ART
41 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Đík Lếp
Scoop.it!

Thuyết trình khoa học "Khái niệm "quyền lực" của Michel Foucault và nghiên cứu truyền thông"

Thuyết trình khoa học "Khái niệm "quyền lực" của Michel Foucault  và nghiên cứu truyền thông" | ART | Scoop.it
Thư viện triết học. Sách, giáo trình, tạp chí, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án triết học | Triết học+
Đík Lếp's insight:

"Truyền thông thực hiện quyền lực như thế nào?" (How media do power?). Khái niệm quyền lực theo khung quy chiếu của Focuault sẽ được bàn thông qua các khái niệm liên quan như "sovereignty" (bá quyền), "discipline" (kỷ luật), và governmentaltiy (quản trị)

more...
Huỳnh Ngọc Châu Khánh's curator insight, August 22, 2014 8:18 AM

Hiểu hơn về truyền thông và quyền lực của của cá nhân

Rescooped by Đík Lếp from From (S)he to me
Scoop.it!

The top 10 male nudes in art

The top 10 male nudes in art | ART | Scoop.it
From Michelangelo's marble Christ to the sculpted torsos of Robert Mapplethorpe's photographs, artists have reflected for centuries on the raw beauty and tragedy of the male body, writes Jonathan Jones

Via Trang.ami
Đík Lếp's insight:

hay thế :))

more...
No comment yet.