ความภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คือการส่งมอบสินค้าคือตัวนักศึกษาที่มีคุณค่าให้กับสังคม เรารู้สึกอายหากสร้างคนที่ไร้สมรรถภาพ และไร้คุณค่า คณะบริหารธุรกิจ เราสร้างคนในแนวความคิดของการเป็นครอบครัว ครอบครัวของเรา ครอบครัวบริหารธุรกิจ สมาชิกของเราทุกคนต่างรับรู้ถึงความสำคัญของการเป็นครอบครัว คือการดูแล เอื้ออาทรให้เวลาซึ่งกันและกัน แม้ในสังคมปัจจุบันการให้เวลาซึ่งกันและกันในครอบครัว จะมาเป็นลำดับสุดท้าย เมื่อเทียบกับการให้เวลากับงาน กับการเรียน การเข้าสังคม แต่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เราคือครอบครัว ที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ทำงานร่วมกัน เราเที่ยวด้วยกัน เราผิดหวังด้วยกัน เราดีใจด้วยกัน อาจารย์ของเราได้รับรางวัลในการประกวด เราปลื้ม นักศึกษาของเราชนะในการแข่งขัน เรามีความสุข ทั้งหมดคือพื้นฐานสำคัญของการเป็นครอบครัวและเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ เราอยากให้คุณมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา มาร่วมสร้างอนาคต สร้างคุณค่า และศักดิ์ศรีของตัวเองกับเรา “เราคือของจริง”