Tecnologia, educació i nous treballs: millora, precarietat o ... | TIC i Educació | Scoop.it
La principal pregunta de la qual partia el debat va ser quin paper juguen la tecnologia i l'educació en l'estructura ocupacional. Més en concret, ens vam plantejar, per una banda, fins a quin punt el canvi tecnològic ens ajuda ...