Информационна грамотност (на английски: Information literacy) E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices дава следното кратко описание - Информационната грамотност (ИГ) описва нуждата от осведоменост относно дадена информация или ресурси, както и способността потребителите да знаят къде да я намерят и как да я използват ефективно и ефикасно.

Информационната грамотност (ИГ) се дефинира като набор от умения, които са необходими, за да се открие, анализира, помни и използва дадена информация. ИГ е способността към естествен подбор в информационната ера. Информационно грамотните хора знаят как да намерят, оценят и използват информацията ефективно, за да решат даден проблем или за да вземат решение, независимо от това дали информацията идва от компютър, книга, осведомителна агенция, филм или какъвто и да е вид допълнителни ресурси. Според доклад на „Президентската комисия на американска асоциация с библиотека на информационната грамотност”: „Информационно грамотен е този, които е способен да забелязва кога информацията е необходима и има способността да разполага с нея, да я анализира, оценява и използва ефективно за даден проблем."