I den här grundkursen går Sara följande områden. 1. Låsa skärmen, http://www.youtube.com/watch?v=qRKQvAKZi5Y&t=2m48s 2. Reglera ljudet, http://www.youtube.co...

Via Andreas Wåhlström