ที่พักนครนายก เป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกสำหรับนักท่องเที่­ยวผู้คิดจะมาเยือนจังหวัดนครนายก เพราะว่า จังหวัดนครนายก เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มีธรรมชาติที่งดงาม มีลำธาร มีน้ำตก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย ภูเขา และอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของไทย จึงมีผู้คนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งไปกลับ และพักแรมค้างคืน