Childtopia: activitats de comprensió lectora en diverses llengües | Technology and language learning | Scoop.it

Activitats interactives de comprensió oral i escrita per millorar les habilitats de lectoescriptura.http://childtopia.com/index.php?module=home&func=coce&newlang=catChildtopia, material educatiu per a l'educació infantil i primària: http://childtopia.com/index.php...


Via Dabedu21, Luciana Viter