Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης - Greek Alert | Μεσαιωνική Ιστορία | Scoop.it
Ο Μεσαίωνας είναι εκείνη η χρονική περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας που διαδέχεται την περίοδο της Αρχαιότητας και τελειώνει με την περίοδο της Αναγέννησης. Μία περίοδος που διήρκεσε περίπου 1.000 χρόνια, από την ...