De klant centraal, toegankelijke service, het zijn bekende credo's. Maar wie ze als uitgangspunt neemt voor de gemeentelijke website, moet niet terugdeinzen voor radicale keuzes,