T.H. Parry-Williams
27 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Luke Crowe
Scoop.it!

"Tŷ'r Ysgol"

"Tŷ'r Ysgol" | T.H. Parry-Williams | Scoop.it

"Mae'r cyrn yn mygu er pob awel groes,

A rhywun yno weithiau'n sgubo'r llawr

Ac agor y ffenestri, er nad oes

Neb yno'n byw ar ôl y chwalfa fawr;

Dim ond am fis o wyliau, fwy neu lai

Yn Awst, er mwyn cael seibiant bach o'r dre

A throi o gwmpas dipyn, nes bod rhain

Yn synnu'n gweld yn symud hyd y lle;

A phawb yn holi beth sy'n peri o hyd

I ni, sydd wedi colli tad a mam,

Gadw'r hen le, a ninnau hyd y byd,-

Ond felly y mae-hi, ac ni wn paham

Onid rhag ofn i'r ddau sydd yn y gro

Synhwyro rhywsut fod y drws ynghlo."

more...
No comment yet.
Scooped by Luke Crowe
Scoop.it!

Ei waith

Ei waith | T.H. Parry-Williams | Scoop.it

Mae T.H Parry Williams yn enwog am ei sonedi, yn ogystal a'i gerddi. Un o'i sonedau mwyaf enwog yw "Tŷ'r Ysgol". Mae'n rhaid i soned gael 14 llinell a mae patrwm odl llym. Mae llawer o wahanol sonedau yn cael eu hysgrifennu. Mae T.H yn cael ei adnabod fel "brenin y soned Gymraeg". Dyma ddarn o'i gerdd enwog "Hon":

"Beth yw’r ots gennyf i am Gymru? Damwain a hap

Yw fy mod yn ei libart yn byw. Nid yw hon ar fap
Yn ddim byd ond cilcyn o ddaear mewn cilfach gefn,

Ac yn dipyn o boendod i’r rhai sy’n credu mewn trefn."

more...
No comment yet.
Scooped by Luke Crowe
Scoop.it!

Rhyd Ddu

Rhyd Ddu | T.H. Parry-Williams | Scoop.it

Cafodd T.H Parry- Williams ei eni yn nhŷ ysgol Rhydd Ddu. Mae'r ysgol ac y tŷ nawr yn le i bobl fedru mynd ac aros cyn dringo mynydd neu gerdded. Cafodd ei ysbrydoli gan ei dŷ i ysgrifennu ei soned "Tŷ'r Ysgol". Mae Rhyd Ddu mewn ardal prydferth iawn ac mae'n bosib mynd i fyny'r Wyddfa ac llawer o fynyddoedd gwahanol.

more...
No comment yet.
Scooped by Luke Crowe
Scoop.it!

Cip-olwg o'i fywyd

Cip-olwg o'i fywyd | T.H. Parry-Williams | Scoop.it

Ganwyd Thomas Herbert Parry- Williams yn Rhyd Ddu ar Fedi 21, 1887. Mae'n cael ei adnabod yn well trwy'r enwau T.H. Parry- Williams a T.H. Ysgrifenodd y cerddi "Tŷ'r Ysgol" a "Hon". Graddiodd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym 1908. Aeth ymlaen i Goleg yr Iesu, Rhydychen, Paris a Freiburg. Penodwyd ef i Gadair y Gymraeg yn Aberystwyth ym 1920. Ef yw'r unig un i ennill y Gadair ddwywaith. Bu fyw yn Aberystwyth hyd at ei farwolaeth ar Mawrth y 3ydd, 1975.

more...
No comment yet.