Uwchradd
541 views | +0 today
Follow
Uwchradd
Adnoddau Uwchradd - Cymraeg
Curated by Sian Williams
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gramadeg CY3

Gramadeg CY3 | Uwchradd | Scoop.it
Mae’r adnodd yn cynnwys nifer helaeth o gyflwyniadau, tasgau unigol a thasgau grŵp fydd o gymorth i baratoi’r myfyrwyr ar gyfer ateb cwestiynau 1a, 1b ac 1c yn UNED CY3 - Defnyddio'r Iaith a Barddoniaeth - Arholiad Ysgrifenedig sy’n rhan o fanyleb...
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Un Nos Ola Leuad

Un Nos Ola Leuad | Uwchradd | Scoop.it
Nodiadau gan Bleddyn Owen Huws i gynorthwyo myfyrwyr Cymraeg Safon Uwch ag astudio'r nofel Un Nos Ola Leuad. (Datblygwyd gan CAA (Canolfan Astudiaethau Addysg); noddwyd gan Lywodraeth Cymru.).
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Alcohol

Alcohol | Uwchradd | Scoop.it
Cyfres helaeth o gyflwyniadau a gweithgareddau PowerPoint a Word sydd yn cefnogi’r thema ‘Alcohol’. Mae’r gwaith y addas ar gyfer Cyd-destun B (Cwrs Llawn TGAU CBAC, Unedau 3 a 4).
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Teledu

Teledu | Uwchradd | Scoop.it
Cyfres helaeth o gyflwyniadau a gweithgareddau sydd yn cefnogi’r thema ‘Y Cyfryngau’. Mae’r gwaith y addas ar gyfer Cyd-destun B (Cwrs Llawn TGAU CBAC, Unedau 3 a 4).
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cythraul Cwrw

Cythraul Cwrw | Uwchradd | Scoop.it
Adnodd rhyngweithiol sy’n cynnwys clipiau fideo digidol o’r ffilm Dihirod Dyfed – Cythraul Cwrw ar gyfer manyleb TGAU Llenyddiaeth Cymraeg CBAC.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gramadeg

Gramadeg | Uwchradd | Scoop.it
Cyfres o adnoddau ar gyfer cyflwyno rhannau ymadrodd a rheolau iaith i ddisgyblion sydd yn astudio cwrs Cymraeg Iaith Gyntaf UG (CY3).
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Help llaw gydag astudio Llinyn Trôns

Help llaw gydag astudio Llinyn Trôns | Uwchradd | Scoop.it
Pecyn o nodiadau ac ymarferion a fydd yn gymorth wrth astudio ‘Llinyn Trôns’ gan Bethan Gwanas. Nodiadau ac ymarferion sy’n ymdrin â’r plot, y cymeriadau, y math o themâu a’r technegau arddull a geir yn y nofel.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Diwrnod y Gêm Genedlaethol

Diwrnod y Gêm Genedlaethol | Uwchradd | Scoop.it
Syniadau a gweithgareddau i helpu gyda thrafod y gerdd ‘Diwrnod y Gêm Genedlaethol’ yn y cwrs Uwch Gyfrannol Cymraeg Ail iaith.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Llythrennedd Lefel Mynediad 14-19

Llythrennedd Lefel Mynediad 14-19 | Uwchradd | Scoop.it
Unedau ar gyfer llythrennedd sy'n defnyddio meddalwedd Fuse Creator i greu gweithgareddau rhyngweithiol, yn cynnwys animeiddiadau a sain.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Sut i Saernïo Traethawd (Uned CY3)

Sut i Saernïo Traethawd (Uned CY3) | Uwchradd | Scoop.it
Datblygwyd gan CAA a noddwyd gan Lywodraeth Cymru. Nodiadau cyffredinol i fyfyrwyr Cymraeg Safon Uwch gan Huw Meirion Edwardsar sut i saernïo traethawd. Rhoddir sylw penodol i'r gwaith ar y beirdd yn Uned CY3.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cyffuriau

Cyffuriau | Uwchradd | Scoop.it
Cyfres helaeth o gyflwyniadau a gweithgareddau PowerPoint a Word sydd yn cefnogi’r thema ‘Cyffuriau’. Mae’r gwaith y addas ar gyfer Cyd-destun B (Cwrs Llawn TGAU CBAC, Unedau 3 a 4).
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cardiau Darllen

Cardiau Darllen | Uwchradd | Scoop.it
Pwrpas y deunydd ydy ymestyn sgiliau darllen disgyblion cyfnod allweddol tri ynghyd â’u paratoi nhw at ofynion y tasgau llafar grwp yn yr arholiadau TGAU Cymraeg Ail Iaith (Cymraeg Ail Iaith Uned 3 / Cymraeg Ail Iaith Gymhwysol Uned 4).
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gofyn Cwestiynau

Gofyn Cwestiynau | Uwchradd | Scoop.it
Casgliad o adnoddau lliwgar a deniadol ar gyfer datblygu iaith dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 a 3 sydd yn canolbwyntio ar holi cwestiynau. Ceir adnoddau drilio a gweithgareddau i gadarnhau'r patrymau.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cip ar Glip

Cip ar Glip | Uwchradd | Scoop.it
Gweithgareddau i gefnogi’r 24 clip ar DVD Cip ar Glip sy’n addas i fyfyrwyr sy’n dilyn cwrs TAG Uwch Gyfrannol / Uwch Cymraeg Ail Iaith.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Defnyddio Iaith

Defnyddio Iaith | Uwchradd | Scoop.it
Adnoddau sydd yn paratoi’r myfyrwyr at eu harholiad U.G ‘Defnyddio Iaith’ Mae’r cwrs yn esbonio termau gramadegol sylfaenol ac yna’n ymdrin â chysyniadau gramadegol sy’n ddatblygiad o’u gwaith iaith blaenorol.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Fframiau Ysgrifennu

Fframiau Ysgrifennu | Uwchradd | Scoop.it
Mae’r pecyn hwn a baratowyd gan Non ap Emlyn yn cynnwys fframiau ysgrifennu a modelau ar gyfer ffurfiau ysgrifenedig megis sgwrs, llythyr, dyddiadur ac ati. Mae’r fframiau a’r modelau wedi eu datblygu ar ddwy haen.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Branwen – Y Ffilm

Branwen – Y Ffilm | Uwchradd | Scoop.it
Pecyn o glipiau a gweithgareddau i gynorthwyo athrawon a disgyblion i astudio’r ffilm ‘Branwen’ ar gyfer arholiad llafar CY1.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Chwedl Llyn y Fan

Chwedl Llyn y Fan | Uwchradd | Scoop.it
Dyma adnodd cynhwysfawr a deniadol sydd yn cyflwyno Chwedl Llyn y Fan drwy gyfrwng llyfr llafar, gweithgareddau rhyngweithiol, a gweithgareddau papur ychwanegol sydd yn cyfateb â’r 5 rhan neilltuol o fewn y pecyn hwn.
more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Mae gen i freuddwyd

Mae gen i freuddwyd | Uwchradd | Scoop.it
Syniadau a gweithgareddau i helpu gyda thrafod y gerdd ‘Mae gen i freuddwyd’ ar gyfer y cwrs Uwch Gyfrannol Cymraeg Ail iaith.
more...
No comment yet.