En kritisk granskning av kvaliteten i universitet och högskolor. Sverige har aldrig satsat så mycket på universitet och högskolor som idag. Vad får vi för pe...