CONSTRUYO MI FUTURO | Universidade | Scoop.it

Guía que contribue a desenvolver no alumnado da ESO as habilidades necesarias para que sexa capaz de tomar decisións de maneira autónoma e realista movilizando, ao mesmo tempo e de maneira interrelacionada, coñecementos, destrezas, e aptitudes adquiridas de maneira formal ou informal.