Vattenverk - Wikipedia | Vatten | Scoop.it

Reningssteg är oftast filtrering, luftning, avhärdning, pH-justering och desinfektion.