iPad opetuksessa: Kirjoittaminen ja ajatuskartat on tehty aiheeseen liittyvän työpajan alustukseksi.

Via Vesa Vainikainen, Timo Ilomäki