Лични годишњи извештај о стручном усавршавању - предлог обрасца | Vesna | Scoop.it

Када имамо добар план, лако је на крају године написати извештај - само се прати шта смо оставрили од планираног, шта нисмо и зашто, шта смо оставрили, а нисмо планирали, те се анализира остварено у односу на стандарде компетенција и сопствену визију професионалног развоја. Ово је један од могућих образаца за извештај о сопственом стручном усавршавању током године. Преузмите и прилагодите себи или понудите свом колективу. Важно је да извештај има рубрике које одговарају онима у плану.


Via Славица Јурић