Studie-financiering-2
4 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by whocares
Scoop.it!

Steunpartijen en kabinet zo goed als akkoord met sociaal leenstelsel

Steunpartijen en kabinet zo goed als akkoord met sociaal leenstelsel | Studie-financiering-2 | Scoop.it

Het kabinet en de steunpartijen D66 en GroenLinks hebben bijna een akkoord gesloten over het sociaal leenstelsel voor.  De partijen zijn het op hoofdlijnen eens over het plan

 

Dat melden ingewijden rond het overleg dat maandagavond werd gehouden met minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs.

Leenstelsel

Het kabinet wil de huidige basisbeurs omzetten in een lening. Dat is in het Regeerakkoord afgesproken, maar om dat plan ook door de Eerste Kamer te krijgen is er steun nodig van D66 en GroenLinks.

Eerder leek het leenstelsel te sneuvelen, maar nu lijken D66 en GroenLinks toch bereid akkoord te gaan. Maar dit moest wel over de Europese Verkiezingen heen worden getild.

Topoverleg

Daarom was er maandagavond direct een topoverleg over het plan. De scherpe kantjes moeten nog wel worden weggesneden. Zo wil GroenLinks dat de OV-jaarkaart blijft bestaan.

Volgens betrokkenen is de kans daarop groot, al moet de OV-jaarkaart wel goedkoper worden. Het kabinet wilde de OV-jaarkaart vervangen door een kortingskaart. Er komen nog meer wijzigingen in het kabinetsvoorstel, maar welke is onduidelijk.

Zorgen

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) maken zich zorgen over het plan.

Ze vrezen dat een studie 12.000 tot 15.000 euro duurder kan worden en dat daardoor minder mensen zullen gaan studeren. Woensdag praten de partijen verder in de hoop de deal te sluiten.

whocares's insight:

In het regeerakkoord is afgesproken dat de huidige basisbeurs wordt omgezet in een lening. Dit zou eerst niet doorgaan, maar is mogelijk geworden met de steun van de oppositiepartijen. Maandagavond was er een topoverleg over het plan, zo moet nog aan de eisen worden voldaan van de oppositiepartijen. De studentenorganisaties vrezen dat de afschaffing van het studiefinanciering ervoor zorgt dat er minder studenten zullen studeren.

more...
No comment yet.
Scooped by whocares
Scoop.it!

Studenten woedend om invoering leenstelsel; acties niet uitgesloten

Studenten woedend om invoering leenstelsel; acties niet uitgesloten | Studie-financiering-2 | Scoop.it
'Woedend' zijn de studenten op de politiek, omdat het leenstelsel nu toch wordt ingevoerd. Vanaf het collegejaar 2015/2016 wordt de basisbeurs, die nu ..

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maken zich ernstige zorgen over de gevolgen hiervan voor studenten. Hoewel acties tegen het leenstelsel nu nog niet aan de orde zijn, sluit het ISO ze zeker niet uit.

'Studeren wordt fors duurder en als afgestudeerde heb je veel langer last van je studieschuld', zegt ISO-voorzitter Ruud Nauts. 'Momenteel hebben studenten bij hun afstuderen een gemiddelde schuld van 15.000 euro. Met dit voorstel moet de student hier nog eens 15.000 euro bij optellen', zegt Jorien Janssen van de LSVb.

Onmogelijk
De organisaties vrezen dat studeren straks lastiger, zo niet onmogelijk wordt voor studenten wier ouders niet financieel kunnen bijspringen. De aanvullende beurs wordt dan wel met 100 euro per maand verhoogd, maar dat is volgens de studentenvakbond een 'wassen neus'. 'Juist deze groep studenten is het meest kwetsbaar', zegt Jansen.

Het is de bedoeling dat de opbrengsten uit het leenstelsel als investering in de kwaliteit van het onderwijs terugkomen. Het ISO zegt daar kritisch naar te kijken. 'Dat moet wettelijk vastgelegd worden. Ook de studenten die vanaf september 2015 betalen, moeten direct effect zien op de kwaliteit van het onderwijs', aldus Nauts.

Positieve kanten
Het ISO ziet echter ook wat positieve kanten aan het huidige plan. Of, zoals ze het zelf zeggen: 'Het vorige voorstel was nóg slechter.' Zo blijft de ov-studentenkaart behouden en wordt deze ook beschikbaar voor alle mbo'ers, meerderjarig en minderjarig. Dat is iets waar mbo'ers al sinds 1998 voor strijden. De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) laat in een reactie weten blij te zijn dat er na 20 jaar 'een einde is gekomen aan het onrecht'. 'Nu alleen nog het leenstelsel van tafel', aldus JOB-voorzitter Michiel Steegers.

whocares's insight:

De Landelijke Studenten Vakbond en het  Interstedelijk Studenten Overleg maken zich zorgen over de gevolgen van het sociaal leenstelsel. Studeren wordt duurder, en dit zal vooral negatieve gevolgen hebben bij studenten wier ouders niet kunnen bijspringen. Daarnaast vindt het ISO, dat de investering in het onderwijs wettelijk vastgesteld moet worden. 

more...
No comment yet.
Scooped by whocares
Scoop.it!

Misbruik studiefinanciering wordt verder aangepakt

Misbruik studiefinanciering wordt verder aangepakt | Studie-financiering-2 | Scoop.it
Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) denkt door "betere voorlichting, betere opsporing en actievere invordering in het buitenland" per 2019 8,6 miljoen euro per jaar te kunnen besparen op de studiefinanciering. De bewindsvrouw schrijft dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Bij voormalig studenten met studieschulden die zonder adres achter te laten naar het buitenland zijn vertrokken is volgens de minister het meeste geld te halen.
In een pilot vorig jaar werden deze oud-studenten opgespoord en werd er in totaal 3,2 miljoen euro opgehaald.

 GROTE GROEP MAAKT ONBEWUST MISBRUIK VAN REGELING

Een andere grote groep wordt gevormd door studenten die onbewust misbruik maken van de regeling. Zoals studenten die een beroep doen op de eenoudertoeslag maar weer gaan samenwonen of die zich niet realiseren dat een inwonend familielid ook als partner kan worden beschouwd. Betere voorlichting moet voor die groep helpen.

Bij studenten uit de Europese Unie, die recht op studiefinanciering hebben omdat ze 56 uur of meer per maand in Nederland werken, worden bewijsstukken strenger gecontroleerd en meer gegevens uitgewisseld met andere instanties, zoals werkgevers, IND, UWV en Belastingdienst..

Risicoprofielen gaan een belangrijke rol spelen bij het opsporen van misbruik van de uitwonendenbeurs. In 2013 bleken 1.784 van de 3.662 gecontroleerde studenten niet op het adres te wonen waarop ze in de GBA stonden ingeschreven. Die controle leverde net als in 2012 12 miljoen euro op.

whocares's insight:

Minister Bussemaker is ervan overtuigd, dat besparing door middel van voorlichting mogelijk is. Zij hoop in 2019 8.9 miljoen euro te besparen, door voorlichting te geven aan de groep die onbewust misbruik maakt van de regeling. Daarnaast wordt er strenger gecontroleerd, om misbruik van de uitwonendenbeurs tegen te gaan.

more...
No comment yet.
Scooped by whocares
Scoop.it!

Bijna akkoord over sociaal leenstelsel

Bijna akkoord over sociaal leenstelsel | Studie-financiering-2 | Scoop.it
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs en de regeringspartijen VVD en PvdA hebben bijna een akkoord met de oppositiefracties D66 en GroenLinks over de invoering van een sociaal leenstelsel. Dat bleek maandagavond bij overleg hierover. De partijen praten woensdag verder, zegt een bron. Mogelijk wordt dan de knoop doorgehakt. Dinsdag zou Bussemaker nog overleggen met het onderwijsveld.

 

Het kabinet wil de huidige basisbeurs omzetten in een lening. Om dat plan door de Eerste Kamer te krijgen is er steun nodig van D66 en GroenLinks. Die zijn daartoe bereid, maar stellen wel eisen. Zo wil GroenLinks dat de OV-jaarkaart blijft bestaan. Volgens betrokkenen is de kans daarop groot, al moet de OV-jaarkaart wel goedkoper worden. Het kabinet wilde de OV-jaarkaart vervangen door een kortingskaart. Er komen nog meer wijzigingen in het kabinetsvoorstel, maar welke is onduidelijk.

Het vervangen van de basisbeurs door een sociaal leenstelsel was aangekondigd in het regeerakkoord. De maatregel moet honderden miljoenen euro's opleveren, die teruggepompt zullen worden in het hoger onderwijs. Een groot deel van de oppositie ziet niets in het plan, zodat het kabinet aangewezen is op D66 en GroenLinks. Door gebrek aan politiek draagvlak moest Bussemaker de invoering van het sociaal leenstelsel eerder al een jaar uitstellen tot 1 september volgend jaar. Naar verwachting kan het dan wel ingaan.

Actie

Als het sociale leenstelsel er echt komt, zal een studie 12.000 tot 15.000 euro duurder worden en daardoor zullen minder mensen gaan studeren. Dat is de vrees van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Ook de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) maken zich zorgen.

De studentenorganisaties hopen dat de coalitie luistert naar oppositiepartijen D66 en GroenLinks. „Als hun eisen worden ingewilligd, wordt het plan beter dan het was. Dan is het nog steeds geen goed plan, maar is het een minder slecht idee geworden”, zegt ISO-voorzitter Ruud Nauts.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vraagt de partijen af te zien van het voorstel voor een leenstelsel. „Met het afschaffen van de basisbeurs komt niet alleen de toegankelijkheid in het geding, maar worden studenten ook opgezadeld met een torenhoge schuld. Dat is onacceptabel”, aldus voorzitter Jorien Janssen.

Het is nog niet bekend of studenten in actie komen tegen het leenstelsel. Nauts: „Het is niet zo dat met blokletters actie in mijn agenda staat. We stappen waarschijnlijk ook niet naar de rechter, want het lijkt niet onwettig.”

 
whocares's insight:

Het kabinet wil de de huidige basisbeurs in een leenstelsel omzetten, hiervoor is steun nodig van D66 en GroenLinks. Deze stellen wel eisen. Het sociaal leenstelsel maakt de studie 12000 tot 15000 euro duurder, en daardoor zullen minder mensen studeren. Studentenorganisaties hopen dat de coalitie de eisen inwilligen, ze zijn ervan overtuigd dat hiermee het leenstelsel zal worden verbeterd. 

more...
No comment yet.
Scooped by whocares
Scoop.it!

Boos op DUO

Boos op DUO | Studie-financiering-2 | Scoop.it

Hans heeft twee dochters, een tweeling, Maartje* en Esther*. Ze hebben eerst gestudeerd in Australië en willen nu een Master doen in Leiden. Daarvoor vragen ze studiefinanciering aan. Die aanvraag wordt afgewezen omdat niet duidelijk is of zij een diploma hebben behaald voor de studie in Australië. Maartje en Esther leveren vervolgens een geldig  masterdiploma aan voor de studie in Australië en de studiefinanciering wordt alsnog toegekend. Maar dat blijkt ten onrechte. Na verloop van tijd ontdekt DUO dat Maartje toch geen recht had op studiefinanciering. Haar studiefinanciering wordt weer ingetrokken. Hans maakt bezwaar en stapt naar de rechter. Esther blijft intussen wel studiefinanciering ontvangen. Op aanraden van hun advocaat laten ze de studiefinanciering doorlopen in afwachting van de juridische procedure van Maartje. Vier jaar later laat DUO weten dat de financiering van Esther ook onterecht was. De studiefinanciering moet terugbetaald worden, inclusief kosten voor openbaar vervoer.

 

Hans voelt zich schandelijk behandeld door DUO en stapt naar de Nationale ombudsman.  Die neemt contact op met DUO. DUO voelt aanvankelijk niet voor een klachtbehandeling omdat Hans heeft gekozen voor een juridische procedure. Het is of het één. Of het ander. Voor Maartje is die juridische procedure inmiddels afgerond. Voor Esther loopt die nog. Maar de reden waarom Hans naar de ombudsman is gegaan, is juist omdat hij een tweede langdurige procedure wil voorkomen. Hans weet dat er door een gesprek niets zal veranderen aan de inhoud en de beslissingen, maar wil wel in gesprek over de dienstverlening van DUO en de communicatie tussen hem en DUO. Hij vindt dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen doordat ze verkeerd geïnformeerd zijn door DUO. En eigenlijk wil hij dan het liefst een gesprek met de Nationale ombudsman. Maar die vindt het beter als hij dat gesprek met DUO zelf heeft. Daarom vraagt de Nationale ombudsman aan DUO om toch met Hans in gesprek te gaan over de communicatie. Dat wil DUO wel.

 

Hans ervaart het gesprek als lastig, maar wel zinvol. Op sommige punten komen ze dichter tot elkaar, op andere niet. Wat betreft de boete voor de Studenten OV-kaart maken ze samen afspraken. Dat is prettig. Over de terugvordering van de studiefinanciering doet de rechter een uitspraak.

 

whocares's insight:

Hans heeft twee dochters, beide hebben in Australië gestudeerd en wilden hun master in Leiden behalen. DUO weigerden hiervoor studiefinanciering toe te kennen. Een van de dochters kreeg alsnog een studiefinanciering. Vier jaar later werd aangegeven dat de studiefinanciering is ingetrokken. Hiervoor moet zij dus betalen. 

 Hans was het hier niet mee eens, en is naar de ombudsman gestapt.

more...
No comment yet.