Techday - Microsoft Việt Nam - FOTU.vn - Thiết kế ứng dụng | Thiết kế in ấn | Scoop.it
Thiết kế ứng dụng truyền thông cho hội thảo TechDay 2011 do Microsoft tổ chức. Lĩnh vực Công nghệ Khách hàng Galaxy Communication Year 2011