Tågpendlarns journal
2.2K views | +0 today
Follow
Tågpendlarns journal
Aktuellt på nätet om svensk tågtrafik och -politik.
Eventuella foton följer med länkförslagen från scoop.it. Jag ber om ursäkt om jag olovandes använder bilder på detta vis. Meddela mig så tar jag genast bort dem!
Curated by Björn Carlén
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Cyberattack: Vad slocknar först i Stockholm? - Cybersäkerhet

Cyberattack: Vad slocknar först i Stockholm? - Cybersäkerhet | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Allt mer kopplas upp mot internet. Nya tjänster, produkter och affärsmöjligheter blir verklighet, men det finns en nedsida. Samhället och industrier blir allt mer sårbara....
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Kritiken mot Sydsvenskans aprilskämt

Kritiken mot Sydsvenskans aprilskämt | Tågpendlarns journal | Scoop.it
De skånska Pågatågen byts ut efter Metoo – det skrev Sydsvenskan i en artikel på söndagen.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Västtrafiks miljardsatsning: 40 nya tåg - P4 Sjuhärad | Sveriges Radio

Västtrafiks miljardsatsning: 40 nya tåg - P4 Sjuhärad | Sveriges Radio | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Västtrafiks stora tågupphandling är klar. Bombardier ska leverera 40 helt nya tåg till Västtrafik.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Regeringen och Vänsterpartiet: Nu ska staten se till att tågen går i tid

Regeringen och Vänsterpartiet: Nu ska staten se till att tågen går i tid | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Debatt ÅSIKT Nu ska staten se till att tågen går i tid Regeringen och Vänsterpartiet: Trafikverket får ökat ansvar för underhållet Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet. FOTO: TT För att säkerställa att de kraftigt ökade resurserna för järnvägsunderhåll används optimalt ser vi behov av att också öka den statliga styrningen, skriver Tomas Eneroth, Isabella Lövin och Ulla Andersson. DEBATT21 mars 2018 16:11 DEBATT. Fler och fler vill resa klimatsmart och tågresandet ökar stadigt. Det är glädjande men ska den positiva utvecklingen fortsätta måste resenärerna kunna lita på att tågen kommer och går i tid. Det är därför vi från första början i mandatperioden kraftigt förstärkt resurserna till järnvägunderhåll. Nu tar vi nästa steg och ser till att Trafikverket tar större ansvar för underhållet. Regeringen, i samarbete med Vänsterpartiet, har ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år mellan 2016-2018. Under de kommande 12 åren ökar anslagen till drift- och underhåll av järnvägen med hela 47 procent jämfört med den plan som togs fram av den tidigare moderatledda regeringen. Det är en historiskt stor satsning på järnvägsunderhåll och kommer att ha stor betydelse – järnvägssystemet kommer att upprustas rejält, något som såväl resenärer som tågoperatörer länge sett fram emot. För att säkerställa att de kraftigt ökade resurserna för järnvägsunderhåll används optimalt ser vi behov av att också öka den statliga styrningen. Sedan många år har Trafikverket upphandlat samtliga underhållsinsatser på marknaden. Det är nu dags att Trafikverket tar ett eget större ansvar för basunderhållet i sin egen organisation. Sedan tidigare har Regeringen gett Trafikverket i uppdrag att organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning. Satsningarna som vi nu genomför ger förutsättningar för ett bättre, säkrare och effektivare underhåll på delar av våra järnvägar. Det är en av flera åtgärder som är viktiga för att kunna minska förseningar som alla tågresenärer drabbas av.  Genom att säkerställa att Trafikverket framöver har en egen kapacitet för basunderhåll stärker vi både den statliga styrningen och säkerställer att kompetens om underhållsinsatser bibehålls och utvecklas inom myndigheten. Det statliga bolaget Infranord är en av de större aktörerna på underhållsmarknaden. Deras roll ses nu över. Det järnvägsunderhåll som gäller daglig drift och järnvägens punktlighet, det så kallade basunderhållet, förs över till Trafikverket. Detta är ett viktigt besked till väljarna. En särskild utredare får i uppdrag att snarast föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa ett effektiv genomförande. Uppdraget ska redovisas redan den 17 augusti i år och vilket möjliggör ett snabbt genomförandebeslut. För ett fossilfritt välfärdssamhälle och ett Sverige som håller ihop behövs nolltolerans mot strul i tågtrafiken. Vi är övertygade om att vi med rätt satsningar på järnvägunderhåll och ökat statligt ansvar kan tackla utmaningarna. Tågen ska gå i tid! Tomas Eneroth, infrastrukturminister Isabella Lövin, klimatminister och vice statsminister Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V) ⁠ Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook. Så här skriver du en debattartikel 00:33 21 mars 2018 16:11
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Konkurrensverket utreder MTR:s anmälan mot SJ

Konkurrensverket utreder MTR:s anmälan mot SJ | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Konkurrensverket har beslutat att gå vidare med MTR Express anmälan mot SJ...
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Regeringen gör hela Sverige-satsning på 1,2 miljarder kronor i budgeten - Regeringen.se

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runtom i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. Det är också en nyckel i den gröna omställningen mot ett mer hållbart samhälle. I budgetpropositionen för 2018 gör regeringen därför en satsning på 1245 miljoner kronor 2018 för att hela landet ska leva. You need JavaScript to stream this content Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar: Service och goda levnadsvillkor i hela landet Gröna jobb i hela landet Företagande och utbildning i hela landet Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet Service och goda levnadsvillkor i hela landet Nya och bättre lokala servicekontor Statens servicecenter ska från den 1 januari 2019 ansvara för denna samlade serviceorganisation och utgångspunkten är de 103 servicekontor som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i dag driver gemensamt. Men den statliga lokala servicen behöver stärkas redan innan den samlade serviceorganisationen finns på plats. Därför får Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att till sista juni 2018 etablera tio nya servicekontor. De tio nya servicekontoren ska etableras i socialt utsatta områden och i landsbygdsregioner som i dag saknar servicekontor. För detta investerar regeringen 80 miljoner kronor 2018, en satsning som sedan ökas till 185 miljoner kronor fullt utbyggt 2021. Ny sammanhållen landsbygdspolitik Regeringen kommer under våren 2018 överlämna en proposition till riksdagen med förslag på en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. För att finansiera den nya, sammanhållna landsbygdspolitiken föreslår regeringen en anslagsram på 750 miljoner kronor 2019 och 2020, men redan 2018 tillförs 197 miljoner kronor för ett flertal satsningar. Riktade insatser för tillväxt och näringslivsutveckling Regeringen anslår också 70 miljoner kronor i ett statsbidrag till kommuner med särskilt stora utmaningar. Gröna jobb i hela landet Regeringen gör i budgeten en satsning på enklare vägar till jobb inom gröna näringar. Det finns idag stora behov av insatser inom en rad områden, exempelvis upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat och slyröjning utmed väg/järnväg. Myndigheternas arbete ska syfta till att erbjuda sysselsättning och även att slussa individerna vidare till jobb hos privata aktörer. Regeringen satsar 2018 totalt 253 miljoner kronor på nya gröna jobb i hela landet. Pengarna kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket samt SGU. Företagande och utbildning i hela landet Ett starkt näringsliv och tillgång till kompetent personal är viktiga komponenter för att hela Sverige ska leva. Därför satsar regeringen 410 miljoner kronor 2018 för företagande och utbildning i hela landet. Satsningen består av flera delar. Regeringen föreslår en satsning för att möjliggöra en utbyggnad av lärcentra som erbjuder lokaler och stöd för lärande nära hemorten. Lärcentrumet ska vara tillgängligt för olika utbildningsnivåer och utbildningsanordnare från Komvux till yrkeshögskola, universitet och högskola. Regeringen investerar för att samtliga län ska ha regionala exportcentra så att företag runt om i hela landet ska ges möjlighet att kunna nå fler kunder på världsmarknaden. Därutöver ges även ett stöd för industrin på regional nivå, främst med fokus på digitalisering. Visit Sweden ges utökade medel för att utveckla de turismfrämjande insatserna och en tillfällig satsning för att genomföra nödvändiga reparationer av Göta kanal och därefter även ett permanent höjt anslag för löpande underhåll. Ett särskilt stöd görs på Campus Gotland. Samtidigt gör regeringen en investering för att förbättra internet i glesbygd genom en höjd miniminivå för internethastighet för dem som har sämst internetuppkoppling. Regeringen tillför också 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden för att säkerställa långsiktig kapacitet att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige. Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet Regeringen satsar 2018 totalt 235 miljoner kronor på att förbättra vägar och kollektivtrafik i hela landet. Tillskottet omfattar förlängd satsning på kollektivtrafik i landsbygd och på att fortsätta vidmakthålla vägar i landsbygd genom satsningar på åtgärder för beläggning, bärighet och tjälsäkring. Samtidigt görs en särskild investering för förbättring av vägnätet på Gotland. Kontakt
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Säll synar: Labyrinten som är hissystemet på Centralen

Det har blivit svårt att hitta rätt i hissarna mellan t-centralen och Stockholm City. DN undersöker hur det egentligen ligger till.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Trafikverket öppet för nya lösningar kring dubbelspår genom Hudiksvall - P4 Gävleborg

Trafikverket öppet för nya lösningar kring dubbelspår genom Hudiksvall - P4 Gävleborg | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Ska framtidens järnväg fortsätta att gå igenom centrala Hudiksvall eller ska den dras utanför? Nu öppnar Trafikverket för nya diskussioner.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Avskaffa ROT och bygg snabbtåg!

Avskaffa ROT och bygg snabbtåg! | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Debattören: Snabbtåg – inte nya badrum – kommer betala för sig själva inom några år
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Älgar ovanligt hårt drabbade av tågkrockar - P4 Norrbotten | Sveriges Radio

Älgar ovanligt hårt drabbade av tågkrockar - P4 Norrbotten | Sveriges Radio | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Norrtågs resenärer har i vinter drabbats av många inställda tåg och förseningar. En del beror på ett stort antal viltkollisioner, varav ovanligt mång
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Tåg sena – räls måste synas mellan Stockholm och Södertälje | Nyheter

Tåg sena – räls måste synas mellan Stockholm och Södertälje | Nyheter | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Tågen mellan Stockholm C och Södertälje Syd har drabbats av förseningar som kan komma att hålla i sig under hela kvällen.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Tåg med farligt gods spårade ur

Tåg med farligt gods spårade ur | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Ett tåg med farligt gods har spårat ur vid tågstationen i Ludvika.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

16-årig rånare greps på tåg under natten

16-årig rånare greps på tåg under natten | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Den tonårige pojken kunde gripas av polis efter att han stulit en telefon av en 20-årig man.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Seko: Hög tid börja bygga höghastighetståg

Seko: Hög tid börja bygga höghastighetståg | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Höghastighetsbanor behövs för både jobb och klimat, skriver Sekofackets ordförande Valle KarlssonDet är bra för både jobb och klimat, skriver Sekofackets ordförande Valle Karlsson tillsammans med Roger Patriksson är ordförande Seko bransch spårtrafik.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

4 miljoner betalningar på ett år – Swish en succé för SJ

4 miljoner betalningar på ett år – Swish en succé för SJ | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Adam Koskelainen Adam Koskelainen REPORTER Adam Koskelainen 2018-03-28 13:38 4 miljoner betalningar på ett år – Swish en succé för SJ Sedan lanseringen av Swish som betalningsmetod förra året har 1,1 miljarder kronor swishats till SJ. Kopiera
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Försenade tåg minskar något

Statliga myndigheten Trafikanalys presenterar varje kvartal statistik över punktligheten på svenska järnvägar. Persontåg som ankommer högst fem minuter efter tidtabell anses ha kommit fram i tid. För 2017 utgjorde den siffran 90,3 procent av tågen. En ökning på 0,2 procentenheter jämfört med 2016, siffran har dock legat omkring 90 procent de senaste fem åren. Det är dock stor skillnad på tåg och tåg. Det som av Trafikanalys definieras som långdistanståg, interregionala tåg så som fjärr-, natt- eller snabbtåg, hade en punktlighet på bara 78 procent. Statistiskt sett var den jobbigaste tågmånaden förra året inte en med vinterväder utan maj, då endast 67 procent av långdistanstågen kom fram i tid. Totalt var tågen under förra året försenade 47.000 timmar, enligt rapporten. I genomsnitt var ett försenat tåg åtta minuter efter tidtabell. För långdistanståg var den siffran 15 minuter. Förseningarna i norra delen av landet var längre i form av antal försenade minuter för genomsnittståget, men sammantaget står storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland för 55 procent av alla förseningstimmar under året.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Långsammare tåg kan försena Ostlänken två år | SvD

Långsammare tåg kan försena Ostlänken två år | SvD | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Just nu arbetar Trafikverket med att ta fram byggplanerna för Ostlänken, den första delen av det som är tänkt att bli Sveriges nya höghastighetsjärnväg.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

LO: Ökade investeringar ska minska utsläppen

LO: Ökade investeringar ska minska utsläppen | Tågpendlarns journal | Scoop.it
MILJÖ Minskade utsläpp kräver både tuffa miljöomställningar och hänsyn till anställda i de utsläppstunga sektorerna. Flera av LO:s tyngsta fackförbund befinner sig »mitt i smeten«. Förslag på hur Sverige ska lägga om sin klimatpolitik presenteras i LO:s första klimatrapport.  LO presenterar på tisdagen sin första delrapport, »Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik«, i vad som ska komma att bli ett klimatpolitiskt program. I plenisalen i LO borgen samlades på tisdagsmorgonen press, utredare, granskare och fackliga representanter för att diskutera rapporten och klimatfrågor. –  Det är den största utmaningen mänskligheten står inför – att minska utsläppen till hållbara nivåer. Att hantera klimatutmaningen är i högsta grad en politisk fråga, men det är också en solidarisk uppgift, inledde Berit Müllerström, vice ordförande i LO. Rapporten fokuserar på de svenska utsläpp som driver på växthuseffekten. Transporter och industriproduktion står vardera för ungefär en tredjedel av de svenska klimatutsläppen. Den resterande tredjedelen kommer framförallt från jordbruk och avfallsförbränning. Flera av LO:s tyngsta fackförbund »står mitt i smeten«, som Ulf Jarnefjord från Transportarbetarförbundet uttrycker det, och det behövs både tuffa miljöomställningar och samtidigt ett hänsynstagande till den sociala dimensionen. Berit Müllerström påpekar att strukturomvandlingen måste vara både planerad och tas successivt. Rapporten föreslår att den svenska klimatpolitiken ska ändra karaktär. Skatter och subventioner räcker inte, det måste till investeringar, och LO identifierar fem stora utsläppsområden där investeringar måste till. 1. Den cirkulära materialförsörjningen måste ges möjligheter att öka. Med de infrastruktur- och klimatanpassningsbyggprojekt som LO vill se kommer också fokus behöva läggas på att försöka minska utsläppen från cementproduktionen. Enligt LO bör Sverige kunna ta ledningen i utvecklandet av »grön cement«. 2. Energisystemet måste utvecklas så att möjligheterna till förnyelsebar energi blir ännu större och kan nyttjas av transportbranschen och industrin. Dessutom, menar LO, skulle en vätgassatsning som del i energiomställningen gynna till exempel den hårt drabbade stålindustrin. 3. Ett fossilfritt transportsystem på 2030-talet, där privatbilismen minskar till förmån för kollektivtrafiken och där infrastrukturinvesteringar görs för att öka tågresandet, för såväl privatperson som gods. 4. Bygg ut biobaserade industrikombinat och skapa ekonomiska förutsättningar för branscher som gör miljö- och klimatnytta att växa. 5. Främja byggandet i trä. Rapporten kommenterades både med ris och ros av de granskare som var på plats. Så gott som alla var dock överens om att betoningen av statens roll i omställningen och innovationssystemet är positiv. – Vi vet av historien att systemförändringar kräver statlig inblandning och ledarskap, marknaden kan hjälpa till men det övergripande jobbet och riktningen måste staten ta ansvar för, säger Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute. Staffan Laestadius, professor emeritus vid KTH, belyste den svåra ekvationen att investeringar ökar utsläppen och varnade för att ha en övertro på tekniken, framförallt rörande cementen. – Fastna inte i drömmen om en teknik som aldrig kommer. Såväl Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, som Staffan Laestadius efterfrågade ett tydligare problematiserande kring att det kommer vara sektorer som blir stora förlorare på omställningarna. – Vad ska bort? Det nämns att vissa sektorer kommer drabbas, men vilka kommer inte klara sig och vad för åtgärdsplan finns för de människor som jobbar i de här sektorerna?, frågade Johanna Sandahl. Men en av de högsta ambitionsnivåerna kom ifrån den sektor som kan komma att bli den som drabbas hårdast – Transportarbetarförbundet. Ulf Jarnefjord pekade med hela handen när han adresserade utmaningarna och möjligheterna. – De största utsläppen kommer från vår sektor och det är vårt ansvar att få med oss våra medlemmar på den omställning som måste ske. Det går för långsamt – huset brinner och vi har inte ringt brandkåren än. Det finns inte en enkel lösning, men ambitionsnivåerna behöver höjas. Framförallt måste konsumtionen minska och en annan typ av ekonomi måste till, är verkligen BNP det bäste måttet på hur välmående ett land är? Följ Dagens Arena på Facebook och Twitter, och prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av granskande journalistik, nyheter, opinion och fördjupning.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Smarta städer och smarta transporter är viktiga i samhällsbygget - Regeringen.se

Smarta städer och smarta transporter är viktiga i samhällsbygget - Regeringen.se | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Den 23 januari träffades medlemmarna för de båda samverkansgrupperna för Smarta städer respektive Nästa generations resor och transporter fö
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

SJ ställer in tåg till Jämtland efter stormvarning - P4 Jämtland

SJ ställer in tåg till Jämtland efter stormvarning - P4 Jämtland | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Alla tåg som går till Östersund och Duved ställs in, under lördagskvällen och under söndagen, på grund av ovädret i Jämtland.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Förseningar i tågtrafiken – orsaken är spårfel

Förseningar i tågtrafiken – orsaken är spårfel | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Beräknas åtgärdat under förmiddagen
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Mobil på tåg försvann spårlöst

Mobil på tåg försvann spårlöst | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Tjuven passade på när konduktören skulle titta på biljetterna på tåget mellan Karlstad och Stockholm.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Blir förbannad när tåget ställs in - P4 Västerbotten | Sveriges Radio

Blir förbannad när tåget ställs in - P4 Västerbotten | Sveriges Radio | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Snö och kyla brukar innebära problem för tågtrafiken. Det kan resenären Gustav Danasten verkligen skriva unde
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Stora störningar i tågtrafiken efter misstänkt it-attack

Stora störningar i tågtrafiken efter misstänkt it-attack | Tågpendlarns journal | Scoop.it
Trafikverket drabbades av stora IT-störningar under onsdagsmorgonen, med kraftiga förseningar i tågtrafiken som följd.
more...
No comment yet.
Scooped by Björn Carlén
Scoop.it!

Dödsolycka vid spåren – ung man påkörd av tåg

Dödsolycka vid spåren – ung man påkörd av tåg | Tågpendlarns journal | Scoop.it
En ung man är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Burlövs kommun, uppger polisen.
more...
No comment yet.