God Morning Quotes
31 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थितः | - 5 November 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: या देवी सर्वभूतेषु मातृरुपेण संस्थितः | - 5 November 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले | विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे || || - 3 November 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले | विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे || || - 3 November 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्ति प्रदायिनि | मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते || || - 1 November 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्ति प्रदायिनि | मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते || || - 1 November 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभित मुक्ताहारे | वीणापुस्तकरंजितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते || || - 30 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभित मुक्ताहारे | वीणापुस्तकरंजितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते || || - 30 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं - 28 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं - 28 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: असितगिरिसमस्यात् कज्जलं सिंधूपात्रे - 26 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: असितगिरिसमस्यात् कज्जलं सिंधूपात्रे - 26 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः | ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया || || - 24 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः | ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया || || - 24 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: ॐ शिव ॐ शिव, परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणम् | नमामि शंकर भजामि शंकर उमामहेश्वर तव शरणम् || || - 22 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: ॐ शिव ॐ शिव, परात्परा शिव ओंकार शिव तव शरणम् | नमामि शंकर भजामि शंकर उमामहेश्वर तव शरणम् || || - 22 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: कर्पूरगौरं करुणावतारं - 20 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: कर्पूरगौरं करुणावतारं - 20 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: तुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं - 18 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: तुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं - 18 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: राम राम राम राम रामनामतारकं - 16 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: राम राम राम राम रामनामतारकं - 16 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् | - 14 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम् | - 14 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा | पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम् || || - 12 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा | पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम् || || - 12 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके | शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते || || - 4 November 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके | शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते || || - 4 November 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदाम् | हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नाना विधैर्भूषिताम् || || - 2 November 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदाम् | हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नाना विधैर्भूषिताम् || || - 2 November 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते | शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते || || - 31 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते | शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते || || - 31 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता | - 29 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता | - 29 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि | विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा || || - 27 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि | विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा || || - 27 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: मंगलं भगवान् शंभुः मंगलं वृषभध्वजः | मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः || || - 25 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: मंगलं भगवान् शंभुः मंगलं वृषभध्वजः | मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हरः || || - 25 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: वन्दे उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् | - 23 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: वन्दे उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् | - 23 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: ॐ त्रयम्बकं यजामहे - 21 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: ॐ त्रयम्बकं यजामहे - 21 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा | - 19 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा | - 19 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: मनोजवं मारुततुल्यवेगम् | - 17 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: मनोजवं मारुततुल्यवेगम् | - 17 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम || || - 15 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम || || - 15 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Dr. Ramesh Kamath
Scoop.it!

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे | रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः |- 13 October 2011

ವಾಸ್ತು ವೇದ - Vastu Veda: रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे | रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः |- 13 October 2011 | God Morning Quotes | Scoop.it
more...
No comment yet.