Svenska
66 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Knivsta Skoldatatek from Bildstöd
Scoop.it!

Pekbok

Pekbok | Svenska | Scoop.it

Fungerar på: iOS


Via Knivsta Skoldatatek
Knivsta Skoldatatek's insight:

Detta är en pekboksapp med text, ljud och bild, som med fördel kan användas till språkutveckling. Det finns förutom alfabet och siffror även tema ord som djur, färger och fordon. På grund av fotografier istället för tecknade bilder kan denna app även användas för äldre elever/ungdomar. Den riktigt stora vinsten är dock möjligheten att fotografera egna kort och spela in tillhörande ljud. Detta gör att appen blir mångsidig. Här kan man öka ordförrådet genom att lägga temabilder/ljud eller säga hela fraser för att stärka grammatiska strukturer.

more...
Knivsta Skoldatatek's curator insight, June 10, 2015 8:47 AM

Detta är en pekboksapp med text, ljud och bild, som med fördel kan användas till språkutveckling. Det finns förutom alfabet och siffror även tema ord som djur, färger och fordon. På grund av fotografier istället för tecknade bilder kan denna app även användas för äldre elever/ungdomar. Den riktigt stora vinsten är dock möjligheten att fotografera egna kort och spela in tillhörande ljud. Detta gör att appen blir mångsidig. Här kan man öka ordförrådet genom att lägga temabilder/ljud eller säga hela fraser för att stärka grammatiska strukturer.


Knivsta Skoldatatek's curator insight, June 10, 2015 8:51 AM

Detta är en pekboksapp med text, ljud och bild, som med fördel kan användas till språkutveckling. Det finns förutom alfabet och siffror även tema ord som djur, färger och fordon. På grund av fotografier istället för tecknade bilder kan denna app även användas för äldre elever/ungdomar. Den riktigt stora vinsten är dock möjligheten att fotografera egna kort och spela in tillhörande ljud. Detta gör att appen blir mångsidig. Här kan man öka ordförrådet genom att lägga temabilder/ljud eller säga hela fraser för att stärka grammatiska strukturer.

Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

LäsKod

LäsKod | Svenska | Scoop.it

Fungerar på iOS
Se presentationsvideo

Knivsta Skoldatatek's insight:

LäsKod har två viktiga huvudfunktioner. Dels kan den med fördel användas för de elever som behöver träning att koppla ljud-bokstav och som har svårt att nå nästa nivå inom läsningen. Den kan med sin layout och inriktning vara mer tilltalande för de lite äldre eleverna som ännu inte knäckt koden. Den andra målgruppen är de lite äldre eleverna som har ett annat modersmål.

more...
No comment yet.
Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

Bokstavspussel

Bokstavspussel | Svenska | Scoop.it

Fungerar på iOS
Se presentationsvideo
 

Knivsta Skoldatatek's insight:

Ljuda ihop bokstavsljud kopplade till symbol, för att sedan utläsa ordet och på sikt kunna skriva ordet på egen hand. En bra funktion är att man kan lägga till egna ord - eller meningar!

more...
No comment yet.
Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

Bornholmslek

Bornholmslek | Svenska | Scoop.it

Fungerar på: iOS
Se presentationsvideo 

Knivsta Skoldatatek's insight:

Bornholmslek är en app som bygger på delar av Bornholmsmodellen. I Bornholmslek läggs fokus på ords ljudmässiga uppbyggnad genom olika övningar som rimlekar, att kunna lyssna ut det första ljudet samt genom att bygga ord.

more...
No comment yet.
Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

Läslandet 2

Läslandet 2 | Svenska | Scoop.it

Fungerar på: iOS
Se presentationsvideo 

Knivsta Skoldatatek's insight:

Läslandet 2 är en pedagogisk app som stimulerar och tränar läsförståelse och grammatik. Appen innehåller över 1100 meningar och har svenskt tal. 

more...
No comment yet.
Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

Skrivguiden

Skrivguiden | Svenska | Scoop.it

Fungerar på: iOS och Android

Knivsta Skoldatatek's insight:

Skrivguiden övar formandet av bokstäver siffror och mönster. Bokstäverna ljudas på svenska med både kort och lång vokal.

more...
No comment yet.
Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

Stava

Stava | Svenska | Scoop.it

Fungerar på: iOS och Android

Knivsta Skoldatatek's insight:

Stavningsträning med fotografier för att den ska passa alla oavsett ålder. 

more...
No comment yet.
Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

Ordens Magi

Ordens Magi | Svenska | Scoop.it

Fungerar på: iOS
Se presentationsvideo 

Knivsta Skoldatatek's insight:

Dra fritt ihop bokstäverna och lyssna vad de blir ihop eller skriv vad rösten säger. Möjlighet finns även att göra egna listor och logga användarresultat.

more...
No comment yet.
Scooped by Knivsta Skoldatatek
Scoop.it!

Spökbus

Spökbus | Svenska | Scoop.it

Fungerar på: iOS
Se presentationsvideo 

Knivsta Skoldatatek's insight:

Träna på lägesbegrepp. De flesta barn tillägnar sig lägesbegreppen under förskoleåren men barn med en försenad språk- och begreppsutveckling och barn med svenska som andraspråk kan behöva träna på dessa även under skolåren.

more...
No comment yet.