Entre el s.V i el s.XV, Venècia va ser el centre naval i comercial més important d'Europa, també tenien una potencia militar poderosa. Els monuments més importants aquella època va ser: la plaça de San Marcos, va ser on antiguament es reunia tota la ciutat, com a monument representatiu es el campanar "Campanalle". L'altre monument important era la basilica de San Marcos, es molt semblant a les esglesies que hi han a Instanbul. Tot el comerç es feia per aigua perque Venècia estava situada en mitg del mar. Eren bastants religiosos. Venècia va tenir un paper fundamental en les croades del segle XIII. El motor de l'economìa es basava en el comerç i en tecniques navals i tambe transformació de vaixells.