Στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας) θα πιστοποιούνται οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου | omnia mea mecum fero | Scoop.it

Πιστοποίηση των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ

Κατά το πρότυπο της πιστοποίησης Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας) δηλαδή αυτοματοποιημένη παραγωγή ΤΕΣΤ σε δύο επίπεδα (Για Γυμνάσιο και Λύκειο) .

Αρχική πιλοτική εφαρμογή την οποία θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο υπολογιστών «Διόφαντος»

Ο πιστοποιούμενος μαθητής θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να είναι ικανός:

1 Να χειρίζεται τα περισσότερα ψηφιακά μέσα (υπολογιστές, κινητές και άλλες συσκευές, λογισμικό)

2 Να κατανοεί και αναλύει προβλήματα χρησιμοποιώντας εργαλεία και υπηρεσίες ΤΠΕ

3 Να σχεδιάζει, υλοποιεί, αναθεωρεί και ακολουθεί μια στρατηγική αναζήτησης πληροφοριών για ένα καθορισμένο πρόβλημα

4 Να συνεργάζεται και επικοινωνεί ανταλλάσσοντας ....

 

Κλικ για περισσότερα.

Το έγγραφο εδώ: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%96%CE%919-%CE%A11%CE%A3

 

 


Via Informatics