Σύμβουλοι επιχειρήσεων της εταιρείας Business Coaching Lab | Sumbouloi epixeirhswn | Scoop.it
Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοηθούν τους ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη βελτιώση του marketing, στην αύξηση πωλήσεων, στην οργάνωση και διοίκησή τους.