The Net in Higher Education: Nätet och Akademin – lyckligt par eller omöjlig förening? | Web 2.0 och högre utbildning | Scoop.it

Kan vi använda och dra nytta av det som brukar kallas Web2.0 i vår traditionella undervisning och vilka utmaningar ställs vi i så fall inför?
LMS