Eksperti: informācijas tehnoloģiju loma ekonomikas attīstībā tikai pieaugs | Tehnoloģijas | Scoop.it
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība un aizvien plašāka pielietošana ir viena no Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģijas «Eiropa 2020» prioritātēm.