Προγραμματίζοντας στο SCRATCH | omnia mea mecum fero | Scoop.it

Ένα blog για το scratch. Ιδέες, εφαρμογές, συμβουλές και πολλά άλλα. Πολύ καλό.


Via Lilia Moulotsiou-Vlachou, Informatics