Web 2.0 och högre utbildning
698 views | +0 today
Follow
Web 2.0 och högre utbildning
Åtskilligt skiljer web 2.0 från traditionell utbildning
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

Online Teaching & Learning: It’s harder than it looks | Pedablogy: Musings on the Art & Craft of Teaching

Online Teaching & Learning: It’s harder than it looks | Pedablogy: Musings on the Art & Craft of Teaching | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

It has been said that no plan survives first contact and that has certainly been my experience teaching online this semester.  I thought I was well prepared to teach this course, as well prepared as anyone can be who has never taught a fully online course before.  I have explored teaching with different digital technologies in my otherwise face-to-face courses since about 1992. 

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Nästan allt av värde har skapats utanför nätet

The Net in Higher Education: Nästan allt av värde har skapats utanför nätet | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Jag läser en krönika av Henrik Berggren, historiker, journalist och författare i Pedagogiska magasinet, nr 3, 2012, där Berggren påstår att nästan allt med kvalitet har genererats utanför nätet. Jag tar ett djupt andetag och läser vidare.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Recept för framgångsrikt lärande tillsammans på nätet

The Net in Higher Education: Recept för framgångsrikt lärande tillsammans på nätet | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

För den som oraniserar kurser på nätet handlar det mindre om att trycka ut ett färdigt innehåll till deltagarna än att skapa sådana förutsättningar där deltagarna kan och vill delta till fullo. Det handlar, i pedagogiska termer, om ett social-konstruktivistiskt, deltagarcentrerat sätt där deltagarna tillsammans med kursledning tar ansvar för det som sker och där allas erfarenheter räknas som värdefulla.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Lärarrollerna igen!

Stephen Downes talar om lärarens roll i dagens nätbaserade undervisning med titeln "We don't need no educator". Det är en provocerande titel och man kunde kanske tro att Downes har fallit för den vanliga retoriken där det hävdas att läraren numera skall vara en "coach" men detta är liksom lite för enkelt för att en klok och erfaren person som Downes skall falla för det. Istället beskriver han en rad olika roller som lärare på nätet måste anta.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education- Vad motiverar studenter att fortsätta nätkursen?

The Net in Higher Education- Vad motiverar studenter att fortsätta nätkursen? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Vad motiverar studenter att bli kvar i kurser och gå vidare? Den här frågan ställs i artikeln Who am I and What Keeps Me Going? Profiling the Distance Learning Student in Higher Education av Jacqueline Baxter vid Open University, UK. Baxter gör ett försök att besvara den här frågan med hjälp av tidigare forskning och en intervjustudie med studenter vid OU.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Frihet att lära

The Net in Higher Education: Frihet att lära | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Med kännedom om  olika begrepp tror jag mig ha kommit fram till en sorts syntes: det handlar om ifall man riktar fokus inåt eller utåt. Låt mig förklara! Att "kollaborera" med en specifik grupp människor om ett specifikt projekt handlar om att rikta fokus inåt. Att utgå från vad som är av intresse för individen (mig själv t.ex.) vid ett visst tillfälle och därvid vända sig till ett nätverk som kan tillfredsställa detta intresse handlar om att söka sig utåt.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: När behöver vi ses?

The Net in Higher Education: När behöver vi ses? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

På morgonen läser jag ett, som jag tycker, kreativt blogginlägg där en person hävdar att undervisning där man möts f-2-f egengligen bara är för väldigt speciella tillfällen. Redan här tänker jag att många "reser ragg" och menar att det där med att sitta framför datorn absolut inte kan jämföras med "riktig" undervisning av "kött och blod" eller någon liknande karakterisering.

more...
No comment yet.
Scooped by Lars-Erik Jonsson
Scoop.it!

The Net in Higher Education: Att artikulera sina tankar- ett krav för fruktbar nätdiskussion

The Net in Higher Education: Att artikulera sina tankar- ett krav för fruktbar nätdiskussion | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it
more...
No comment yet.