to Create Your Own Online Course: 100 Tools, Guides, and Resources

How to Create Your Own Online Course: 100 Tools, Guides, and Resources | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Perhaps you have a special skill, talent, or knowledge-base that you want to share with others, and maybe you’ve heard that teaching online courses can make you a little extra money. The resources below will help you discover how to combine both what you have to offer and what you wish to gain by guiding you through creating and establishing an online course. No matter what age of student, subject you want to teach, or size of the class, you will find resources and information to bring your class online.


Via Ana Cristina Pratas, Gust MEES, Dennis T OConnor, Alejandro Tortolini, Ramon Aragon, juandoming, Maite Goñi, Lynnette Van Dyke, Jimun Gimm, Evelina Alor, Mariano Ramos Mejia, Alfredo Calderón, Amy Ragsdale, AlGonzalezinfo, Timo Ilomäki, Ebba Ossiannilsson
more...
Tesacu's comment, April 7, 2013 6:46 PM
Gracias por compartirlo. Excelente aporte ;-)
Tesacu's comment, April 7, 2013 6:46 PM
Gracias por compartirlo. Excelente aporte ;-)
Adriana Favieri's comment, April 7, 2013 7:14 PM
de nada!! espero les sirva!!
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

Times Higher Education - Die hard copy

Times Higher Education - Die hard copy | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

It's a digital world, isn't it? Not for all: the paperless future has yet to arrive and there is a pulp faction in the academy still wedded to print. Matthew Reisz reports

 

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Öppen samverkan på nätet - exemplet matematik

The Net in Higher Education: Öppen samverkan på nätet - exemplet matematik | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Nu är det inte så att jag är kunnig i matematik och jag kommer sannolikt aldrig att delta i något kollaborativt matematikprojekt på nätet men det här inlägget har så många generellt intressanta beröringspunkter med de nätaktiviteter som jag själv ägnar mig åt att jag valde att stanna till och skriva några rader

more...
No comment yet.