UPS - Uppsala Pensionärerna
4.7K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Matthieu Hartig
onto UPS - Uppsala Pensionärerna
Scoop.it!

”Otryggt och frustrerande”

”Otryggt och frustrerande” | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Svenska pensionärer är de stora privatekonomiska förlorarna på att regeringen Löfven inte fick igenom sin budget. Någon skattesänkning blir det nu inte. – Frustrerande och otryggt, säger Curt Persson, ordförande för PRO.
more...
No comment yet.
UPS - Uppsala Pensionärerna
Uppsala Pensionärsföreningar Samarbetsråd
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Långsiktigt arbete med Äldrevänlig stad - Insändare - UNT.se

Långsiktigt arbete med Äldrevänlig stad - Insändare - UNT.se | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

Svar på flera insändare om insändare om Äldrevänlig stad: Uppsalas äldre har byggt upp vårt samhälle. För det förtjänar de vår respekt. Att förbättra våra äldres situation kräver att vi jobbar med flera saker. För oss handlar det inte om att bara göra en sak – tvärtom finns det många olika saker att förbättra.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Riskerna med fyrspår

Riskerna med fyrspår | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Den extrema tätheten i nyproduktionen till följd av spårutbyggnaden kommer att leda till bakslag som inte är hållbara, skriver Alexander Åkerman.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Det krävs fler samtal över generationsgränserna | Dagens Samhälle

Det krävs fler samtal över generationsgränserna | Dagens Samhälle | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Det behövs en flergenerationsdebatt om sociala frågor och socialpolitik i Sverige. Inte bara inför valrörelsen, utan för att vi tillsammans måste stärka det demokratiska samtalet och debatten i välfärdssamhället. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Ont i själen är inte en del av naturligt åldrande | Senioren

Ont i själen är inte en del av naturligt åldrande | Senioren | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

Öka kunskapen om äldrepsykiatri bland vårdpersonal och biståndshandläggare och börja prioritera seniorer med psysisk ohälsa. Det skriver politikerna Barbro Westerholm, Anna Starbrink och Lina Nordquist, samtliga (L).

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt

Fysisk aktivitet viktigt för att inte drabbas av hjärtinfarkt | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Fysisk aktivitet kan minska risken att drabbas av hjärtinfarkt för den som har problem med åderförfettning i övriga delar av kroppen, visar forskning.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

”Det är uppenbart att det idag finns kommuner som ägnar sig åt såväl ålders- som könsdiskriminering.”

”Det är uppenbart att det idag finns kommuner som ägnar sig åt såväl ålders- som könsdiskriminering.” | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Att äldreomsorgen inte lever upp till lagstiftningen blir än tydligare på äldreboendena. Enligt socialtjänstlagen ska de som bor på äldreboende kunna välja när och hur stöd och annan lättåtkomlig service ska ges. I verkligheten kan det fungera på ett helt annat sätt. Den som inte själv kan och som saknar påstridiga anhöriga, blir utan. Det leder emellanåt till törst, svält och en plågsam död. Allt detta är inget nytt – larmrapporter publiceras med jämna mellanrum.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Äldre får önska var de behöver sittplatser

Äldre får önska var de behöver sittplatser | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Kommunen ska placera ut cirka 100 bänkar och besökare på 60plus-mässan får lämna förslag på var de ska hamna. Och föreningen Cykling utan ålder kommer att visa upp en ny rullstolscykel.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

​Nu öppnar utställningen Kaigo Robotto – robotar i japansk äldrevård - Arbetets museum

​Nu öppnar utställningen Kaigo Robotto – robotar i japansk äldrevård - Arbetets museum | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Kan robotar lösa bristen på arbetskraft när vi blir allt fler äldre? Said Karlssons fotoutställning skildrar hur Japan med sin snabbt åldrande befolkning undersöker robotteknikens möjligheter. Landets regering ser det som en del i att ge äldre ett bra liv och underlätta arbetet för vårdpersonalen.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Rullstolscykel, bänktips och gott om livsglädje på 60plus-mässan

Rullstolscykel, bänktips och gott om livsglädje på 60plus-mässan | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
21–22 mars är det 60plus-mässa på IFU Arena i Gränby. Äldrevänlig stad, Seniorguiden, Träffpunkter 65+, Måltidsservice och färdtjänst deltar. Besökarna får råd om hälsa och kan även ge bra tips till kommunen.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Flera partier glömmer bort äldre med psykisk ohälsa

Under vintern har vi från SPF Seniorerna vid flera tillfällen kritiserat regeringen för att denna i sin satsning på psykisk ohälsa glömmer bort de många seniorer som drabbas. Äldre nämns inte ens i texterna och inga öronmärkta satsningar för äldre fanns med.

Häromdagen gjorde Centerpartiet ett utspel om just psykisk ohälsa. Och inte heller här fanns ett ord om äldre människor. Det är både beklagligt och tråkigt.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Förstör inte ett välfungerande boende! - Insändare - UNT.se

Förstör inte ett välfungerande boende! - Insändare - UNT.se | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

I samma veva som Socialstyrelsen rapporterar att demensvården kraftigt har försämrats de senaste fyra åren, tänker politiker och tjänstemän i Uppsala kommun spara in på ett demensboende som har just det som forskning visar behövs.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Undernäring bland äldre är en politisk skandal

Undernäring bland äldre är en politisk skandal | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
På ett seminarium i riksdagen under temat ”Våra äldre svälter – och vad gör vi?” fick jag lära mig att nära 40 000 personer som vårdas i äldreomsorgen är undernärda. Ytterligare 100 000 finns i riskzonen. 65 procent av alla som får maten hem med hjälp av hemtjänsten får inte i sig vad de behöver. Våra äldre svälter.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Åtgärda bristerna i äldreomsorgen! - Insändare - UNT.se

Åtgärda bristerna i äldreomsorgen! - Insändare - UNT.se | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

Varför ska de äldre behöva vara oroliga för det som väntar när de skall få hemhjälp eller inte kan bo hemma längre? Problem inom dessa områden rapporteras om i media dagligen och stundligen. SKL:s årliga rapport ”Öppen jämförelse av Vård och Omsorg om äldre” visar att inom Uppsala kommun finns tyvärr flera områden som kräver förbättringar. Vi vill här lyfta fram ett par av dessa frågor.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Svar på granskning av detaljplan rörande kvarteret Oden Ygg | UPS

Svar på granskning av detaljplan rörande kvarteret Oden Ygg | UPS | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Kungsgatan i Uppsala är en av Sveriges mest luftförorenade gator. Naturvårdsverket uppskattar att 5 500 människor i Sverige dör av luftföroreningar varje år. Man skulle vänta sig att Uppsala kommun gjorde allt man kunde för att förbättra luftkvaliteten på Kungsgatan.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Svårt få äldreboende som parboende för gifta | SvD

Svårt få äldreboende som parboende för gifta | SvD | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
De har levt tillsammans i 64 år. Nu måste de snart fatta ett svårt beslut: kan de fortsätta bo ihop? Ingrid Olausson skriver en debattartikel utifrån sitt eget liv, med en varning till politikerna: Låt inte bostadsbristen bli den nya ättestupan.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

DigiDel | | Digitaliseringsminister besöker DigidelCenter

DigiDel | | Digitaliseringsminister besöker DigidelCenter | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

Med anledning av att Digidelnätverket beviljats projektmedel under 2018 besökte digitaliseringsminister Peter Eriksson DigidelCenter i Motala. Det var en dag fylld med goda exempel på hur digital delaktighet kan erbjudas som en viktig del av offentlig service.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Se vårdrobotarna som hjälper till i äldrevården - Vårdfokus

Se vårdrobotarna som hjälper till i äldrevården - Vårdfokus | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

Kan robotar lösa bristen på arbetskraft när vi blir allt fler äldre? Nyligen öppnade en fotoutställningen på Arbetets museum i Norrköping där fotografen Said Karlsson visar hur robotteknikens möjligheter används i Japan.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

När ska politiken ta ansvar för den sjunkande allmänna pensionen?

När ska politiken ta ansvar för den sjunkande allmänna pensionen? | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Den fråga som Dagens Arena borde ha ställt till Strandhäll i sammanhanget är: när ska politiken ta sitt ansvar för den allmänna pensionen så att olika särlösningar inom tjänstepensionen inte uppstår?

Istället för att peka finger åt parterna, och dessutom hinta om att börja lägga sig i
tjänstepensionsavsättningarna, borde politikerna ägna sig åt att förstärka den allmänna pensionen och vara tacksamma för att tjänstepensionen i mångt och mycket fungerar väl.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Nu startar arbetet med handlingsplanen för en äldrevänlig stad och... - Uppsala kommun

Nu startar arbetet med handlingsplanen för en äldrevänlig stad och... - Uppsala kommun | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

I mars och april genomför kommunen arbetsmöten med 60-plussare från både stad och landsbygd. Syftet är att ge utrymme för diskussion och en möjlighet att föreslå åtgärder och aktiviteter som kan göra hela kommunen mer äldrevänlig. Mötena handlar om de fem utvecklingsområden som den tidigare medborgardialogen lyft fram.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Oro för framtiden vanligt bland äldre med långvariga alkoholproblem

Oro för framtiden vanligt bland äldre med långvariga alkoholproblem | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Människor med långvariga alkoholproblem plågas ofta av fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet och rädslor för att dö en alkoholrelaterad död. Det visar en avhandling där medelålders och äldre kvinnor och män med långvariga alkoholproblem själva berättar om sitt drickande, sig själva och sina liv.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Uppsala | 21-22 mars 2018 - 60plus Mässan

Uppsala | 21-22 mars 2018 - 60plus Mässan | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Intresset för 60plus Mässan växer för varje år. Det är kul att fler och fler företag i Uppsala med omnejd vill visa upp sig mot er 60plussare. 2017 hade vi fantastiska 6300 besökare i Uppsala och vi räknar med lika stort intresse 2018.
 
Missa inte att träffa många av länets och Sveriges mest intressanta och spännande företag/organisationer som ställer ut under teman som Hälsa & Hobby, Hem & Nöjen, Mode & Skönhet, Vård & Omsorg, Turism & Resor, Sport & Fritid.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Situationen har inte varit rättvis - Insändare - UNT.se

Situationen har inte varit rättvis - Insändare - UNT.se | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

Äldrenämnden ansvarar för att erbjuda en demensvård av hög kvalitet för alla äldre Uppsalabor som är i behov av det. I det uppdraget ingår också att se till att alla leverantörer har lika kvalitetskrav och i så hög utsträckning det går även lika kostnadsförutsättningar.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Svensk Geriatrik | Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utökar snabbspår för äldre multisjuka

Svensk Geriatrik | Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge utökar snabbspår för äldre multisjuka | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it

Sedan snabbspåret för äldre multisjuka infördes på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har vistelsetiderna på akuten kortats till 2 timmar, i median, för de patienter som kommit till GAVA. Via snabbspåret ska äldre multisjuka snabbt få tillgång till ett multiprofessionellt geriatriskt team och inte behöva vänta på akuten.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthieu Hartig
Scoop.it!

Jakob Forssmed, KD: Äldre ska kunna lita få att få en plats på äldreboende

Jakob Forssmed, KD: Äldre ska kunna lita få att få en plats på äldreboende | UPS - Uppsala Pensionärerna | Scoop.it
Vi behöver en regering som prioriterar de äldre. Därför måste Sverige byta regering. Sveriges äldre ska kunna lita på att det finns en plats på ett äldreboende när de behöver det.
more...
No comment yet.