The Net in Higher Education: Öppen samverkan på nätet - exemplet matematik | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Nu är det inte så att jag är kunnig i matematik och jag kommer sannolikt aldrig att delta i något kollaborativt matematikprojekt på nätet men det här inlägget har så många generellt intressanta beröringspunkter med de nätaktiviteter som jag själv ägnar mig åt att jag valde att stanna till och skriva några rader