Svenska Kyrkan
22.3K views | +2 today
Follow
Svenska Kyrkan
6,4 milj medlemmar i 1360 församlingar. Den evangelisk lutherska kyrkan i Sverige är medlemskyrka i Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd.
Curated by Martin Garlöv
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Allt mindre pengar ges till tiggare

Allt mindre pengar ges till tiggare | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Svenskarna ger allt mindre till tiggare. Samtidigt minskar bidragen till hjälporganisationerna som stöttar tiggande EU-migranter.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Biskop återvänder för visitation

Biskop återvänder för visitation | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Biskop Johan Tyrberg kommer till Karlskrona och Ronneby i veckan.
Han ska visitera församlingarna i kontraktet.
Men kontraktprosten har redan krattat gångarna inför besöket.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Debatt: Gör inte skillnad på människor – för Guds skull

Debatt: Gör inte skillnad på människor – för Guds skull | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Prästvigda kvinnor toppar listan över långtidssjukrivningar kopplade till psykosocial ohälsa i Sverige. Kvinnoprästmotstånd är fortsatt en faktor. I vissa församlingar märks det knappt alls, men i en del församlingar är det ett stort problem, skriver prästen Karin Öhagen.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Kvar längre i tjänst

Kvar längre i tjänst | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Kyrkoherde Lars Markusson blir kvar än ett tag på sin tjänst. Därmed står inte Degerfors-Nysunds församling utan ledare, trots att ingen sökt tjänsten.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Pastorat skakas av bitter strid

Bristande arbetsmiljö, kränkningar, interna stridigheter och missnöje med ledningen.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Ledare: Öppna rättfärdighetens portar

Ledare: Öppna rättfärdighetens portar | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Kyrkportarna är stängda i alltför hög grad. Det är den paradoxala slutsatsen i en utredning från Riksantikvarieämbetet.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

"En levande del av Norrköpings historia"

"En levande del av Norrköpings historia" | Svenska Kyrkan | Scoop.it
NORRKÖPING Norrköping Under söndagen var det kransnedläggning vid den gemensamma graven för offren i Getåolyckan. Flera av de närvarande hade släktband till de omkomna.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Kunglig kyrkomötesöppning

Kunglig kyrkomötesöppning | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Det årliga kyrkomötet öppnades under pompa och ståt i Uppsala domkyrka på tisdagen, med både kunglig närvaro och en särskild hedersgäst.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Kyrkostaketet och ett tondövt kyrkoråd

Kyrkostaketet och ett tondövt kyrkoråd | Svenska Kyrkan | Scoop.it
”Kyrkan backar inte – staketet ska byggas enligt plan”. Det var beskedet kommunens ledande politiker fick när de, den 24/9, träffade de styrande i pastoratets kyrkoråd för att diskutera det omstridda kyrkostaketet runt området kring Trefaldighetskyrkan. Motivet för staketet tycks, enligt Ulla Malmgren, kyrkorådets ordförande vara: ”det är fruktansvärt som det är idag med en massa hundbajs i gräset”.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

21 miljoner för bevarande av öns kyrkor

21 miljoner för bevarande av öns kyrkor | Svenska Kyrkan | Scoop.it
KYRKOPENGAR Kyrkopengar Visby stift får 21 miljoner kronor under 2019-2020 för att bevara det kyrkliga kulturarvet. Det är resultatet av statens årliga ersättning till Svenska kyrkan om 460 miljoner kronor.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Mölndals pastorats nya kyrkoherde vägrar viga homopar

Mölndals pastorats nya kyrkoherde vägrar viga homopar | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Carl Sjögren är nybliven kyrkoherde i Mölndals pastorat.
Nu får han kritik – för sin vägran att viga samkönade par.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Starka reaktioner när kyrkoherde i Mölndal vägrar viga samkönade par

Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat kommer inte att viga homosexuella par. Efter en intervju i Mölndals-Posten har många riktat skarp kritik mot kyrkoherden på sociala medier.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Rop hörs 100 år efter Getåolyckan

Rop hörs 100 år efter Getåolyckan | Svenska Kyrkan | Scoop.it
NORRKÖPING Vagnsstäderska Frida Björling. I helgen kulminerar uppmärksammandet av Sveriges största järnvägsolycka. Östergötlands Arkivförbund håller öppet under Kulturnatten. Olycksloket står vid R…
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Den ökade psykiska ohälsan hos unga är fullständigt ohållbar

Den ökade psykiska ohälsan hos unga är fullständigt ohållbar | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Det har skett en fördubbling, skriver generaldirektörerna för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten på världsdagen för psykisk hälsa.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Tännäs kyrka delar på staligt renoveringsbidrag

Tännäs kyrka delar på staligt renoveringsbidrag | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Sex kyrkor i Jämtlands län får del av de över 21 miljoner kronor av statliga pengar som fördelas till olika renoveringsarbeten på kyrkor i Härnösands stif
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Svensk Kyrkotidning » Församlingarna och fattigdomen

Vad är rimliga och konstruktiva sätt att bistå människor som lever i fattigdom? På grundval av en enkät från kyrkokansliet 2009 påvisades att Svenska kyrkan delar ut i storleksordningen 60 miljoner kronor under ett år.  Närmare tre fjärdedelar av dem som i enkäten uppgav att de delar ut ekonomiskt bistånd har tillgång till fondmedel.  Frågan om utdelade medel ingår sedan 2014 i kyrkostatistikens frågeunderlag.  För 2017 delades det enligt inrapporterade siffror ut drygt 67 miljoner kronor. Resultatet är i linje med 2009 års undersökning, också i det att det är storstadsstiften som har mest resurser att dela ut (Stockholms stift drygt 21 miljoner kronor, Lunds stift 15 miljoner och Göteborgs stift drygt 7 miljoner kronor). Sannolikt tillkommer ett inte obetydligt antal utdelade matkassar och kläder från kyrkliga secondhandverksamheter. Samtidigt ligger somliga församlingar ”lågt” med att precisera vilka ekonomiska biståndsmöjligheter man har för att hålla ner intresset från hjälpsökande. Hur prioriterar församlingarna? Vi vet av statistiken inget om utifrån vilka principer de ekonomiska resurserna fördelas. Är det till särskilt utsatta grupper, såsom fattiga barnfamiljer eller pensionärer med enbart garantipension? Är det till dem som inte är berättigade till försörjningsstöd från kommunen, eller till särskilt ömmande fall? Är det akuta insatser eller längre perioder av stöd? Vad gäller de ekonomiska hjälpinsatserna väcker de en intern debatt i kyrkan, se malmödiakoners artikel i SKT nr 3, 2018. De vittnar om inte obetydliga förväntningar, både internt och externt, att erbjuda ekonomiskt stöd. De vill därför varna för hur ”ett förhållningssätt där ekonomiska bidrag tar allt för stor plats, låser fast både oss själva och dem som vänder sig till oss för hjälp, i en asymmetrisk relation som inte leder till återupprättande”. Somliga förespråkar att församlingarna istället för att dela ut pengar ska bistå människor att få hjälp från socialtjänsten, så som uppdelningen från 1862 om ansvaret för fattigvården stadfästes i kommunalförfattningarna. Det kanske man kan kalla luthersk tvåregementes lära. Det kan handla om att följa med till socialkontoret, förmedla kunskap om skuldsanering eller att hjälpa till med att överklaga beslut om avslagna biståndsansökningar. Ett annat val är att erbjuda rum och tillfälle för människors rehabilitering och integration, med sikte på att försörja sig själva. I Kyrkans Tidning (23 aug 2018) beskrivs hur flera församlingar i Lunds stift erbjuder arbetsträning för människor som, som det brukar heta, står långt ifrån arbetsmarknaden. Sådana initiativ har växt fram i många idéburna organisationer de senaste åren. På nationell nivå finns arbetet med ”Mer än jobb” där överenskommelser med Arbetsförmedlingen ska underlätta församlingarnas organisering av sådana initiativ. ”S:t Mary” är en prototyp för detta som presenteras av Linde Bergslags församling. I detta nummer av SKT förespråkar Elinn Leo Sandberg en tydligare koppling mellan kyrkans hjälpverksamhet och hävdandet av rättvisa. I en sådan ansats att reformera dagens samhälleliga fattigvård skulle Svenska kyrkan kunna diskutera med stadsmissionerna om att samarbeta kring stadsmissionernas årliga fattigdomsrapport. Den baseras på en kontinuerlig dokumentation av några av de hjälpbehov stadsmissionerna möter dagligdags.  Rapporten presenteras årligen den 17 oktober. I den senaste rapporten konstaterar stadsmissionerna att regeringen i en rapport till FN om det svenska arbetet kring Agenda 2030 anger att det inte finns någon absolut fattigdom i Sverige. Stadsmissionerna håller inte med om denna beskrivning. ”Vi inom stadsmissionerna ser fattigdom i en fallande skala från utsatta personer med långvarigt försörjningsstöd, via de ohjälpta medborgarna och de utsatta EU-medborgarna, till de närmast utblottade papperslösa.” Hur ser församlingarnas möte med fattigdomen i dagens Sverige ut? Här kan Svenska kyrkan på nationell nivå lägga ut ett forskningsuppdrag. Och vad är rimliga och konstruktiva sätt att bistå människor som lever i fattigdom? Detta borde bli ett ämne för rådslag, i kyrko- och församlingsråd.   STIG LINDE
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Möt biskopen på puben

Möt biskopen på puben | Svenska Kyrkan | Scoop.it
I nästa vecka från onsdag till söndag visiterar Johan Tyrberg för första gången Blekinge sen han blev biskop 2014.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Kyrkoherde vägrar viga samkönade par 

Mölndals nya kyrkoherde, Carl Sjögren, vill inte viga homosexuella par. Efter en intervju i Mölndals-Posten har han fått en hel del kritik på sociala medier.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Bo fyller 80 – och börjar nytt prästjobb

Bo fyller 80 – och börjar nytt prästjobb | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Från missionshuset i Lerum till katedralen i Skara. Så beskriver Bo Eek gärna sin egen livsresa. I Göteborg förknippas han mest med ”Julsång i city”. Nu fyller han 80 och börjar på ny kula.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Anonym: Om de sätter upp ett sådant så går jag ur Svenska kyrkan

Anonym: Om de sätter upp ett sådant så går jag ur Svenska kyrkan | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Många ringde och mejlade jourhavande under tisdagsmorgonen. Här får du ett urval av vad din granne funderar över.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Renovering väntar för kyrkans stora entrétrappa - Eskilstuna Kuriren

Entrétrappan har stått pall för tyngden från besökare och gods ända sedan invigningen 1929.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Här är stiftets förslag inför kyrkligt stormöte

Här är stiftets förslag inför kyrkligt stormöte | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Det måste bli lättare att sätta solceller på kyrktak. Det är ett av de elva förslag från Skara stift som kyrkomötet ska behandla i höst. Stiftets ombud har också skrivit motioner om allt från kollekter till begravningsväsendet.

more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Kunglig närvaro när kyrkomötet öppnades

Kyrkomötet öppnades på tisdagen i Uppsala, i närvaro av kung Carl XVI Gustaf, kronprinsessan Victoria och en syrisk-ortodox patriark.
– Besöket här i kyrkomötet av Hans Helighet Ignatius Aphrem II manifesterar Svenska kyrkans
samverkan med kyrkor som verkar i sammanhang där kristna förföljs, sade kyrkomötets ordförande Karin Perers.
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

» Nya kyrkoherden vill inte viga homopar

» Nya kyrkoherden vill inte viga homopar | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Mölndals nya kyrkoherde Carl Sjögren trivs mycket bra på jobbet så här långt. En sak skiljer honom från företrädaren Susanne Rappmann: han kan inte tänka sig att viga samkönade par. På söndag välkomnas han vid en gudstjänst i Stensjökyrkan.Carl Sjögren har bara jobbat som kyrkoherde i Mölndals pasto
more...
No comment yet.
Scooped by Martin Garlöv
Scoop.it!

Syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud till Sverige

Syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud till Sverige | Svenska Kyrkan | Scoop.it
Nästa vecka kommer ledaren för världens syrisk-ortodoxa kristna, Patriark Ignatius Aphrem II, till Sverige.
more...
No comment yet.