trends in bibliotheken
2.6K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Trudy Raymakers
onto trends in bibliotheken
Scoop.it!

Backoffice op de voorgrond (13): Het raadselspel

Backoffice op de voorgrond (13): Het raadselspel | trends in bibliotheken | Scoop.it

InformatieProfessional. Mensen helpen informatie te vinden door deze beter toegankelijk te maken. Voor veel backoffices de kern van de zaak. We maken beschrijvingen van die informatie, waar mensen dan op kunnen zoeken. Wordt de informatie op deze manier echt zoveel beter toegankelijk? vraagt Matthijs van Otegem zich af in deel 13 van de serie 'Backoffice op de voorgrond'.

more...
No comment yet.
trends in bibliotheken
Veilige haven in het publieke domein: op zoek naar de nieuwe bibliotheek
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Algemene stemmen

Algemene stemmen | trends in bibliotheken | Scoop.it

“…verzoekt de regering, zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken een plan voor te leggen om de ambitie ‘iedereen heeft toegang tot de bibliotheek’ nader vorm te geven,en gaat over tot de orde van de dag.”

U las de laatste zin van de motie-Asscher c.s. (TK 2017-2018 34 775 VIII Nr. 27 – laat het op uw onderarm tatoeëren). Deze werd op 21 november jl. met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Niemand tegen, nul onthoudingen. Hoewel de zin stilistisch niet echt fraai te noemen is. Die komma na ‘regering’ is overbodig. Die is er waarschijnlijk neergezet om het woordje ‘om’ op die plaats te vermijden. Des te vreemder is het dat datzelfde woordje dertien woorden verderop toch opduikt en ook daar heel goed gemist kan worden.

Los van dat alles is deze motie er een voor de bühne. Zich inspannen. Een plan voorleggen. De goede verstaander snapt meteen dat de regering evenveel invloed heeft op het open houden van bibliotheken als het ministerie van Infrastructuur op de waterstanden. Bovendien “constateren” onze honderdvijftig volksvertegenwoordigers “dat steeds meer bibliotheken in kleine gemeenten sluiten”.
Nu heeft eenieder recht op zijn eigen werkelijkheid. Maar wat zeg je met dat ‘steeds meer’ nu eigenlijk? Heb je het over een constante toename van het aantal gesloten bibliotheken? Of beweer je dat het tempo waarin bibliotheken gesloten worden toeneemt? Dat maakt nogal wat uit.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheekvernieuwing - Artikel - Bibliotheekblad

Bibliotheekvernieuwing - Artikel - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheekvernieuwing’ was rond de eeuwwisseling de ‘werktitel’ van een proces van veranderingen in het stelsel van openbare bibliotheken. Kort samengevat: gestart in 1995 met een nota van het NBLC (wie kent het nog?) Op weg naar 2005, in 2001 gevolgd door de instelling van een Stuurgroep en de vorming van een Procesbureau en in 2015 afgesloten met de totstandkoming van een wettelijke regeling van het bibliotheekwerk. Wim Keizer schreef begin dit jaar een boek met de titel Twintig jaar bibliotheekvernieuwing, met een ondertitel waaraan zijn scepsis over het verloop en de resultaten van het proces goed is af te lezen: ‘halfslachtige poging tot focus, tempo en regie’.  
Keizer heeft de ontwikkelingen nauwgezet in kaart gebracht, chronologisch, schematisch en thematisch. Er moest iets veranderd of vernieuwd worden en de bedoeling was dat de bibliotheeksector daar enthousiast aan zou meedoen. Keizer maakt duidelijk dat er echter nooit een orgaan is geweest dat succesvol de regie voerde en er in slaagde een gezamenlijke visie en gezamenlijk beleid te ontwikkelen waar alle partijen zich mee konden verenigen. Als een organisatie of een groep instellingen of personen opstond om eenheid te bereiken was het niet representatief, had het geen gezag of veroorzaakte het vooral ruis. Er werden bestaande instituties opgeheven of gesplitst, opgericht en weer opgeheven en uiteindelijk nieuwe (stelsel)taken ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). Met steeds weer de beste bedoelingen maar vaak ook als stap naar… Ja, wat? Kortom, een onzekere sector die steeds onzekerder werd, vooral ook door – zoals diverse hoofdrolspelers in de interviews zeggen – idiote beslissingen van onder meer het ministerie van OCW. Een ministerie dat de traagheid en verdeeldheid van de sector zelf kennelijk zat was en dacht handelend te moeten optreden.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Neos en bieb Eindhoven slaan handen ineen tegen overlast daklozen

Neos en bieb Eindhoven slaan handen ineen tegen overlast daklozen | trends in bibliotheken | Scoop.it

EINDHOVEN - De Eindhovense bibliotheek en opvangorganisatie Neos gaan samenwerken. Door onder meer kennis te delen en talenten te herkennen, willen ze daklozen activeren. Zij hangen nu regelmatig rond in de bibliotheek en dat leidt soms tot overlast. 

Nadat beide organisaties hierover in contact kwamen, bedachten ze samen het plan, waaronder ze op 7 september hun handtekening zetten.

Wederzijds begrip
,,Er zijn in de bibliotheek mensen die daar de hele dag doorbrengen”, legt bibliotheek-woordvoerder Cilia Groothuis uit. ,,De bieb is openbaar en laagdrempelig en dat spreekt dak- en thuislozen ook aan. Het is een groep waarvan je niet altijd weet hoe je met ze moet omgaan.” Daarom werd Neos geraadpleegd. ,,We wilden van hun kennis en ervaring leren en hun doelgroep beter leren kennen. We hebben een lezing en rondleiding langs de opvanghuizen van Neos gehad en daarmee is wederzijds begrip ontstaan.”

Met de samenwerking hebben beide organisaties een aantal doelen voor ogen, maar aan de precieze invulling wordt nog gewerkt. Te denken valt aan cliënten van Neos die via de taalprogramma’s van de bibliotheek hun kansen op een baan vergroten. ,,Ook wordt gekeken naar leer/werk- of vrijwilligersplaatsen voor hen”, zegt een woordvoerder van Neos. Ook geeft de bieb de opvangorganisatie een podium voor lezingen, bijvoorbeeld over de oorzaken van dakloosheid. ,,Praten over je ervaring is goed voor de verwerking”, licht de woordvoerder toe. ,,Wij willen (ex-)cliënten die nu zelfstandig wonen hun ervaringen laten delen. Zij willen en kunnen het beeld veranderen dat mensen hebben van dak -en thuislozen. Bijvoorbeeld door uit te leggen hoe het door verkeerde vrienden, pech of scheidingen zo ver kan komen. Het kan iedereen gebeuren.” 

Medewerkers van de bieb krijgen op hun beurt de training Krachtwerk, die hen beter leert zich te verplaatsen in en om te gaan met de cliënten van Neos.

Betere sfeer
Wat gaan de overige bezoekers merken van de samenwerking? Neos krijgt in elk geval een vast aanspreekpunt in de bieb. ,,Als je de huiskamer van de stad wilt zijn, moet je een plek hebben waar iedereen zich prettig bij voelt”, zegt Groothuis. De sfeer moet volgens haar dan ook beter worden dan hij al was. ,,Je wilt een relatie met je bezoekers en zij moeten zich allemaal even welkom voelen.” Met deze samenwerking wordt volgens beide partijen de overlast die er was, omgezet in iets moois.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

KB en Google beëindigen samenwerking digitalisering in 2019 - Bericht - Bibliotheekblad

KB en Google beëindigen samenwerking digitalisering in 2019 - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google doen samen nog één digitaliseringsproject, waarmee de samenwerking tussen beide partijen in januari 2019 beëindigd zal worden, zo meldt de KB. In dit ‘bezemproject’ zullen nog ruim tachtigduizend boeken uit verschillende Nederlandse bibliotheken worden gedigitaliseerd.
In 2010 tekenden de KB en Google een overeenkomst waarin werd vastgelegd dat Google minstens 160.000 boeken uit de KB-collectie zou digitaliseren. De overeenkomst was een aanvulling op de eigen digitaliseringsinitiatieven van de KB. Het betrof Nederlandse publicaties van vóór 1900 binnen het publieke domein waarop geen auteursrecht meer rustte. De gedigitaliseerde boeken werden ‘full text’ doorzoekbaar en gratis toegankelijk gemaakt via Google Books en aanvankelijk de webdienst Boeken.kb.nl, die later opging in Delpher. In april 2013 presenteerden de Koninklijke Bibliotheek en Google Nederland de eerste resultaten van het samenwerkingsproject.

Later sloten ook de universiteitsbibliotheken van de Universiteit van Amsterdam, Leiden en Utrecht zich aan bij het traject. Hiervoor werd de samenwerking tussen de KB en Google steeds verlengd. Beide partijen hebben nu dus besloten samen nog één digitaliseringsproject te doen in het kader waarvan ruim tachtigduizend boeken uit verschillende Nederlandse bibliotheken zullen worden gedigitaliseerd.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheken - YouTube

Centraal Bureau voor Statistiek. Hoeveel boeken en e-boeken werden er in 2016 door de bibliotheken uitgeleend? Dit en nog meer vertelt Tanja Traag

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Ropers, bol.com, Springer: en nu de bibliotheek | LinkedIn

Ropers, bol.com, Springer: en nu de bibliotheek | LinkedIn | trends in bibliotheken | Scoop.it

NRC Handelsblad publiceert op 16 september 2017 een interview met de vertrekkende man bij Bol.com Daniel Ropers. Een tenenkrommend interview: de man wordt de hemel ingeprezen omdat hij een webshop tot bloei heeft gemaakt. Mooi, maar echt zo bijzonder?

De webshop zou het vooral moeten hebben van de boekenomzet. “Die boeken vormen nog steeds het grootste aandeel van de totale omzet (1,2 miljard euro in 2016), maar hoe groot dat aandeel is, geeft het bedrijf niet prijs. Nou, als we onder “het grootste aandeel” verstaan meer dan 50%, dan is het duidelijk: 600 miljoen en een dubbeltje. Maar je kunt “het grootste aandeel” ook lezen zoals de Telegraaf “de grootste krant van Nederland” is: meer abonnees dan iedere andere krant, maar de meeste Nederlanders lezen (gelukkig) een andere krant. Dus als Ropers bedoelt dat er meer geld wordt uitgegeven aan boeken dan aan staafmixers of magnetrons …

Dan doet hij vervolgens een uitspraak over de vaste boekenprijs: Ropers meent dat er regie en samenwerking nodig is om ervoor te zorgen dat de vaste boekenprijs overeind blijft, omdat dat zou leiden tot een beter aanbod. Maar waar ter wereld wordt die vaste boekenprijs nog gehandhaafd? Is in landen als Frankrijk, Zweden, Japan het culturele aanbod zoveel slechter als in Nederland omdat men daar de vaststelling van de boekprijs overlaat aan de markt?

Tenslotte meent hij ook nog even snel een sneer uit te moeten delen aan het bibliotheekwerk, of eigenlijk aan het ministerie dat voor de subsidie zorgt. “Ze kunnen beter kijken naar de subsidiëring van bibliotheken, want dat is een kwetsbare en dure manier om de leescultuur te bevorderen. De bibliotheken krijgen bij elkaar zo’n half miljard overheidsgeld, een paardenmiddel als je kijkt naar het belangrijkste doel, de leesbevordering. Die subsidie maakt het bibliotheeksysteem kwetsbaar, en ondermijnt de slagingskans van ongesubsidieerde initiatieven uit de markt.”.

Dat is voor mij een volkomen onbegrijpelijke opmerking. Zegt Ropers hier nu dat die subsidie oneigenlijke concurrentie is voor marktpartijen die zich willen inzetten voor leesbevordering? Wie zijn die marktpartijen dan en op welke wijze worden die dan door bibliotheken beconcurreerd? Als het de uitgeverijen zijn, dan mogen die alleen maar blij zijn met de bibliotheken want die vormen volgens mij nog steeds hun grootste afzetkanaal.

Of stelt hij dat een half miljard veel geld is om alleen de leescultuur te bevorderen? Tsja, dan snapt Ropers blijkbaar niet waartoe de openbare bibliotheken dienen. De bibliotheek zou een middel moeten zijn om burgers op een gelijkwaardige manier te laten deelnemen in het proces dat democratie heet. Dat doet de bibliotheek door mensen op waardevrije manier te informeren. Daarbij hoort ook dat de biblitoheek ervoor zorgt dat burgers die niet vanzelfsprekend informatie tot zich kunnen nemen, worden geholpen. Dat noemen we “leesbevordering”, maar een betere term die ook vaak wordt gebruikt is “informatievaardigheid”: dat gaat verder dan lezen, haakt met name ook aan op nieuwe vormen van communicatie en gaat vooral ook over het verwerken van informatie om verstandige beslissingen te kunnen nemen.

En voor dat laatste aspect is een half miljard geen “paardenmiddel” maar een “druppel” op de bekende gloeiende plaat. De bibliotheken moeten hier opboksen tegen mediageweld dat veel verder gaat dan die “karikatuur van de uitgever die een titel uitbrengt waarvan hij weet dat hij er maar vijftig exemplaren van kwijt raakt”. Ook de uitspraak dat “de vaste boekenprijs met afstand het beste en goedkoopste middel is om … een kennisrijke, belezen maatschappij” te bewerkstelligen, lijkt me uit de lucht gegrepen.

Let op: we leven in 2017. Informatie verkrijgen we op vele manieren waarvan het boek er maar één is en waarschijnlijk zelfs niet één van de belangrijkste. Mensen laten zich informeren via sociale media, online nieuwssites, televisie en ja, ook door de krant. In hoeverre nu die vaste boekprijs hier iets kan doen?

De subsidie aan bibliotheken zou mijns inziens substantieel omhoog moeten als we echt van de bibliotheek verwachten dat ze ertoe dienen om mensen te “empoweren” tot geïnformeerde burgers. Dan moeten bibliotheken weer veel dichter bij de burgers komen, dan moet er geld zijn om vanuit de (lokale) bibliotheken een informatiestroom op gang te brengen die tegenwicht biedt tegen het lege getwitter van staatshoofden en politieke one issue leiders, die plaats biedt voor een inhoudelijke discussie die meer tijd vergt dan de 10 minuten die DWWD of Pauw bieden, om van de commerciële zenders nog maar te zwijgen. Dan kunnen bibliotheken weer aandacht geven aan de lokale, regionale en wijkgebonden aspecten van democratie, daar waar de geïnformeerde burger haar/zijn invloed zou moeten en kunnen laten merken.

Ropers gaat naar Springer Nature. Dat klinkt alsof hij opeens de wetenschap gaat dienen. Maar helaas: net als Bol.com nooit de missie heeft gehad om het lezen te bevorderen, zo dienen wetenschappelijke uitgeverijen als Springer Nature ook maar zeer ten dele de wetenschap. De belangrijkste overeenkomst tussen Bol.com en Springer.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Boekenplog: Stadkamer Centrum (Bibliotheek Zwolle) - Vakblog

Boekenplog: Stadkamer Centrum (Bibliotheek Zwolle) - Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it
De bibliotheek Zwolle stond al geruime tijd op mijn lijstje om te bezoeken. Toen ik drie jaar geleden in Zwolle de prachtige boekhandel in de Broerenkerk bezocht, had het echter weinig zin om de bibliotheek te bezoeken. De bibliotheek Zwolle zou namelijk binnen afzienbare tijd gaan vertrekken uit het pand aan de Diezerstraat en het was de bedoeling van de Zwolse gemeenteraad dat de bibliotheek zou gaan fuseren met Kunst & Zo en kunstencentrum Muzerie. Deze fusie-organisatie, Stadkamer, zou dan zijn intrek gaan nemen in het oude GGD-kantoor aan de Zeven Alleetjes, op zo’n 100 meter van het NS station.

Dat had medio 2016 afgerond moeten zijn maar het liep anders. Er bleek asbest in het GGD-gebouw te zitten en dat betekende een stevige vertraging terwijl dat opgeruimd werd. In januari 2016 verhuisde de bibliotheek Zwolle daarom tijdelijk naar het Stadhuis tot het nieuwe onderkomen, asbestvrij, beschikbaar zou zijn.

In april van dit jaar was het dan toch eindelijk zo ver en opende de bibliotheek Zwolle de deuren op de nieuwe locatie. En dus kon ik vorige week een bezoekje brengen aan de Stadkamer Centrum – de bibliotheekfilialen vormen de drie andere Stadkamer locaties – en natuurlijk maakte ik foto’s.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

IFLA brengt advies digitale geletterdheid uit

IFLA brengt advies digitale geletterdheid uit | trends in bibliotheken | Scoop.it

IFLA brengt advies digitale geletterdheid uit
Bibliotheken spelen een belangrijke rol in het veld van digitale geletterdheid. Dat word nog eens benadrukt in het advies Building a Stronger Information Society from the Bottom Up: IFLA Statement on Digital Literacy dat deze week door IFLA (International Federation of Library Associations) werd gepubliceerd. Hierin wordt geconcludeerd:
“To ensure that the potential of digital technologies is realised for all, and makes a full contribution to equality and development, digital literacy needs to receive the necessary recognition and investment. As highlighted, while many citizens will find ways to develop digital literacy on their own, many others require the support of institutions such as libraries.
Libraries of course will have to take steps. They should position digital literacy as a core service of libraries, with adequate planning, budget and staff. For librarians to be able to teach digital literacy, they may need training themselves. It may be necessary to form partnerships with external actors in order to provide best service to users.“
Inspirerend en een mooie handleiding om beleid en activiteiten op het terrein van digitale geletterdheid in/door bibliotheken vorm te geven

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Vijf prachtige foto's van de Locomotiefhal in de Spoorzone - Tilburg.com

Vijf prachtige foto's van de Locomotiefhal in de Spoorzone - Tilburg.com | trends in bibliotheken | Scoop.it
De locomotiefhal in Tilburg is in het najaar van 2018 een bruisende plek met onder andere de bibliotheek. Vijf prachtige foto's:
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Blog: Leenpunten

Blog: Leenpunten | trends in bibliotheken | Scoop.it
Een prachtig discussieonderwerp in onze branche is het abonnement. De meeste bibliotheken hanteren een systeem van drie abonnementsvormen: klein, middel en groot.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Duistere fenomeen van de ontlezing

Duistere fenomeen van de ontlezing | trends in bibliotheken | Scoop.it

Duistere fenomeen van de ontlezing
COLUMN Özcan Akyol schrijft deze week dagelijks over wat hem bezighoudt. Eindhoven had eerder tien bibliotheken, daar is er nog maar één van over.
Terwijl veel Nederlanders op sociale media en in opiniestukken driftig op zoek zijn naar oplossingen voor problemen die (nog) niet bestaan, viel mijn oog gisteren op een schrijnend bericht, dat merkwaardig genoeg veel te weinig aandacht kreeg.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws had na een rondgang ontdekt dat bijna 300 bibliotheken in de afgelopen vijf jaar hun deuren moesten sluiten.

Door gemeentelijke bezuinigingen, van ongeveer 38 miljoen euro, zagen steeds meer boekenpaleizen zich genoodzaakt hun activiteiten te staken. Om een voorbeeld te geven: Eindhoven had eerder tien bibliotheken, daar is er nog maar één van over.

Het getuigt van weinig visie om in deze precaire tijden met de botte bijl in budgetten van bibliotheken te snijden. Nog steeds hebben veel jongeren een taalachterstand, bestaat er laaggeletterdheid onder volwassenen en kampen we sowieso in de hele samenleving met het duistere fenomeen van ontlezing.

Dat laatste is een zorgelijke ontwikkeling, omdat een boek bij uitstek het middel is om andere personen en vreemde werelden beter te leren begrijpen. In plaats van te capituleren, zou de overheid gemeentes moeten stimuleren zich meer in te spannen om leesgedrag te bevorderen.

Toegegeven: de traditionele bibliotheek, met louter eindeloze schappen boeken, van esoterie tot sciencefiction, is niet helemaal van deze tijd. De aantrekkingskracht op jongeren, die tegenwoordig allerlei prikkels ontvangen, neemt steeds verder af.

Links en rechts zijn bibliothecarissen daardoor begonnen hun instelling breder te maken, bijvoorbeeld door internetcursussen te geven, debatsessies te organiseren, of lezingen te plannen van prominenten uit de maatschappij, die over hun eigen vakgebied kunnen vertellen. Dit alles is bedoeld om elkaar beter te leren begrijpen, hoe idealistisch dat ook mag klinken.

Dát is de rol van de bibliotheek in de toekomst: een kenniscentrum.

Het is tijd dat niet alleen gezagdragers maar ook mensen uit de boekenbranche dit onderkennen. Anders worden bibliotheken de volgende slachtoffers van het neoliberale rendementsdenken van populistische politici, die bezuinigingen op kunst en cultuur tot mode hebben gebombardeerd. En zo ver moeten we het niet laten komen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Koninklijke Bibliotheek honoreert negen projecten met innovatiesubsidie - Bericht - Bibliotheekblad

Koninklijke Bibliotheek honoreert negen projecten met innovatiesubsidie - Bericht - Bibliotheekblad | trends in bibliotheken | Scoop.it

De Koninklijke Bibliotheken (KB) heeft de namen van negen projecten bekendgemaakt die subsidie zullen ontvangen in het kader van de regeling Innovatiegelden 2017. Er zijn dit jaar 15 aanvragen voor de innovatiesubsidie bij de KB ingediend
De negen projecten die een innovatiesubsidie zullen ontvangen zijn:

1. Bibliotheek Gouda – Leerlijn talen van de toekomst
Een project om ieder kind in Gouda wegwijs te maken in de talen van de toekomst: programmeren & robotica.
2. Bibliotheek Westerveld – Boek & Buzz
Boek en Buzz ondersteunt jongeren bij het bewust kiezen van een boek voor hun leeslijst, op een wijze die bij hun leerstijl past, zodat lezen leuk en gemakkelijk wordt.
3. Bibliotheek Noordenveld en Bibliotheek Meppel/Bibliotheek Nijeveen – Shared reading
Het project beoogt door de ervaring van het samen lezen het gesprek aan te gaan en is bedoeld voor laaggeletterden, mensen in sociaal isolement en mensen met een licht psychische problematiek.
4. Bibliotheek Rotterdam – E-book challenge
De e -book challenge is een wedstrijd waarin schoolklassen worden uitgedaagd om gezamenlijk een e-book te maken. De scholieren worden hierin geholpen door Hbo-studenten uit de grafimedia. 
5. Bibliotheek De Lage Beemden – Kleintje Digitaal
Kleintje Digitaal is gericht op vergroten van de kennis over media-pvoeding van pedagogisch medewerkers in kinderopvang en peuterspeelzalen en ouders door een serie online workshops over media-opvoeding.
6. Bibliotheek DOKDelft – OpMaatje: Een opmaat naar de maatschappij, met je ouder(s) als maatje
DOK Delft wil met een cursus de ouders informeren, adviseren, inspireren en activeren om de betrokkenheid bij de ontwikkeling van kind te en bij het schoolleven te vergroten. 
7. Bibliotheken Noord Fryslân - Game basisvaardigheden
Project gericht op de verkenning van de mogelijkheid om via een game laaggeletterden te motiveren om gebruik te gaan maken van een Digi-Taalhuis.
8. Bibliotheek Dommeldal – Futuring Volunteers
Bibliotheek Dommeldal wil een webbased videotraining ontwikkelen. Doel van de training is de scope van vrijwilligers te vergroten.
9. Biblionet Drenthe – Cirkel van Transitie en E-learning
De Cirkel van transitie is een methodiek die (vrijwillige) medewerkers in staat stelt op inhoudelijke terreinen op actieve en eigentijdse wijze te leren, die is ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de Rijnbrinkgroep.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Hoe het vak uit de branche verdween

Hoe het vak uit de branche verdween | trends in bibliotheken | Scoop.it

Het waren twee heel verschillende dingen die me aan het denken zetten. Of eigenlijk drie. Het begon met een opmerking naar aanleiding van een artikel dat ik had getwitterd over waarom president Trump een privé-bibliothecaris nodig heeft (een leuk artikel, lees het vooral). Naar aanleiding daarvan was ik opeens aan het uitleggen wat het verschil is tussen een classificatie- en een plaatsingssysteem. En terwijl ik twitterde dat meneer Goossens (docent Documentaire Informatiesystemen) trots op me zou zijn schoot me een opmerking van een collega-directeur te binnen die onlangs over een van de huidige bibliotheektrainingen zei dat het een waardeloze opleiding was want “daar leren ze titelbeschrijven”.

Toen realiseerde ik me waarom ik mij steeds zo opwind over het verdwijnen van de bibliothecaris uit de bibliotheek: omdat dit soort basiskennis van het vak uit de branche dreigt te verdwijnen als we niet oppassen. En ja dat is erg. Nee, zeker niet iedereen die in een openbare bibliotheek werkt hoeft te kunnen titelbeschrijven. En nee, ook niet iedereen hoeft te weten hoe je een catalogus opbouwt of hoe je de IFLA regels voor de ISBD toepast. Maar er moeten in elke organisatie een paar mensen zijn die dat wel weten. Die van de hoed en de rand weten. En niet omdat iemand ze snel even de grote lijnen heeft uitgelegd maar omdat ze echt weten waar ze het over hebben.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Een open brief aan de VOB

Een open brief aan de VOB | trends in bibliotheken | Scoop.it
Afgelopen week zat in mijn mailbox de reactie van de VOB op de midterm-review van de Wsob (wet op het bibliotheekstelsel). Ik werd er droef van. Mij is niet duidelijk namens wie de VOB reageert, en vooral ook waarop ze nu precies reageert en met welk oogmerk. 

Het begint met de opmerking over de functies van de bibliotheek in de wet. De VOB stelt dat de functies een stevige basis geven aan de rol die bibliotheken in de samenleving spelen.  Mooi, en waar denk ik. Dan volgt er een statement over het aantal activiteiten die de bibliotheken de afgelopen jaren organiseren, dat zijn er steeds meer. Dan vervolgt de brief dat  “het zou recht doen aan de veranderende rol van de bibliotheek als ook de bezoekers aan al die activiteiten goed geteld kunnen worden.”  Wie dat dan moet doen en wat ze precies met de tellingen voor ogen hebben geeft de VOB geen helderheid over.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Ebooks bij de Bibliotheek: de cijfers van 2016 - Vakblog

Ebooks bij de Bibliotheek: de cijfers van 2016 - Vakblog | trends in bibliotheken | Scoop.it

In januari 2014 kwam de Bibliotheek met een landelijk ebookplatform voor alle bibliotheekleden om ebooks te kunnen lenen. Sinds 1 januari 2015 is de Koninklijke Bibliotheek verantwoordelijk voor het ebookplatform. Tot het derde kwartaal van 2016 waren er ook cijfers en grafieken beschikbaar over het gebruik van het platform maar inmiddels worden die niet meer met enige regelmaat vrijgegeven. Het CBS publiceerde gisteren echter, samen met de KB, de resultaten van een onderzoek over de uitleningen van ebooks in 2016. En daar valt natuurlijk nog van alles over te zeggen

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Opening Airport Library Schiphol

Opening Airport Library Schiphol | trends in bibliotheken | Scoop.it

Nico Dijkshoorn heeft vandaag met een speciaal gedicht de geheel vernieuwde Airport Library op Schiphol geopend. Een bibliotheek met zo’n 500 boeken van bekende Nederlandse auteurs, vertaald in ruim 40 talen als literair visitekaartje voor buitenlandse toeristen.
Details
Nico Dijkshoorn heeft vandaag met een speciaal gedicht de geheel vernieuwde Airport Library op Schiphol geopend. Een bibliotheek met zo’n 500 boeken van bekende Nederlandse auteurs, vertaald in ruim 40 talen als literair visitekaartje voor buitenlandse toeristen. Naast literatuur is er een grote selectie aan kinderboeken en boeken op het gebied van kunst, geschiedenis, fotografie, design en de stad Amsterdam.

De Airport Library biedt naast boeken unieke touchscreens die het beste van cultureel Nederland bieden. De Airport zelf is ook een staaltje van het beste op Nederlands design gebied, waarbij duurzaamheid voorop staat. Zo zijn de bijzonder verlichte kasten gemaakt van meer dan 5.500 oude bibliotheekboeken, gedoneerd door bibliotheken in heel Nederland. Het delen van verhalen staat voorop. Zo is er een zogenaamde “Travel Story”-hoek; een nog nooit eerder vertoonde manier waarin reizigers op bijzondere wijze hun beste tips over reisbestemmingen kunnen delen. Verder heeft de bezoeker speciale toegang tot Muziekweb, de grootste muziekbibliotheek van Nederland.

In samenwerking met uitgevers, boekhandels, bibliotheken, musea, universiteiten en andere organisaties organiseert de Airport Library geregeld evenementen, zoals boekpresentaties, mini-colleges en tentoonstellingen. De bedoeling is om belangrijke schrijvers en wetenschappers hier tijdens hun verblijf op Schiphol te ontvangen en hun kennis en kunde met de bezoekers te delen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Heel Holland Maakt! Consortium van onderwijs, bibliotheken, makers en bedrijfsleven één van de drie ontvangers OCW-regeling ‘Makersevenementen in het onderwijs’

Heel Holland Maakt! Consortium van onderwijs, bibliotheken, makers en bedrijfsleven één van de drie ontvangers OCW-regeling ‘Makersevenementen in het onderwijs’ | trends in bibliotheken | Scoop.it
Heel Holland Maakt! Consortium van onderwijs, bibliotheken, makers en bedrijfsleven één van de drie ontvangers OCW-regeling ‘Makersevenementen in het onderwijs’
Posted by Jeroen de Boer on sep 21, 2017

We wisten het al iets eerder, maar vandaag werd het officieel bekendgemaakt: samen met een groot aantal partners uit het onderwijs en de Nederlandse makersbeweging mogen we in 2018 invulling geven aan de OCW-regeling Makersevenementen in het onderwijs! Het consortium (zie de partners hieronder) is één van de drie initiatieven die geselecteerd is uit een totaal aantal van 18 indieners.
We zijn hier natuurlijk heel erg blij mee, niet in het minst omdat via ons de maakinitiatieven in Nederlandse bibliotheken ook onderdeel van het aanbod zullen zijn. We gebruiken hiervoor een landelijke Community of Practice die draait om digitale geletterdheid en de toepassing/uitvoering daarvan in bibliotheken.
Het voorstel dat ons consortium indiende gaat om het organiseren van een landelijk maakfestival waarin getoond wordt wat er op het gebied van Maker Education zoal gebeurt in het (in)formele onderwijs, maar waarbij ook heel veel ruimte is om zelf te leren, te maken en geïnspireerd te raken.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek

Meer e-books uitgeleend via bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it

Nederlandse openbare bibliotheken hebben in 2016 in totaal 2,8 miljoen e-books uitgeleend via de online Bibliotheek. Dit is een toename van 74 procent ten opzichte van 2015. E-books beslaan een klein, maar groeiend deel van het totaal aantal uitleningen. De uitleen van fysieke boeken is sinds het einde van de jaren tachtig met meer dan de helft afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS.

De uitleen van jeugdtitels via de online Bibliotheek steeg in 2016 naar 274 duizend, dat is ruim 90 procent meer dan het jaar ervoor. Die van e-books voor volwassenen nam met 73 procent toe tot ruim 2,5 miljoen.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Bibliotheek op School anno 1916 en 'Bind uw kind aan huis!'

Bibliotheek op School anno 1916 en 'Bind uw kind aan huis!' | trends in bibliotheken | Scoop.it
Moeten kinderen - en vooral jongens - nu vooral gaan buiten spelen of is dat allemaal onzin? Worden jongens slimmer van fikkie stoken? In mijn laatste blog voor mijn vakantie had ik het daarover.  Jongens presteren minder in het onderwijs en volgens de SIRE-spot komt dat door gebrek aan kampvuurtjes.  Hoezeer ik ook vind dat je in bomen moet klimmen en fikkie moet stoken: ik geloofde er niets van! Volgens mij ligt het aan iets heel anders. Met wat statistieken liet ik zien dat meisjes meer lezen dan jongens.  Daar zit het verschil! Meisjes zijn gewoon betere lezers! Jongens lezen gewoon minder. En wie minder leest, is minder vaardig in taal. Wie minder vaardig is in taal, is slechter op school.

Niks naar buiten dus met die jongens. Naar binnen! En op een op een stoel een boek lezen. Dat had even goed de strekking van het SIRE-spotje kunnen zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

BoekStart: de motor achter het vve-beleid van bibliotheken | Koninklijke Bibliotheek

BoekStart: de motor achter het vve-beleid van bibliotheken | Koninklijke Bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it
Bibliotheken timmeren flink aan de weg als het gaat om de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie (vve). Bijna alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s en ruim driekwart aan BoekStart in de kinderopvang, in samenwerking met partners als gemeente, JGZ en kinderopvang.


Deze inzet is in de meeste gevallen opgenomen in het beleid van bibliotheken. Bibliotheken spelen ook een belangrijke rol bij de scholing en professionalisering van opvoeders: negen op de tien bieden training en ondersteuning aan op het gebied van vve. Wel geven zij knelpunten aan: onvoldoende personele bezetting (40%), waarbij het vaak niet bekend is hoeveel geoormerkte uren er beschikbaar zijn voor BoekStart en onvoldoende financiering (59%).

Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2016’ (pdf).
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Campagne Taalvaardigheid moet moeite met taal uit taboesfeer halen | Koninklijke Bibliotheek

Campagne Taalvaardigheid moet moeite met taal uit taboesfeer halen | Koninklijke Bibliotheek | trends in bibliotheken | Scoop.it

15 augustus 2017 - Vanaf 11 september, direct na de Week van de Alfabetisering (link is external), start de campagne Taalvaardigheid, de tweede campagne dit jaar in het kader van de Bibliotheek en basisvaardigheden. Doel is om de Bibliotheek te positioneren als laagdrempelige en logische plaats om beter te leren lezen en schrijven.

Doel campagne
Maar liefst een op de zes Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen en schrijven. Hoog tijd dus voor een campagne, om te vertellen dat je bij de Bibliotheek terecht kunt om je taalvaardigheid te verbeteren. Dat kan in de Bibliotheek zelf, maar je kunt er ook worden doorverwezen naar andere instanties die bijvoorbeeld taalcursussen geven (niet elke bibliotheek richt de dienstverlening hetzelfde in).

Een extra doelstelling is om problemen met lezen en schrijven uit de taboesfeer te halen. Daarnaast willen we met de campagne ook de sociale omgeving bereiken. Juist de mensen om laaggeletterden heen kunnen een stimulans vormen om de stap te zetten naar bijvoorbeeld een taalcursus.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Escape Room in het Allard Pierson Museum | MuseumActueel

Escape Room in het Allard Pierson Museum | MuseumActueel | trends in bibliotheken | Scoop.it

Vanaf 8 september kunnen bezoekers van het Allard Pierson Museum hun kennis en stressbestendigheid testen in een speciale, thematische escape room. Dat schrijft Het Parool. Het museum heeft een selectie van voorwerpen uit de collectie gemaakt, tussen en met behulp van deze archeologische vondsten moeten de deelnemers een mysterie oplossen. 

Organisator Museum Escape presenteert deze archeologische escape room momenteel in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, deze staat hier nog tot 3 september. In Leiden moet men een geheim ontrafelen rondom een gerenommeerde archeologe door middel van puzzels. Ook hier stelt het museum artefacten uit de collectie beschikbaar, waaronder Romeinse grafschriften van tweeduizend jaar oud.

Trudy Raymakers's insight:
Idee voor bibliotheken?
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

De KB, een bibliotheek voor 17 miljoen Nederlanders

De KB, een bibliotheek voor 17 miljoen Nederlanders | trends in bibliotheken | Scoop.it

De ambities van de Koninklijke Bibliotheek (KB) liggen hoog. Het instituut wil een centrum van kennis en cultuur voor alle Nederlanders zijn. Online weten miljoenen bezoekers ons te vinden, zegt Jenny Mateboer, senior communicatieadviseur van de KB in Den Haag.
Van de ”Beatrijs” tot de meest recente e-boeken: als nationale bibliotheek verzamelt en beheert de KB alles wat er in of over Nederland verschenen is. Van handgeschreven exemplaren tot gedrukte en digitale boeken. „We hebben hier veel bijzondere collecties, zoals incunabelen –oude drukken–, middeleeuwse handschriften en laatmiddeleeuwse handschriften”, vertelt Mateboer over ’s lands grootste boekerij. „Ook hebben we een leuke collectie zeventiende-eeuwse vriendenboeken en een grote papiercollectie met monsterboeken die weer een raakvlak heeft met de speciale collectie boekbanden.”

Hoe is de Koninklijke Bibliotheek ontstaan?

„In de Bataafse tijd, toen stadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht, werden zijn bezittingen geconfisqueerd. Daar hoorde een grote bibliotheek bij, inclusief heel oude handschriften. Deze vormde de basis voor een nationale bibliotheek die in 1798 werd opgericht door de Nationale Vergadering.

more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Prachtige nieuwe bieb gespot

Prachtige nieuwe bieb gespot | trends in bibliotheken | Scoop.it
- Nieuwe bibliotheek Kampen - We kregen een anonieme tip. Die nieuwe bibliotheek moet je gezien hebben. Een parel die absoluut de potentie heeft om genomineerd te worden voor de volgende Beste Bibliotheek verkiezing. Webbieb ging een kijkje nemen en het klopt. Een prachtige nieuwe bibliotheek. Het gaat om de nieuwe bibliotheek in Kampen. Die…
more...
No comment yet.
Scooped by Trudy Raymakers
Scoop.it!

Boek en Buzz

Bibliotheek Westerveld – Boek & Buzz Boek en Buzz ondersteunt jongeren bij het bewust kiezen van een boek voor hun leeslijst, op een wijze die bij hun leerstijl past, zodat lezen leuk en gemakkelijk wordt.
more...
No comment yet.