Η Ελληνική ιστορία στο Διαδίκτυο από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού | omnia mea mecum fero | Scoop.it

Η παρουσίαση της «Ελληνικής Ιστορίας στο Διαδίκτυο» πραγματεύεται την ελληνική προϊστορία, την πρωτοϊστορία και την ιστορία διαχρονικά. Για διευκόλυνση της έρευνας και της χρήσης των πληροφοριών ο χρόνος έχει χωριστεί σε πέντε μεγάλες χρονικές περιόδους: ...


Via Informatics