Svenska som andraspråk
1.2K views | +0 today
Follow
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Katri Karjalainen from svenska som andraspråk
Scoop.it!

Elever lär tillsammans av misstag och språkliga förebilder

 "Bedömning, LPP och bedömning, Skolutveckling, Svenska/Sv som andraspråk


Via Anna Kaya
more...
Anna Kaya's curator insight, January 27, 2013 9:49 AM

Robert Walldén skriver på Skollyftet om det utvecklingsarbete han genomfört inom ramen för hans masterutbildning. Han fick välja ett fokusområde som han ville utveckla i sin undervisning och valde då att inrikta sig på kamratbedömning. Det är en av hörnpelarna i arbetet med bedömning för lärande som de tillämpar i verksamheten och i kommunen i stort. Det syftar till att eleverna ska aktivera varandra som resurser och bli mer självständiga i sitt lärande.

Rescooped by Katri Karjalainen from svenska som andraspråk
Scoop.it!

Hanna lär: "Every teacher is a teacher of language" - Språklyftet

Hanna lär: "Every teacher is a teacher of language" - Språklyftet | Svenska som andraspråk | Scoop.it

Ett barn med svenska som modersmål har 10000 ord i sitt aktiva ordförråd när det kommer till skolan. Ett barn med annat modersmål och som kommit bästa fall kommit i kontakt med svenskan på förskolan har inte det. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för eleven med svenska som andraspråk och händer inte det påbörjas en ojämn kunskapskamp som eleven med annat modersmål bara kan förlora. Eleven når inte målen. Lärarna kliar sig i huvudet och konstaterar att barnet är ett fall för specialpedagogiken och lämnar över ansvaret till svalärare eller specialpedagog. Inte mitt problem ... Därav all "lappa-och-laga-pedagogik" som bedrivs i skolan idag. Trots enskild undervisning, screening, LUS och allehanda tester händer inget. Barnet är normalbegåvat och det borde gå bättre i skolan. Vad är det för fel? Hanna Stehagen svarar på frågan och ger tips på förändring!


Via Anna Kaya
more...
Anna Kaya's curator insight, January 4, 2013 4:16 AM

Läsvärt inlägg om Språklyftet!

Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Hanna lär: Ett bedömningsmaterial för språkligt och digitalt arbete i varje skolämne behövs

Hanna lär: Ett bedömningsmaterial för språkligt och digitalt arbete i varje skolämne behövs | Svenska som andraspråk | Scoop.it
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from svenska som andraspråk
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Flerspråkiga elevers skolgång. Nu händer det grejer!

Ny i svenska skolan: Flerspråkiga elevers skolgång. Nu händer det grejer! | Svenska som andraspråk | Scoop.it

Regeringen presenterar insatser som ska förbättra utbildningen för flerspråkiga elever och till slut verkar det som att de faktiskt har förstått vad som behövs satsas på för att fler elever ska nå skolframgång.

 

Här resonerar Anna Kaya kring insatserna.


Via Anna Kaya
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Film 2 - Språkutvecklande arbetssätt (Stärk språket Stärk lärandet) - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Film 2 - Språkutvecklande arbetssätt (Stärk språket Stärk lärandet) - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | Svenska som andraspråk | Scoop.it
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from Data driven language learning
Scoop.it!

Vocabulary Learning Difficulties-Storage or Retrieval Problems?

Vocabulary Learning Difficulties-Storage or Retrieval Problems? | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Foreign language students with difficulties remembering vocabulary, perhaps insufficient initial information processing and not word retrieval is the cause.

Via Steve Neufeld
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Här leker man fram barnens språk - Helsingborgs Dagblad

Här leker man fram barnens språk - Helsingborgs Dagblad | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Helsingborgs DagbladHär leker man fram barnens språkHelsingborgs DagbladSamarbetet mellan de två skolorna började för två månader sedan. Raus Planterings skola har många barn som har svenska som andraspråk.
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

VAKKI2009_Karjalainen.pdf

Upprepning av problematiska ord i en autentisk interaktionssituation och hur den påverkar möjligheterna att lära sig.

more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

isbn_978-952-476-354-7.pdf

Interaktion som mål och medel
i FinTandem
Strategier och orientering vid problem
i språkproduktion

 

En doktorsavhandling i svenska (som andraspråk)

more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Svenska som andraspråk, del 2

Skolverkets filmer om grundskolans nya kursplaner är uppdelade ämnesvis. Ämnesfilmerna kan du som lärare se som inspiration i ditt arbete med att börja använda de nya samlade läroplanerna i din undervisning.
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from svenska som andraspråk
Scoop.it!

Att prata sig till ett nytt språk

Att prata sig till ett nytt språk | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Kan man prata sig till ett nytt språk? Hur lär man sig ett nytt språk bäst? Man kanske frågar sig- om det är möjligt- att prata sig till ett nytt språk! Enligt Inger Lindberg som är professor vid G...

Via Anna Kaya
more...
Maria Norberg's comment, May 10, 2013 7:58 AM
Även i Spårket lyfter (rev 2012) för år 1-6 är den muntliga produktionen basen för språkutvecklingen. jag håller med efter att under större delen av min lärarbana, nu 38 år, använt mig av dialogpedagogik för att se vad eleverna förstår, se deras kognitiva förmåga.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Vanliga frågor - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Vanliga frågor - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Katri Karjalainen's insight:

Vanliga frågor om undervisning och lärande av svenska som andraspråk på olika nivåer.

more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from svenska som andraspråk
Scoop.it!

Paradoxen med Språkintroduktion

Paradoxen med Språkintroduktion | Svenska som andraspråk | Scoop.it
I förra veckan intervjuades jag för ett kommande nummer av magasinet Egoboost där de vill lyfta och inspirera unga tjejer till att intressera sig för det pedagogiska yrket. Intressant temanummer tä...

Via Anna Kaya
more...
Anna Kaya's curator insight, January 3, 2013 3:47 AM

Språkintroduktionen hjälper eller stjälper? Detta funderar Sara Mörtsell över.

Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Ämnesutveckling - Svenska

Ämnesutveckling - Svenska | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Målet med undervisningen i ämnet svenska är att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
more...
No comment yet.
Rescooped by Katri Karjalainen from svenska som andraspråk
Scoop.it!

Ny i svenska skolan: Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum

Ny i svenska skolan: Ett exempel på språkutvecklande arbete i mitt klassrum | Svenska som andraspråk | Scoop.it

Många är nyfikna på hur det kan gå till rent praktiskt när man arbetar språkutvecklande med nyanlända och här får ni ta del av ett konkret exempel.


Via Anna Kaya
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Undervisningen behöver nya grepp | Hbl.fi/opinion

Undervisningen behöver nya grepp | Hbl.fi/opinion | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Förslagen till att utveckla svenskundervisningen i finskspråkiga skolor menar väl men är inte tillräckligt konkreta. Det brådskar med att utveckla dem.
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Stärk språket Stärk lärandet - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Stärk språket Stärk lärandet - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | Svenska som andraspråk | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

Språkutveckling via rap - Lokaltidningen Limhamn-Bunkeflo, Malmö, Västra Malmö & Östra Malmö

Språkutveckling via rap - Lokaltidningen Limhamn-Bunkeflo, Malmö, Västra Malmö & Östra Malmö | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Behrang Miri höll hip hop-workshops på Sundsbroskolan...
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

hd.se - Här leker man fram barnens språk

hd.se - Här leker man fram barnens språk | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Teater som ett sätt att utveckla språkförmågan. Den metoden använder Raus Planterings skola i samarbete med blivande dramapedagoger på Sundsgårdens folkhögskola.
more...
No comment yet.
Scooped by Katri Karjalainen
Scoop.it!

A-språket från ettan?

A-språket från ettan? | Svenska som andraspråk | Scoop.it
Tidig undervisning i det andra inhemska språket gör elevernas språkliga vardag lättare, konstaterar lärare och rektorer.
more...
No comment yet.