Hành trình kỳ diệu từ con số 0 đến 40 triệu từ zalo | Tải zalo nhắn gởi yêu thương | Scoop.it
Sự phát triển không ngừng mà ứng dụng này đạt được từ tháng 12/2012 đến 12/2015 là kỳ tích với 50% dân số cài đặt và sử dụng ứng dụng OTT zalo này.